Aktualności

Pawilon Polski na Expo 2020 otwarty na biznes

10 grudnia 2021
W ostatnich dniach w Dubaju, Polska była w centrum uwagi. Wszystko za sprawą Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego i Dnia Polskiego. Nie zabrakło jednak inicjatyw pochodzących bezpośrednio od przedsiębiorców, którzy biorą udział w Expo. Spółka Grenton zorganizowała w Pawilonie Polskim wyjątkowe wydarzenie, Grenton Day.

Expo 2020 - Pawilon Polski


Grenton Day zorganizowany 9 grudnia odbył się dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz zespołowi Pawilonu Polskiego na Expo 2020 w Dubaju. Motywem przewodnim Grenton Day były trendy rozwojowe w obszarach smart home, smart city oraz smart living wspierające realizację regionalnych strategii infrastrukturalnych, w szczególności strategię rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W trakcie tego spotkana omówiono, w jaki sposób System Smart Home Grenton adresuje potrzeby lokalnego rynku, między innymi:

  • zarządzanie bilansem energetycznym domu,
  • optymalizację zużycia wody w gospodarstwie domowym,
  • zapewnienie komfortu codziennego życia mieszkańców domu,
  • zarządzanie odpadami gospodarstwa domowego.


W tym wydarzeniu czynny udział wzięli także partnerzy Grenton: Al-Alameya Group z Arabii Saudyjskiej, Smart Tech for Devices z Kuwejtu, Chain4Energy z Polski oraz Skey Network z Estonii, a także zaproszeni eksperci.

Działania spółki, aktywnie wspierane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, nabrały coraz większego rozmachu i zaowocowały podpisaniem w siedzibie PAIH w Dubaju pierwszego kontraktu z dystrybutorem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W kolejnych miesiącach zostały podpisane kolejne umowy - z dystrybutorami z Arabii Saudyjskiej (2019 r.) i z Kuwejtu (2020 r).

Ponad trzyletnia, nieprzerwana obecność spółki Grenton w regionie Zatoki Perskiej oraz pozyskani partnerzy biznesowi, realizujący własne projekty wykorzystujące rozwiązania smart home, pozwoliły na zwieńczenie tych działań wspomnianym na wstępie wydarzeniem.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

O firmie Grenton

Grenton jest polskim producentem kompletnego systemu inteligentnego domu. System Smart Home Grenton to połączenie: przewodowych i bezprzewodowych modułów, elastycznego oprogramowania, paneli sterujących o unikalnym designie oraz intuicyjnej, spersonalizowanej aplikacji mobilnej myGrenton, która pozwala zdalnie zarządzać domem.