Aktualności

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze

07 grudnia 2021
Expo 2020 potrwa do marca, ale to właśnie grudzień jest najważniejszym momentem polskiej obecności na Wystawie Światowej w Dubaju. 6 grudnia odbyło się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze. Z kolei 7 grudnia odbywa się Dzień Polski. Za organizację Forum oraz udziału Polski na Expo 2020 Dubai odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze


W Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym uczestniczyli polscy przedsiębiorcy oraz wysokiej rangi urzędnicy państwowi z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz dr. Thani Al Zeyoudi, Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego ZEA. Forum stało się platformą prezentacji potencjału eksportowego polskich towarów i usług, jednocześnie dając polskim przedsiębiorcom szansę na nawiązanie bezpośrednich relacji z partnerami gospodarczymi z regionu.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to część kompleksowego programu gospodarczego, który przygotowaliśmy na Expo 2020 Dubai w porozumieniu z partnerami i instytucjami. Naszym celem jest wypromowanie rodzimych produktów i usług na nowych rynkach Bliskiego Wschodu. Jesteśmy przekonani o tym, że współpraca z potencjalnymi inwestorami z krajów Zatoki Perskiej jest nie tyle możliwa, co konieczna w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W osiągnięciu sukcesów pomogą prezentacje ofert eksportowych z zakresu gospodarki cyfrowej, polskiego designu i bezpieczeństwa żywnościowego oraz ofert przedstawiających nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania - komentuje Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Polska świadomie wykorzystuje potencjał wynikający z udziału w Wystawie Światowej. Otwarcie się na nowe rynki krajów arabskich i Afryki to zarówno duże wyzwanie ale i szansa dla polskiej gospodarki, szczególnie teraz kiedy pandemia wymusiła rewizje dotychczasowych schematów ekonomicznych. Obecność Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w wielu krajach regionu stanowi duże ułatwienie dla polskich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność eksportową. PAIH jest naturalnym partnerem dla tych firm, które poszukują wiarygodnych kanałów dystrybucyjnych lub myślą o założeniu działalności za granicą.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze było zarówno miejscem do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń podczas licznych paneli eksperckich, w trakcie których poruszono aktualne dla gospodarek polski i krajów arabskich tematy. Wzajemna wymiana doświadczeń, oraz otwartość na potrzeby gospodarcze stanowi istotny element rozpoczęcia intensyfikacji współpracy biznesowej. Równie ważnym elementem Forum była możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych dla uczestniczących w wydarzeniu przedsiębiorców.

Wielkim finałem Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego było podpisanie umów dwustronnych, otwierających nowy rozdział w relacjach biznesowych i wzmacniających więzi między Polską a ZEA. Wśród podpisanych umów znalazły się: umowa pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA (FCCI), umowa pomiędzy Etihad Credit Insurance (ECI) i KUKE i wreszcie umowa pomiędzy DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) a Polską Agencją Inwestycji i Handlu reprezentowaną przez Grzegorz Słomkowskiego, członka zarządu PAIH.

Dzień Polski na Expo 2020 w Dubaju

Jednym z najważniejszych wydarzeń na Expo 2020 Dubai będzie Dzień Polski, który odbywa się 7.12.2021 r. Tego dnia Polska zaprezentuje się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę Światową. Zgodnie z protokołem Expo, w części oficjalnej odbywającej się pod monumentalną kopułą Al Wasl przy udziale przedstawicieli najwyższych władz państwowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostanie odśpiewany uroczyście hymn Polski, a na maszt wciągnięta zostanie polska flaga.

Dzień Polski przypadnie w okresie świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwieńczy go wieczorny koncert muzyki polskiej.


Galeria zdjęć:O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu


Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.