Aktualności

Polsko-Kosowskie Forum Gospodarcze

09 czerwca 2022
W dniu 6 czerwca br. w Prisztinie odbyło się Polsko-Kosowskie Forum Gospodarcze. Podczas wydarzenia doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Kosowską Agencją Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości (KIESA) a Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH). Porozumienie otwiera drogę do współpracy między dwiema agencjami, w ramach posiadanych kompetencji.

Polsko-Kosowskie Forum Gospodarcze


Memorandum posłuży przyciąganiu inwestycji z Polski do Kosowa i odwrotnie, a także promowaniu działań na rzecz wzrostu eksportu i rozwoju MŚP.

Wśród gości znaleźli się:

  • Pani Rozeta Hajdari - Minister Przemysłu, Handlu i Przedsiębiorczości Kosowa,
  • Pan Szymon Szynkowski Vel Sęk - Sekretarz Stanu Wiceminister Spraw Zagranicznych RP,
  • Pan Łukasz Grabowski - zastępca dyrektora w Centrum Eksportu PAIH,
  • Pan Zef Dedaj - p.o. Dyrektora Generalnego KIESA.


Wydarzeniu towarzyszyły spotkania B2B pomiędzy polskimi i kosowskimi firmami z sektora energetycznego, maszyn rolniczych oraz spożywczego. Pełniący obowiązki dyrektora generalnego KIESY pan Dedaj powiedział, że czuje się zaszczycony, iż po raz pierwszy udało się zorganizować pierwszą sesję spotkań B2B pomiędzy firmami polskimi a kosowskimi.

6 czerwca odbył się również inauguracyjny lot na trasie Warszawa - Prisztina, którym do stolicy Kosowa przybyła polska delegacja. Przedstawiciele rządów Kosowa i Polski oświadczyli, że otwarcie połączenia jest ważne dla wzmocnienia sfery politycznej i gospodarczej w stosunkach między obydwoma krajami.


Galeria zdjęć: