Aktualności

Network4Growth: Technology transfer and innovations in Poland

19 stycznia 2022
O Polsce jako najlepszym miejscu do inwestycji oraz polskim sektorze B+R mówiła podczas konferencji Network4Growth: Technology transfer and innovations in Poland - Agnieszka Szweda, Ekspert w Centrum Inwestycji PAIH.

Technology transfer and innovations in Poland - Network4Growth


W latach 2015-2020 zrealizowano w Polsce 51 projektów z obszaru B+R o wartości 233 mln euro. Główni inwestorzy pochodzili z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Finlandii, Danii i Chin. W samym 2020 roku wartość inwestycji w sektorze B+R osiągnęła 97,8 mln euro. Obecnie aktywnych jest 6 projektów B+R o łącznej wartości 32,7 mln euro.

W ostatnich 20 latach w Polsce dokonała się prawdziwa transformacja w sektorze B+R. - mówiła Agnieszka Szweda. Początkowo B+R były realizowane w ramach uniwersytetów i instytucji publicznych. Obecnie na terytorium RP istnieje aż 30 dużych centrów B+R pracujących nad AI, big data oraz oprogramowaniem. Wśród głównych graczy wymienić można IBM, Nokie, Intel, Motorolę czy Samsunga. W latach 2014-2020 powstało również 420 nowych centrów B+R współfinansowanych przez UE w ramach Programu operacyjnego Inteligentny rozwój.

Polska staje się coraz bardziej konkurencyjna, nie tylko w skali europejskiej, ale także międzynarodowej. Z polskich rozwiązań technologicznych korzysta dziś cały świat. Należą do nich asystent głosowy Alexa, oparty na polskiej technologii Ivona czy kluczowe systemy i algorytmy dla wirtualnej asystentki Cortana rozwijane w największym w Europie centrum badawczo-rozwojowym Intel w Gdańsku. Zaawansowane i unikalne w skali europejskiej prace badawczo-rozwojowe nad systemami wspomagania kierowcy (ADAS) dla pojazdów autonomicznych prowadzi w Krakowie globalna firma technologiczna APTIV.

Bardzo doceniana przez inwestorów w Polsce jest Sieć Badawcza Łukasiewicza. Składająca się z 400 laboratoriów na terenie całego kraju sieć współpracuje z uczelniami technicznymi oraz dużymi partnerami przemysłowymi i MŚP - poinformowała słuchaczy Agnieszka Szweda. Pełne usługi doradcze w zakresie B+R również oferuje inwestorom Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii.

Szacuje się, że Polska liczy ok. 300 startupów specjalizujących w rozwiązaniach AI. Nasz kraj zajmuje 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i 7. w UE pod względem puli specjalistów we wspomnianym obszarze. Na terytorium Polski pracują również najlepsi programiści na świecie, o czym świadczy zajęcie 3. miejsca w światowym rankingu HackerRank.

Na koniec ekspert Agnieszka Szweda opowiedziała o zachętach dostępnych w Polsce, które wspierają projekty B+R. Należą do nich: granty inwestycyjne, ulgi i odliczenia podatkowe, w tym obniżony podatek doichodowy, tzw. Innovation Box czy preferencyjne pożyczki. Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy na lata 2021-2027. Łącznie to 160 mld EUR dotacji i pożyczek, w tym: Nowy Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o łącznym budżecie 36 mld PLN (8 mld EUR) do alokacji w obszarze badań i rozwoju, transferu technologii, automatyzacji, robotyzacji i zielonych projektów; obsługiwany przez NCBiR, PARP, BGK, FNP, OPIPIB.

 
* * *

Konferencja Network4Growth: Technology transfer and innovations in Poland odbyła się w ramach projektu Network4Growth. Jego celem jest wzmocnienie ekosystemu innowacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Armenii i Gruzji poprzez wymianę wiedzy w zakresie badań i rozwoju oraz transferu technologii.