Wydarzenia

Polskie Mosty Technologiczne: seminarium informacyjne

 • Data:
  24 czerwca 2021
 • Branża:
 • Miejsce:
  Wydarzenie online
 • Udział PAIH (ZBH):
  NIE
 • Organizator:
24 czerwca br. w godz. 10-13 odbędzie się seminarium informacyjne poprzedzające nabór wniosków do kolejnej edycji projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT). Aplikacje dotyczą rynków: Malezja, Tajwan i Arabia Saudyjska. Dzięki konkursowi, mikro, mali i średni przedsiębiorcy znad Wisły zyskają szansę na zdobycie kompleksowego wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu strategii wyjścia poza Europę.
 • Polskie Mosty Technologiczne to grantowy projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od 2017 roku. Dotychczas udział w konkursie wzięło ponad 2,5 tys. polskich firm. Grant otrzymało już blisko 400.
 • W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług i technologii.
 • Stawką jest grant o wartości nawet 180 tys. zł w formule pomocy de minimis, na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej na rynki pozaunijne.

Polskie_Mosty_Technologiczne


Projekt Polskie Mosty Technologiczne składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór wniosków poprzedzają seminaria informacyjne dla przedsiębiorców. Tegoroczne spotkania otwierające odbędą się w formule wirtualnej. Seminarium dedykowane rynkom Malezji, Tajwanowi i Arabii Saudyjskiej odbędzie się 24 czerwca. Organizatorzy kompleksowo omówią założenia projektu PMT, korzyści płynące z udziału w projekcie, specyfikę rynków docelowych i przykłady firm, które dzięki PMT już odniosły sukces. Spotkanie to także konsultacje i doradztwo ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz partnerów zewnętrznych.

Rejestracja na seminarium możliwa jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków pod linkiem.

Konkurs organizowany jest po raz jedenasty. Do tej pory startowało w nim ponad 2,5 tys. polskich firm. Grant otrzymało blisko 400, o łącznej wartości ponad 43 mln zł.

Dla kogo?

Projekt Polskie Mosty Technologiczne kierowany jest do firm z segmentu MŚP, które charakteryzują się dużym potencjałem internacjonalizacji produktów, usług i technologii, a także rozważają zwiększenie wolumenu eksportu lub inwestycji na rynkach zagranicznych. O grant ubiegać mogą się też innowatorzy szukający partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

Oferujemy polskim przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie, bazując na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PAIH. Wskażemy, jak najlepiej przygotować się do ekspansji zagranicznej. Zakwalifikowane firmy otrzymają dostosowaną, wręcz szytą na miarę strategię wyjścia na rynki pozaunijne. Nasi eksperci pomogą m.in. w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi i będą do dyspozycji grantobiorców także po zrealizowaniu projektu - mówi Leszek Kołodziejczyk, ekspert w programie Polskie Mosty Technologiczne, PAIH.Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.paih.gov.pl/pmt.


PMT - logotypy