Aktualności

Biznes w ZEA. Poznaj rynki arabskie przed Expo 2020 Dubai

12 lipca 2021
Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do czołówki najbogatszych państw świata. Są niekwestionowanym światowym centrum wymiany handlowej oraz bardzo popularną destynacją turystyczną. Choć głównymi sektorami tamtejszej gospodarki są wciąż bankowość i turystyka, jednak to kryptowaluty i tokenizacja aktywów będą kluczem do planów podwojenia gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

ZEA © Anna_Om - Photogenica

W najnowszej Krajowej Strategii Innowacji Ministerstwo Gospodarki ZEA przyjęło Strategię Emirates Blockchain 2021, której celem jest wykorzystanie technologii blockchain do przekształcenia połowy transakcji rządowych w platformę blockchain - powiedział Adil Abdelwahab, Kierownik ZBH PAIH w Dubaju. - Celem działania jest oszczędność czasu, wysiłku i zasobów oraz ułatwienie mieszkańcom ZEA przetwarzania transakcji w czasie i miejscu, które pasują do ich stylu życia i pracy. Wdrażając tę technologię, rząd ZEA spodziewa się zaoszczędzić 11 mld AED na rutynowych transakcjach i dokumentach, 398 mln na drukowaniu dokumentów i 77 mln godzin pracy w skali roku - dodaje Adil Abdelwahab.

Dla polskich firm zainteresowanych rynkami Afryki i Bliskiego Wschodu w perspektywie długoterminowej otwiera się zatem zupełnie nowa szansa na umocnienie swojej obecności w tym regionie.

Kryptowaluty i tokenizacja

Według Ministerstwa Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich kryptowaluty i tokenizacja aktywów będą kluczem do planów podwojenia gospodarki kraju. Kraj ma ambicje zwiększania produktu krajowego brutto o 7 proc. rocznie, co postawiłoby go na dobrej drodze do podwojenia wielkości gospodarki do 2030 r. W ZEA toczy się kilka ambitnych projektów, w tym badanie prowadzone z The World Economic Forum na temat finansowania małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą rządowej platformy tokenów.

Usługi informatyczne (IoT, AI, Big Data, Cyber Security)

Są to usługi projektowania, budowania i dalszego utrzymania aplikacji oraz systemów IT, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. Należy podkreślić, że obszary kompetencji takie jak internet rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI) oraz analiza i agregacja danych (Big Data) są obszarami z ogromnym potencjałem do wykorzystania przez polskie firmy z sektora IT.

Polskie firmy mogą występować zarówno z własnymi autorskimi rozwiązaniami, jak i w partnerstwie z podmiotami lokalnymi lub międzynarodowymi. Aby tego dokonać, fizyczna obecność na rynku ZEA jest warunkiem koniecznym, bez którego pozyskanie kontraktów w sektorze publicznym, gdzie odbywają się największe zamówienia, jest praktycznie niemożliwe.

Ogromny potencjał wzrostowy usług z zakresu rozwoju aplikacji pociąga ze sobą konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, więc zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa jest również bardzo duże. Potencjał wzrostu tego segmentu potęguje fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba incydentów o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym. Rząd ZEA rezerwuje duże nakłady finansowe w celu zwalczania przestępstwa w przestrzeni wirtualnej.

Usługi w chmurze

Przetwarzanie w chmurze to jedno z najnowszych energooszczędnych odkryć nowoczesnego IT, ponieważ zasoby oprogramowania i sprzętu mogą być dostępne na żądanie. Pozwala to użytkownikom zaoszczędzić na kosztach, zmaksymalizować elastyczność i skalowalność. Dostarczanie i odzyskiwanie treści odbywa się również wydajnie, oszczędzając w ten sposób czas i energię, co centra danych starają się osiągnąć jako cel zrównoważonego rozwoju.

Wiodącą rolę odgrywają międzynarodowi giganci jak Amazon, Google, Microsoft, i wielkie firmy informatyczne jak Teradata czy Sas. Potencjał do zagospodarowania przez polskie firmy informatyczne tkwi zarówno w usługach chmury publicznej, jak i prywatnej w partnerstwie z tymi firmami w zakresie identyfikacji i oceny wymagań biznesowych, konsultacji oraz projektowania i wdrażania.

Przykładem firm działających z powodzeniem w ZEA są ComArch czy Cliptizer.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.