Aktualności

PAIH zorganizowała misję gospodarczą w Sofii dla firm z branży kolejowej

Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii z inicjatywy polskich firm z sektora infrastruktury kolejowej zorganizowało w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. misję gospodarczą. Udział w niej wzięli przedstawiciele czterech polskich firm: PKP Intercity S.A., Instytut Kolejnictwa, Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski Sp. z o.o. oraz PESA Bydgoszcz S.A. Misji przewodniczył Zdzisław Sokal, wiceprezes i członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Misja gospodarcza - Bułgaria


Ze strony bułgarskiej uczestnikiem zaaranżowanych przez ZBH spotkań był m.in. wiceminister transportu i komunikacji odpowiedzialny za kolej, Bojidar Kostandinov. Uczestnicy spotkań rozmawiali o możliwościach nawiązania współpracy, m.in. w zakresie modernizacji bułgarskiego taboru kolejowego, oraz przystali na kontynuację rozpoczętych w Sofii rozmów.

W trakcie przebiegu wydarzenia, 7 kwietnia, Komisja Europejska zatwierdziła, przygotowywany przez bułgarskie Ministerstwo Transportu i Łączności, Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Bułgarii, który opiewa na 6,5 mld euro. Swoim zakresem obejmuje także właśnie inwestycje w obszarze transportu kolejowego, w tym np. zamówienie pociągów pasażerskich o wartości 900 mln BGN, na które składa się zakup pociągów podmiejskich za 500 mln BGN (42 nowe składy, w tym 7. dwupiętrowych) oraz pociągów dalekobieżnych na trasach Sofia - Warna i Warna - Burgas za 400 mln BGN (20 nowych składów typu push-pull). Ostateczny kształt inwestycji zostanie jednak uzgodniony przez Komisję Europejską.


Misja gospodarcza - Bułgaria

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Sofii obserwuje zmiany zachodzące na bułgarskim rynku, zwłaszcza pod kątem ewentualnych bilateralnych inwestycji, jak i organizuje spotkania oraz misje handlowe dla polskich firm z potencjalnymi partnerami z Bułgarii. Próbujemy stwarzać okazje biznesowe, dostarczamy informacji na temat prowadzonych i planowanych projektów oraz wskazujemy, z jakich narzędzi wspierających rozwój biznesu w regionie mogą skorzystać polscy inwestorzy. Ponadto, odpowiadamy na potrzeby wyartykułowane przez polskich przedsiębiorców, co potwierdza zorganizowana przez ZBH Sofia misja gospodarcza - mówi Krzysztof Przyłucki, kierownik biura handlowego PAIH w Sofii.