Aktualności

PAIH i Polska Federacja Szpitali działają wspólnie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania szpitali

2 marca 2022 roku Członkowie Zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski i Zdzisław Sokal oraz Prezes Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) Jarosław J. Fedorowski podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy organizacjami. Podpisany dokument ma na celu potwierdzenie dotychczasowego dobrego współdziałania. Pozwoli również uzyskać Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dostęp do szerokiego zasobu wiedzy ekspertów PFSz.

Porozumienie z Polską Federacją Szpitali


Współpraca PAIH z PFSz

Współpracę rozpoczęliśmy w 2021 roku. Polska Agencja Inwestycji i Handlu udzieliła wówczas honorowego patronatu nad naszym raportem na temat sektora medtech "Top Disruptors in Healthcare". Przygotowany przez nas materiał stanowi największe kompendium wiedzy o medycznych startupach działających w Polsce. W ostatnim czasie byliśmy także partnerem dla sekcji health / medtech w ostatnim raporcie przygotowanym przez PAIH wspólnie z Fundacją Digital Poland - Invest in Digital Poland. - mówił o początkach współpracy z PAIH Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz.

Wspólną inicjatywą obu organizacji było również webinarium dla polskich firm produkujących sprzęt medyczny. Tematem spotkania były możliwości finansowania i potencjalnych partnerstw dla sektora medtech w Polsce, w webinarium wzięło udział ponad 100 osób.

Jako PAIH pozostajemy z Polską Federacją Szpitali w stałym kontakcie oraz chętnie podejmujemy razem różnego rodzaju działania. Jedną z naszych ostatnich wspólnych inicjatyw jest nawiązanie stałego kontaktu między Centrum Inwestycji PAIH a PFSz. Dzięki ogromnej wiedzy ekspertów z Polskiej Federacji Szpitali, m.in. w zakresie AI w medycynie, możemy wspólnie angażować się w spotkania i konsultacje dotyczące zaawansowanych rozwiązań dla medycyny, również w ramach zapytań pojawiających się przy projektach CI. - podkreślił znaczenie wspólnych relacji Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.

Podpisane Porozumienie pozwoli uzyskać Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dostęp do szerokiego zasobu wiedzy ekspertów PFSz. Bardzo nas to cieszy i liczymy również, że współpraca z Polską Federacją Szpitali nie ograniczy się tylko do działań na terytorium naszego kraju. Porozumienie ułatwi również transfer wiedzy z obszarami działania naszych Zagranicznych Biur Handlowych. - zaznaczył Zdzisław Sokal, Członek Zarządu PAIH.

Porozumienie z Polską Federacją Szpitali


Polska Federacja Szpitali

Polska Federacja Szpitali to założona w 2011 r. ogólnopolska organizacja pracodawców. PFSz zrzesza szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego czy modelu działania. Federacja stowarzysza bezpośrednio ponad 250 szpitali. Poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali, PFSz funkcjonuje również jako organizacja parasolowa dla ok. 500 szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków funkcjonowania szpitali. PFSz działa na rzecz ich lepszego finansowania, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników. Organizacja pracuje również na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce - Pracodawcy RP.