Aktualności

Podpisanie MoU o współpracy pomiędzy PAIH, PIGPD oraz MTC

Polska Agencja Inwestycji i Handlu sygnatariuszem porozumienia o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i Malaysian Timber Council. Agencja była gospodarzem i uczestnikiem dzisiejszej ceremonii podpisania dokumentu.

Podpisanie MoU o współpracy pomiędzy PAIH, PIGPD oraz MTC


Zawarte porozumienie stanowi wstęp do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami oraz zwiększenia wymiany gospodarczej pomiędzy oboma krajami. Zarówno polska, jak i malezyjska izba przemysłu drzewnego stanowią największe w obu krajach organizacje zrzeszające producentów i przetwórców drewna. Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Malezją ma wielki potencjał wynikający z zapotrzebowania strony malezyjskiej na polskie gatunki drewna i strony polskiej na gatunki egzotyczne.

Mam głęboką nadzieję, że podpisany dziś przez nas dokument będzie impulsem do otwarcia naszych krajów na większą współpracę ekonomiczną. Nie tylko w przemyśle drzewnym, którego dotyczy porozumienie, ale też w innych sektorach obu gospodarek - powiedział członek zarządu PAIH Zdzisław Sokal podczas wydarzenia.

Spotkanie pomiędzy PAIH, Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i Malaysian Timber Council zostało zrealizowane w formule hybrydowej. W zawarcie porozumienia zaangażowane było Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kuala Lumpur.


Galeria zdjęć: