Polskie Mosty Technologiczne

Punktacja po ocenie merytorycznej – nabór nr 2N/2021

7 lutego 2022
Dziękujemy bardzo wszystkim Przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w naborze 2N/2021 na rynki Malezja, Arabia Saudyjska i Tajwan. Z uwagi na naprawdę rekordową liczbę złożonych przez Państwa wniosków, czas oczekiwania również się wydłużył, za co przepraszamy licząc na Państwa wyrozumiałość w tej kwestii. Prezentujemy przedsiębiorstwa wraz z punktacją jaką otrzymały po ocenie merytorycznej.

PMT important


Przedsiębiorstwa, które uzyskały więcej niż 50% punktów po ocenie merytorycznej II stopnia zgodnie z Regulaminem konkursu zostały rekomendowane do otrzymania grantu. Na podstawie zgody wydanej przez Instytucję Zarządzającą (§2 ust.7 Regulaminu konkursu) zwiększona została alokacja środków na nabór i możliwość zakwalifikowania do otrzymania grantu po 30 Projektów na rynek.

Na listach czerwoną linią zostały odznaczone Projekty, które otrzymały wystarczającą liczbę punktów by otrzymać grant.

Listy z punktacją po ocenie merytorycznej​:


Informujemy, że w przypadku rezygnacji lub niezawarcia umowy przez podmiot rekomendowany do wsparcia z miejsc 1-30 zastrzegamy możliwość kontaktu z kolejnymi podmiotami z listy rekomendowanych do wsparcia zgodnie z uzyskaną punktacją.

Przypominamy również, że każdy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie PAIH zarówno w centrali, jak i w naszych Zagranicznych Biurach Handlowych poza projektem.


* * *

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.


PMT - logotypy