Aktualności

Northland Power Inc. zrealizuje we współpracy z PKN Orlen farmę wiatrową na Bałtyku

28 kwietnia 2021
Kanadyjska firma Northland Power Inc. została partnerem PKN Orlen przy realizacji projektu farmy wiatrowej na Bałtyku. Celem jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka ma objąć docelowo 49% udziałów w projekcie. Inwestycja planowana jest na rok 2023, a oddanie do użytku na 2026 r.
  • Inwestycja otwiera Polsce drogę do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i zdobycia pozycji regionalnego lidera transformacji energetycznej w ciągu następnej dekady.
  • Northland Power, globalny producent energii z czystych, odnawialnych źródeł planuje jeszcze w tym roku zainwestować 290 mln PLN w rozwój projektu. Część tej kwoty to wydatki rozwojowe.
  • Projekt stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Gemini Wind Park


W realizację projektu na bardzo wczesnym etapie było zaangażowane biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto, do którego zwrócili się przedstawiciele Northland Power, zainteresowani rozwijającym się rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W naszej codziennej działalności wspieramy polskie firmy w ich ekspansji zagranicznej. Ale też duża część naszej pracy skoncentrowana jest na promowaniu Polski, jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji. Z przedstawicielami Northland Power spotykaliśmy się wielokrotnie, przekazaliśmy spółce kompleksowe informacje na temat polskiej gospodarki, sektora energetyki odnawialnej, programów rządowych i specjalnych stref ekonomicznych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku i współpraca pomiędzy Northland Power i PKN Orlen stała się faktem - mówi Zack Labieniec, kierownik biura PAIH w Toronto.

Northland Power Inc. zawarł umowę z PKN ORLEN na nabycie 49% udziałów (z zastrzeżeniem zgód organów regulacyjnych) w projekcie morskiej energetyki wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim, o łącznej mocy do 1,2 GW. Baltic Power zlokalizowany będzie około 23 km od wybrzeża Polski. Northland planuje jeszcze w tym roku zainwestować 290 mln PLN w rozwój projektu. Część tej kwoty to wydatki rozwojowe.

Cieszymy się, że współpraca z PAIH przyczyniła się do rozszerzania naszej obecności w Europie poprzez nasze partnerstwo z PKN ORLEN przy projekcie morskiej energetyki wiatrowej Baltic Power. Co ważne, cieszymy się, że możemy po raz kolejny mieć swój wkład w globalną transformację w zakresie dekarbonizacji i pomóc tym samym Polsce w realizacji planów związanych z energią odnawialną - powiedział David Timm, Senior Director, Global Head of Public Affairs, Northland Power.

Northland Power jest globalnym producentem energii, specjalizującym się w produkcji energii elektrycznej z czystych, odnawialnych źródeł. Założona w 1987 roku kanadyjska firma jest światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Northland posiada i zarządza zróżnicowaną mieszanką wytwórczą, w tym odnawialnymi źródłami energii na lądzie, energią słoneczną i wydajną energią z gazu ziemnego.

- Projekt Baltic Power będzie korzystnie wpływał na postrzeganie Polski jako wiodącego miejsca do inwestycji w regionie. Przyczyni się to nie tylko do natychmiastowego wzrostu liczby miejsc pracy, ale zachęci również inne firmy z Ameryki Północnej do poważnego potraktowania Polski jako części ich długoterminowej strategii inwestycyjnej - mówi Romi Jaszczynski, Business Development Manager, PAIH Toronto.

- Jest nam niezmiernie miło powitać w Polsce Northland Power. Współpraca z PKN Orlen w zakresie rozwoju morskiego projektu wiatrowego Baltic Power jest szczególna, ponieważ niesie ze sobą możliwość spełnienia ambicji Polski w zakresie przejścia na odnawialne źródła energii. Zarówno Kanada, jak i UE zobowiązały się do osiągnięcia ambitnych celów porozumienia paryskiego i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Aktywnie działamy w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej i nadal czynimy to w ramach CETA. Z niecierpliwością czekam na pełną ratyfikację CETA przez wszystkie państwa członkowskie UE, co nie tylko przyczyni się do zwiększenia wymiany handlowej między Kanadą a Polską, ale także zwiększy zaufanie inwestorów, prowadząc do większych możliwości wspólnego wzrostu gospodarczego - powiedziała Leslie Scanlon, Ambasador Kanady w Polsce.

Wraz z dalszym rozwojem gospodarczym popyt na energię elektryczną w Polsce będzie systematycznie rósł w nadchodzących dziesięcioleciach. Dodatkowo, projekt polskiej polityki energetycznej przewiduje konieczność dodania od 10 do 12 GW mocy morskiej energii wiatrowej i dodatkowych 15 GW mocy słonecznej do 2040 r. Wspólna inwestycja Orlenu i Northland Power otwiera zatem Polsce drogę do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i zdobycia pozycji regionalnego lidera transformacji energetycznej w ciągu następnej dekady.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Agencja jest także jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez biura na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.