Aktualności

Polsko-Rumuński Okrągły Stół Gospodarczy

03 marca 2022
3 marca br. odbył się Polsko-Rumuński Okrągły Stół Gospodarczy. Spotkanie zorganizowano w Warszawie przy okazji dwustronnych konsultacji międzyrządowych. Wśród tematów rozmów dominowały relacje dwustronne. Podczas spotkania zostały zaprezentowane polskie i rumuńskie instytucje i przedsiębiorstwa oraz oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polsko-Rumuński Okrągły Stół Gospodarczy


W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich i rumuńskich firm i instytucji. Obecni byli również reprezentanci rządów - Minister Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Nowak oraz Minister Przedsiębiorczości i Turystyki Rumunii Constantin-Daniel Cadariu wraz z towarzyszącymi im delegacjami. Z ramienia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.

Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu dostrzegamy duży potencjał rozwoju naszych wzajemnych relacji gospodarczych. Uznajemy Rumunię za politycznie i ekonomicznie stabilny rynek o stałym wzroście gospodarczym i otwartości na inwestycje międzynarodowe. Rumunia jest atrakcyjnym krajem dla polskich inwestorów. Wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Rumunii na koniec 2020 roku wg danych NBP osiągnęła wartość ok. 835,6 mln EUR. Dane za 2021 r. wskazują, że obroty handlowe Polska-Rumunia wzrosły w stosunku do 2020 r. o prawie 20% i wyniosły 8664,1 mln EUR. Polski eksport do Rumunii wzrósł o 17,5% i wyniósł 5921,4 mln EUR. Natomiast import rumuńskich towarów do Polski w 2021 r. wzrósł o 25% i wyniósł 2742,7 mln EUR. - podkreślał znaczenie relacji polsko-rumuńskich Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.

Podczas spotkania przedstawiono również ofertę PAIH oraz zaprezentowano informacje o klimacie inwestycyjnym w Polsce. W dyskusjach mocno wybrzmiały słowa, że trend rosnącego zainteresowania Polską powinien się utrzymać w kolejnych latach. Pojawienie się wielu nowych inwestorów, zwłaszcza w zaawansowanych technologiach, pozwala to potwierdzić. Niezbędne jest jednak stałe monitorowanie trendów, tendencji i kierunków rozwoju biznesu, tak by Polska w dalszym ciągu była atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych.

Nasze spotkanie postrzegam jako okazję dla przedstawicieli polskiego i rumuńskiego biznesu do nawiązania i utrzymania wartościowych relacji biznesowych. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie będzie impulsem do zacieśnienia naszej współpracy i zintensyfikowania działań na rzecz partnerstwa między naszymi krajami. - zakończył swoje wystąpienie Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu PAIH.