Aktualności

Odbudowa Ukrainy: Ponad 400 zgłoszeń polskich firm do PAIH

06 lipca 2022
Polskie firmy chcą aktywnie uczestniczyć w powojennej odbudowie Ukrainy. To wniosek po pierwszym miesiącu naboru przedsiębiorstw do udziału w projekcie pomocy naszym sąsiadom. Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest operatorem programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ciągu miesiąca zgłosiło się 420 firm.

Szacowany obecnie koszt odbudowy zniszczeń wojennych na Ukrainie to 750 mld dolarów. Stanowi to znaczący wzrost wobec prognozy 500 mld dolarów, jaką wskazał Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda na początku czerwca podczas wspólnej konferencji MRiT oraz PAIH. Postępujące zniszczenia wskazują na ogrom prac, na jakie muszą być przygotowane firmy przystępujące do projektu odbudowy.

Najwięcej zgłoszeń do programu spłynęło dotychczas z branży budowlanej – jest to jedna trzecia firm chcących uczestniczyć w tym projekcie. W dalszej kolejności są to firmy z branży IT, a także producenci maszyn, leków i żywności. Zdecydowana większość zainteresowanych wyraża chęć zarówno eksportu towarów i usług, jak też współpracę z podmiotami na Ukrainie, w tym podwykonawstwo. Co trzecia firma chce też inwestować u naszego sąsiada.

Widzimy duże zainteresowanie naszych firm programem odbudowy Ukrainy. Wynika ono nie tylko z bliskości geograficznej czy faktu, że Ukraińcy są już dziś pracownikami wielu polskich przedsiębiorstw - mówi Prezes Zarządu PAIH Krzysztof Drynda - Dla firm to możliwość zapewnienia pomocy i wsparcia Ukrainy w sposób, który mają we krwi, a więc przez realizację swoich normalnych zadań biznesowych - dodaje.

Obecny nabór stanowi pierwszy etap projektu, po którym zgłoszenia będą analizowane i przydzielane do realizacji określonych zadań. Zdecydowana większość zgłoszeń pochodzi od firm z sektora MŚP. Niemal dwie trzecie zainteresowanych to podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, gotowe jednak podjąć się ambitnego zadania prac przy odbudowie Ukrainy. Zgłoszenia przesłało także niemal 50 firm zatrudniających 250 i więcej pracowników. W kolejnym etapie programu będą prowadzone konsultacje z przedsiębiorstwami, które wyraziły chęć pomocy. W wyniku konsultacji zostanie wypracowany optymalny model działania, a uczestnicy zostaną skierowani do zadań najlepiej odpowiadających ich możliwościom.


* * *

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.