Aktualności

Porozumienie o Współpracy z Międzynarodową Radą Inwestorów ZEA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała Porozumienie o Współpracy (MoU) z Międzynarodową Radą Inwestorów Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE International Investors Council - UAE IIC). Podpisanie MoU wspomoże dalsze zacieśnianie współpracy i intensyfikację wspólnych działań.

Porozumienie o Współpracy z Międzynarodową Radą Inwestorów ZEA


Umowa zawarta pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Międzynarodową Radą Inwestorów ZEA stanowi ważny dokument dla rozwoju inwestycji w obu krajach. Jednym z głównych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest przyciąganie inwestorów do Polski oraz promowanie polskich inwestycji za granicą. Międzynarodowa Rada Inwestorów wspiera natomiast podejmowanie decyzji inwestycyjnych, dostarczając na bieżąco informacji o inwestycjach ZEA na całym świecie. Obszary działalności PAIH i UAE IIC są zbieżne, dlatego tak ważna jest współpraca między organizacjami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo dobrze rozumieją bieżące potrzeby światowego biznesu i wyznaczają trendy w tej przestrzeni. Z drugiej strony Polska jest liderem w swoim regionie. Ma dobrze wykształconych pracowników i silny ekosystem wsparcia biznesu. Niech umowa partnerska z UAE IIC będzie kolejnym krokiem w kierunku zbliżenia ZEA i polskich przedsiębiorców. Jestem przekonany, że podpisane dziś Porozumienie umożliwi transfer wiedzy między naszymi organizacjami, ułatwi wzajemne inwestycje i przyczyni się do wspólnego działania na rynkach państw trzecich - podkreślał podczas podpisania Porozumienia o Współpracy Prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Podpisana umowa zapewni stały, ustrukturyzowany dopływ informacji na temat polskich projektów inwestycyjnych do inwestorów z ZEA. Zapewni również uczestnictwo polskich firm w projektach inwestycyjnych realizowanych przez członków Rady na rynkach trzecich. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z planami rozwojowymi UAE IIC.


Galeria zdjęć: