Aktualności

Konferencja: „Dolny Śląsk – Polska – Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”

06 lipca 2021
Dolnośląscy przedsiębiorcy poznali możliwości rozwoju biznesu na Filipinach dzięki konferencji "Dolny Śląsk - Polska - Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro". Spotkanie odbyło się 30 czerwca we Wrocławiu. Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) na wydarzeniu reprezentował Rafał Owczarek, kierownik biura PAIH w Manili.

Business © Liv Friis-larsen - stock.adobe.com


W spotkaniu uczestniczyło blisko stu dwudziestu reprezentantów świata biznesu i nauki. Ambasadorzy Polski w Azji, ale też azjatyccy w Polsce, szefowie wielkich korporacji i naukowcy zajmujący się relacjami polsko-azjatyckimi zaprezentowali tematy związane z Azją, chcąc poznać wzajemne potrzeby i możliwości współpracy środowisk akademickich, gospodarczych i administracji publicznej.

Do stolicy Dolnego Śląska przyjechali m.in. ambasadorowie Wietnamu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu oraz przedstawiciele Indii czy Arabii Saudyjskiej. Zdalnie w wydarzeniu udział wzięli Jarosław Szczepankiewicz, Chargé d’affaires z Ambasady RP w Manili na Filipinach, Adam Burakowski, Ambasador RP w Nowym Delhi, jak również Jakub Sławek, Charge d’affaires z Ambasady RP w Abu Zabi.

Rafał Owczarek, kierownik biura PAIH w Manili wskazał uczestnikom konferencji możliwości, jakie oferują Filipiny polskim przedsiębiorcom działającym w branżach technologii wodno-ściekowych, technologii górniczych i technologii finansowych.

Filipiny są uważane za jeden z najbogatszych w minerały krajów na świecie pod względem zmineralizowanych zasobów. W 2019 roku kraj wyprodukował około 15 milionów ton węgla. Pomimo tego, Filipiny pozostają importerem węgla netto - około 75% zużycia pochodzi z takich krajów jak Indonezja, RPA i Australia. Powodem tego jest fakt, że wydobywany w tym kraju węgiel jest uważany za węgiel podbitumiczny (niskiej jakości), stąd potrzeba importu lepszych gatunków węgla z zagranicy lub adopcja nowoczesnych technologii pozwalających na podniesienie jakości surowca - wskazywał Owczarek.

Biuro PAIH w Manili zidentyfikowano cztery obszary, w których istnieją szanse ekspansji dla polskich technologii górniczych. To m.in. możliwość zaistnienia technologii przeróbek węgla, które podnoszą jego jakość. Kolejnym obszarem możliwego partnerstwa jest wprowadzenie czystych technologii węglowych (tj. cyrkulacyjnego spalania fluidalnego) w celu zapewnienia utylizacji filipińskich węgli przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. Za atrakcyjną biznesowo szansę uznane zostały także technologie wykorzystujące węgiel niskiej jakości, które nie mają alternatywnych rynków zbytu. Podkreślone zostało ponadto bogate doświadczenie Ślązaków w gospodarowaniu hałd pokopalnianych i rekultywacji terenów pogórniczych, a rozwiązania te odnoszą się do składowisk odpadów powydobywczych, czyli tzw. górniczych hałd, które nadal są nierozwiązanym problemem na Filipinach.

W kolejnej części konferencji wzięli udział przedstawiciele ambasad: Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz J.E. Pan Nguyen Hung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, J.E. Pani Nargiz Gurbanova, Ambasador Republiki Azerbejdżanu, J.E. Pan Bachrom Babajew, Ambasador Republiki Uzbekistanu, S.K. Ray, I sekretarz ambasady Republiki Indii.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat współpracy między Polską i Chinami na poziomie samorządowym, na przykładzie Dolnego Śląska.

Konferencja "Dolny Śląsk - Polska - Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro" zorganizowana została pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej. Patronem Honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.