Aktualności

Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze – relacja

24 listopada 2021
W piątek 19 listopada w Skopje odbyło się Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze. Wydarzenie zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu było platformą do rozmów dla polskich i macedońskich przedsiębiorców oraz instytucji wsparcia biznesu. Forum odbyło się jako główna część gospodarcza oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Macedonii Północnej.
  • Prezydenci Polski i Macedonii Północnej w piątek 19 listopada otworzyli Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze zorganizowane przez PAIH.
  • W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i licznie zgromadzeni przedstawiciele biznesu z obydwu krajów. Oprócz części oficjalnej ważnym punktem spotkania były spotkania networkingowe pomiędzy firmami.
  • Podczas Forum Gospodarczego Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała memorandum o współpracy z Invest in North Macedonia.

Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze - relacja


Ponad 100 osób reprezentujących polskie i macedońskie środowiska zostało oficjalnie przywitane przez prezydentów Andrzeja Dudę i Stevo Pendarovskiego na Polsko-Macedońskim Forum Gospodarczym. Prezydent Andrzej Duda otwierając spotkanie powiedział:

Jestem przekonany, że nasze dzisiejsze spotkanie świadczy o wadze komponentu gospodarczego w relacjach polsko-macedońskich. Żywię też głęboką nadzieję, że będzie ono stanowić dodatkowy impuls do dalszego rozwoju relacji biznesowych pomiędzy naszymi krajami.

Istotnym punktem spotkania było podpisanie przez prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztofa Dryndę i dyrektora Invest in North Macedonia, Dejana Pavleskiego memorandum o współpracy na rzecz rozwijania relacji gospodarczych obydwu krajów. Podpisanie dokumentu spotkało się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych. Następnie w ramach oficjalnej części spotkania głos zabrali szefowie obydwu agencji:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera polskich eksporterów i inwestorów w wielu krajach na całym świecie. Wspólnie z naszymi macedońskimi partnerami z Invest Macedonia jesteśmy gotowi udzielać takiego wsparcia również w tym kraju. Wierzę, że nasze gospodarki mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania, a co najważniejsze, wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń wpłynie na nie stymulująco - powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda po podpisaniu memorandum.

Z kolei Dejan Pavleski, dyrektor Invest in North Macedonia, podczas swojego przemówienia powiedział:

Podpisane przez nas memorandum z Polską Agencją Inwestycji i Handlu jest pierwszym krokiem w pogłębieniu współpracy na rzecz zwiększenia wzajemnych inwestycji i zrównoważonego handlu. Polska z łączną wartością handlową 300 mln euro jest naszym 14. najlepszym partnerem handlowym. Jako Macedończycy, jesteśmy dumni z naszego doskonałego wina oraz wyśmienitych produktów spożywczych i uważamy, że mogą one znaleźć świetną pozycję na polskim rynku. Doskonałe stosunki między obydwoma krajami i przyjazne stosunki między Macedończykami i Polakami muszą zostać wykorzystane do zintensyfikowania współpracy pomiędzy naszymi firmami przenosząc je na wyższy poziom.

Po przemówieniach szefów agencji i prezentacji narzędzi wsparcia jakie oferują Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Invest in North Macedonia doszło do najważniejszego punktu spotkania: rozmów biznesowych pomiędzy zgromadzonymi przedsiębiorcami.

Kierunek nieoczywisty

Macedonia Północna nie należy do najbardziej oczywistych kierunków ekspansji gospodarczej wybieranego przez polskie firmy. Dlatego organizacja bilateralnego Forum Gospodarczego było nie lada wyzwaniem. Polskie firmy należało przekonać o atutach rynku macedońskiego, a z kolei liczne firmy macedońskie o tym, że Polska reprezentuje najwyższą, europejską jakość w swoich produktach i usługach.

Macedonia Północna jest ciągle mało znanym rynkiem dla polskich przedsiębiorców. Kraj ten, leżący w sercu Bałkanów, jest nie tylko dobrym punktem do rozpoczęcia szerszej, regionalnej ekspansji gospodarczej, ale przede wszystkim jest dobrym rynkiem do sprawdzenia swojego potencjału eksportowego. Obserwując zapotrzebowanie lokalne widzimy tu duże szanse dla firm z branży tekstylnej, spożywczej oraz IT/ICT. Również firmy logistyczne i działające w sektorze energetycznym powinny bliżej przyjrzeć się macedońskiemu potencjałowi. Nie bez znaczenia pozostają tu duże projekty infrastrukturalne prowadzone przez rząd Macedonii Północnej. Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze otworzyło przed polskim biznesem nowe możliwości współpracy, oraz co szczególnie ważne na rynkach południowych, nawiązanie bezpośrednich relacji z macedońskimi podmiotami i firmami - komentuje Krzysztof Przyłucki, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sofii.

