Aktualności

Zakończyła się konferencja Agro&Food Security Forum

16 września 2022
15 września br. w Warszawie odbyła się konferencja "Agro&Food Security Forum. Zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe", której Polska Agencja Inwestycji i Handlu była Partnerem. Wydarzenie było platformą dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój agrobiznesu.

Konferencja Agro


Forum zgromadziło blisko 300 osób, w tym przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego Ukrainy i świata w latach 2023-25, perspektywy produkcji i potencjału eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz zapobiegania kryzysom.

W wydarzeniu aktywny udział wzięli przedstawiciele Centrum Eksportu PAIH oraz Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie.