Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy przez RE-Source Poland Hub i Polską Agencję Inwestycji i Handlu

RE-Source Poland Hub i Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczynają współpracę. Stawką jest wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej Polski.

RE-Source Poland Hub i PAIH


Celem współpracy jest promocja polskiego sektora producentów czystej energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i na świecie. Podpisane porozumienie usprawni wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze regulacji, technologii i standardów obowiązujących w branży. RE-Source Poland Hub i Polska Agencja Inwestycji i Handlu będą wspólnie działać na rzecz promocji Polski jako centrum rozwoju technologii pozyskiwania czystej energii z OZE. Ponadto będą również podejmować działania, by tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi polskich przedsiębiorstw z sektora produkcji czystej energii ze źródeł odnawialnych.

18 lipca br. podczas debaty z cyklu "Zielona energia dla biznesu. Zrównoważony rozwój i biznes odpowiedzialny społecznie" poprzedzającej podpisanie porozumienia, Szymon Kowalski, wiceprezes RE-Source Poland Hub wskazał, iż w Polsce dysponujemy ogromnym potencjałem rozwoju odnawialnych źródeł energii, który musimy wykorzystać by wzmacniać konkurencyjność naszej gospodarki - "w naszym systemie elektroenergetycznym jest miejsce nawet na 30 GW mocy wiatrowych - co w przyszłości, w sytuacji dobrej wietrzności pozwoli nawet w 100% zaspokoić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną".

Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH podkreślał natomiast istotność przyciągania do Polski inwestorów. Mówił również o ich zainteresowaniu zieloną energią - "Coraz częściej w rozmowach z potencjalnymi inwestorami pojawia się temat dostępu i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. To niezwykle istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Już na etapie przygotowania terenu pod inwestycję musimy myśleć o zapewnieniu tego rodzaju energii."


RE-Source Poland Hub i PAIH


RE-Source Poland Hub - to polska platforma współpracy odbiorców i producentów energii z OZE. Celem Fundacji jest umożliwienie przedsiębiorstwom w Polsce budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o tanią i czystą energię ze źródeł odnawialnych. Fundacja podejmuje działania zmierzające do stworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego pozyskiwaniu czystej, zielonej energii przez przedsiębiorstwa, na przykład w formie cPPAs. Fundacja powstała w 2019 roku, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, aby wspierać transformację energetyczną w Polsce. RE-Source Poland Hub działa w ścisłej współpracy z europejskim RE-Source Platform. Więcej informacji: www.resourcepoland.pl.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) - misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.