Obecnie obroty wymiany handlowej pomiędzy Polską i Macedonią wynoszą blisko 397 milionów euro (dane za rok 2020) - tym samym Macedonia Północna zajmuje 75 miejsce na liście partnerów gospodarczych Polski. Wśród dominujących produktów eksportowanych do Macedonii znajdują się tkaniny (6,4%), mięso i podroby drobiowe (5,6%), urządzenia klimatyzacyjne (3,3%), czekolada (2,4%), przetwory spożywcze (2,1%), części i akcesoria samochodów (1,9%).

Jak mówił podczas Forum prezes PAIH Krzysztof Drynda, wzajemna wymiana gospodarcza sukcesywnie rośnie, nawet mimo pandemii COVID-19. W podobnym tonie wyraził się prezydent Andrzej Duda zaznaczając, że mimo obecnego wzrostu wzajemny obrót handlowy może być jeszcze wyższy.

Polsko-macedońskie relacje gospodarcze sukcesywnie się rozwijają, a instytucjonalne wsparcie eksportu może okazać się dodatkowym motorem dla oczekiwanego wzrostu. Najlepiej świadczy o tym fakt, że organizacja Polsko-Macedońskiego Forum Gospodarczego nie była pierwszą aktywnością podjęta w Macedonii przez Polską Agencji Inwestycji i Handlu. Już w 2019 roku, kiedy Polska była gospodarzem Szczytu Bałkanów Zachodnich, PAIH nawiązała szereg ważnych i strategicznych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców kontaktów, które praktycznie mogą ułatwić funkcjonowanie na lokalnym rynku. Spotkania podczas Polsko-Macedońskiego Forum Gospodarczego były więc kolejnym krokiem w zacieśnianiu wzajemnych relacji. Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy PAIH a Invest in North Macedonia miało charakter symbolicznego zwieńczenia dotychczasowych działań i sformalizowania współpracy na przyszłość.

Oficjalnie Forum odbyło się 19 listopada, jednak jego przygotowanie, a tym samym nawiązywanie użytecznych kontaktów dla polskiego biznesu trwało o wiele dłużej. To co zobaczyliśmy w Skopje było więc z jednej strony podsumowaniem pewnych działań podjętych przez PAIH, a jednocześnie pierwszym, bardzo ważnym krokiem dla polskich firm. Rozmowy biznesowe de facto rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem Forum. To co nas najbardziej cieszy, to przede wszystkim odwaga i gotowość polskich firm do podejmowania aktywności pro-eksportowych - komentuje Katarzyna Reda z Centrum Eksportu, PAIH.

Najważniejszy jest sukces firm

Beneficjentami wsparcia PAIH są przede wszystkim firmy, które podczas Polsko-Macedońskiego Forum Gospodarczego rozpoczęły rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Mamy nadzieję, że już wkrótce przyniosą one pierwsze efekty w postaci kontraktów i umów. Sukces jednak zawsze wymaga czasu i przygotowania.

Forum Gospodarcze było skierowane zarówno do firm aktywnych na rynku macedońskim, jak i tych, które dopiero rozważają rozpoczęcie ekspansji.

RAFAKO jest obecne na rynku bałkańskim od kilkudziesięciu lat. Bałkany Zachodnie, w tym Macedonia Północna, są dla nas naturalnym kierunkiem eksportowym. Naszym celem jest aktywny udział w transformacji macedońskiego sektor energetycznego. Posiadamy technologię, która może wesprzeć Macedonię i inne państwa regionu w procesie dekarbonizacji gospodarki. Kompetencje, doświadczenie, ugruntowane relacje stanowią dobrą podstawę do tego, by zwiększać aktywność handlową. Ale pozyskiwanie nowych kontraktów zależy nie tylko od sprawdzonej technologii. Potrzebne jest profesjonalne wsparcie ze strony państwa, dlatego tak ważna jest współpraca biznesu z instytucjami rozwojowymi. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapewniła konkretne wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych - mówi prezes RAFAKO Innovation Justyna Mosoń.

Zawsze jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność na nowym rynku jest znalezienie wiarygodnego, lokalnego partnera. Stąd duży nacisk PAIH na działania networkingowe umożliwiające bezpośredni kontakt pomiędzy polskimi i macedońskimi firmami.

Dzięki zaproszeniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczenia we wspaniałym wydarzeniu, w ramach którego mogliśmy zaprezentować innowacyjny, polski autobus elektryczny na perspektywicznym rynku Macedonii Północnej. Przy wymiernym wsparciu PAIH mieliśmy możliwość spotkania z przedstawicielami władz miasta stołecznego Skopje odpowiedzialnymi za organizację transportu publicznego, jak również z szerokim gronem innych potencjalnych klientów i nowych partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że te spotkania zaowocują nawiązaniem nowych biznesowych relacji i obecnością polskich produktów, w tym autobusów ARP e-Vehicles na tym rozwijającym się rynku - mówi Mariusz Wdowczyk, prezes ARP e-vehicels.

Galeria zdjęć:


O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu


Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.