Webinaria

Jak skorzystać z grantów rządowych na inwestycje?

 • Data:
  07 grudnia 2023
 • Godzina:
  10:00
 • Czas trwania:
  60 minut
 • Branża:
  Wielobranżowe
 • Miejsce:
  wydarzenie online

W trakcie webinarium eksperci PAIH przedstawią ofertę Agencji dla inwestorów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady przyznawania grantu rządowego, w tym jakie typy inwestycji kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu, procedury przyznawania wsparcia oraz jego wysokość. Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 5 czerwca 2023 r.).

Podczas webinarium dowiesz się:

 • jak PAIH może wesprzeć Twoją inwestycję,
 • czym jest regionalna pomoc publiczna, jakie są jej limity i formy,
 • jakie są zasady przyznawania grantu rządowego,
 • jaką kwotę dotacji może uzyskać przedsiębiorca,
 • czy możliwe jest kumulowanie różnych form regionalnej pomocy publicznej,
 • jak i gdzie złożyć wniosek ubiegając się o grant rządowy.

Szkolenie poprowadzą:

 • Barbara Urban, konsultant, Departament Inwestycji, PAIH,
 • Dorota Brzosko, ekspert, Departament Inwestycji, PAIH.             

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Nasi eksperci

Dorota Brzosko
Departament Inwestycji PAIH

Ukończyła magisterskie studia prawnicze oraz uzyskała dyplom studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Przez wiele lat specjalizowała się w doradztwie prawnym dla firm z sektora farmaceutycznego oraz w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

Jako ekspert w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. udziela inwestorom wsparcia w zakresie pomocy publicznej.

Barbara Urban
Departament Inwestycji PAIH

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Posiada doświadczenie w obszarze pracy z klientami oraz w branży nieruchomości.

Obecnie pracuje jako konsultant w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jest zaangażowana w doradztwo w zakresie pomocy publicznej.