Aktualności

Misja gospodarcza do Azerbejdżanu

21 października 2022
Polsko-Azerbejdżańskie Forum Biznesu oraz rozmowy B2B - to kluczowe punkty programu polskiej misji do stolicy Azerbejdżanu, Baku, którą zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Podczas wydarzenia Agencja zawarła porozumienie o współpracy (MoU) z jej azerskim odpowiednikiem, AZPROMO. Misja odbyła się w dniach 20-21 października.

Misja gospodarcza do Azerbejdżanu


Azerbejdżan leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, łączącym region kaspijski z Europą. Jego rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z koniunkturą na światowych rynkach surowcowych. Sektor naftowy generuje ponad 40% PKB i blisko 70% wpływów budżetowych, a ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest ulokowana w sektorze wydobywczym. W 2021 roku wymiana handlowa między Polską a Azerbejdżanem stanowiła zaledwie 0,03% obrotów ogółem i wyniosła ok. 108,3 mln USD. Na azerski rynek najczęściej sprzedawaliśmy pojazdy drogowe, kosmetyki oraz maszyny i urządzenia. Kupowaliśmy - nawozy, warzywa i owoce oraz tworzywa sztuczne.
 
Celem Polsko-Azerbejdżańskiego Forum Biznesowego było wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej poprzez m.in. zorganizowanie spotkań z azerbejdżańskimi przedsiębiorcami i instytucjami wsparcia biznesu. W programie wydarzenia znalazły się zarówno prelekcje dotyczące możliwości biznesowych oraz rozmowy stolikowe przedstawicieli sektorów: wysokich technologii w rolnictwie, budowlanego i infrastrukturalnego, OZE, transportowego i logistycznego, gospodarki odpadami oraz medycznego i farmaceutycznego.

Misją PAIH jest poszukiwanie dla polskich firm nowych, obiecujących rynków zbytu. Azerbejdżan to nasz ważny partner w regionie Kaukazu i atrakcyjny kierunek dla nadwiślańskiego biznesu, szczególnie w takich sektorach jak: budowlany, transportowy, rolno-spożywczy, farmaceutyczny i medyczny, czy gospodarki odpadami. W naszych relacjach handlowych wciąż drzemie niewykorzystany potencjał, który jako Agencja, jesteśmy zdeterminowani obudzić - powiedział Zdzisław Sokal, Członek Zarządu PAIH.

W Forum uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli polskich firm z sektora budowlanego i kosmetycznego oraz spółek PKP Cargo, Portu Gdańsk i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na marginesie Forum PAIH oraz Azerbejdżańska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji (AZPROMO), podpisały porozumienie (Memmorandum of Understanding, MoU), które zakłada współpracę na rzecz dalszej intensyfikacji relacji gospodarczych między Polską a Azerbejdżanem.

Polska delegacja odwiedziła również targi budowlane BakuBuild.


Galeria zdjęć: