Aktualności

Resorty finansów, funduszy i polityki regionalnej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie wspierają inwestycje w Polsce

05 stycznia 2022
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Ministerstwo Finansów (MF) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) podpisali deklarację o współpracy.

Porozumienie_inwestycje


Dokument podpisali minister finansów Tadeusz Kościński, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Krzysztof Drynda oraz członek zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski. Zawarte pomiędzy resortami porozumienie w zakresie wymiany wiedzy i informacji ma na celu pozyskanie nowych inwestorów zagranicznych na terytorium RP.

Dobre wyniki naszej gospodarki i szeroki wachlarz instrumentów wsparcia sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Wraz z Podatkowym Polskim Ładem proponujemy przedsiębiorcom kolejne ulgi i zachęty podatkowe, m.in. wspierające innowacje. Wspólne działania pozwolą nam wzmocnić jeszcze bardziej pozycję Polski jako miejsca, w którym warto inwestować - wskazuje minister finansów Tadeusz Kościński.

Celem deklaracji o wzajemnej współpracy jest zapewnienie szybkiej i kompleksowej informacji dla przedsiębiorców, wzmacnianie klimatu inwestycyjnego i promowanie Polski jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji.

Dla inwestorów efektem współpracy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Finansów i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu będzie profesjonalna wiedza na temat aktualnych źródeł finansowania inwestycji z funduszy UE. Wspólne działanie ułatwi kontakt inwestorów z krajowymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji nowych programów - mówi minister funduszy i polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Współpraca pomiędzy MF, MFiPR oraz PAIH jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów, dotyczące dostępu do informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa podatkowego i możliwych form wsparcia.

Dbanie o inwestycje, inwestorów i sprzyjający im klimat jest wpisane w DNA naszej agencji. Dlatego niezmiernie cieszę się z podpisanego dziś porozumienia. Jestem przekonany, że współpraca PAIH z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej będzie mogła dzięki niemu wznieść się na nowy lepszy poziom, co przyniesie wymierne korzyści nie tylko samej agencji, ale przede wszystkim Tym, którzy chcą i będą inwestować nad Wisłą a w konsekwencji całej polskiej gospodarce - zaznacza prezes zarządu PAIH Krzysztof Drynda.

Instytucje, które podpisały Deklarację będą wspierać przedsiębiorców i identyfikować bariery inwestycyjne. Efektem wspólnych działań będzie usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Deklaracja o współpracy jest kolejnym krokiem w kierunku podniesienia jakości obsługi inwestorów, którzy oczekują kompleksowej informacji i właściwego wsparcia. Stawiamy naszych klientów w centrum uwagi i budujemy partnerskie relacje między administracją skarbową i biznesem - dodaje zastępca Szefa KAS Anna Chałupa.

Efektem zawartego pomiędzy resortami porozumienia będzie wymiana doświadczeń i analiz pomiędzy instytucjami, a także wspólne działania w obszarze promocji i działalności informacyjnej. Co raz częściej obserwuje się, że duże znaczenie ma sprawna komunikacja zarówno na linii inwestor - administracja, jak również wymiana informacji pomiędzy resortami. Dlatego zapewnienie szybkiej i kompleksowej informacji ze strony administracji publicznej może przesądzić o ulokowaniu inwestycji w Polsce.


Galeria zdjęć:O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.