Webinaria

Nowe możliwości transportowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Korytarz Gdańsk-Odessa

 • Data:
  14 maja 2021
 • Godzina:
  10:00
 • Czas trwania:
 • Branża:
  Inne
 • Miejsce:
  wydarzenie online
Obroty między Polską a Ukrainą wyniosły w 2020 roku 7,36 miliarda dolarów. Tym samym Polska plasuje się na trzeciej pozycji największych partnerów handlowych Ukrainy, zaraz za Niemcami i Chinami.

Zgodnie ze światowym trendem postępującej konteneryzacji wymiany handlowej, należy spodziewać się, że również w wymianie handlowej między Polską a Ukrainą "zakontenerowanie" będzie rosło.

Odpowiedzią na to zjawisko jest propozycja wspólnego korytarza transportowego "Gdańsk-Odessa", który połączy nie tylko polskie porty morskie z czarnomorskimi, ale także w szerszym ujęciu ułatwi wymianę handlową pomiędzy Turcją, Iranem i państwami kaukaskimi ze Skandynawią, Wielką Brytanią i państwami Beneluxu.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego:

 • zapoznasz się z ofertą połączeń kolejowych, w tym kontenerowych realizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę,
 • poznasz możliwości jakie dla eksportu i importu Twoich towarów oferuje Port Gdańsk,
 • dowiesz się jakie są planowane inwestycje w sektorze kolejowym, które mają zwiększać zdolności przeładunkowe oraz przejazdowe na styku UE - kraje trzecie,
 • usłyszysz jakie podejmujemy działania nakierunkowane na rozwój nowych tras oraz dostosowanie cenników i usług do potrzeb klientów i przyciągnięcia potoków ładunków.


Szkolenie poprowadzą:

 • Maria Łubian, Kierownik Regionu, Centrum Eksportu, PAIH,
 • Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie,
 • Marlena Kacprzak-Ruczyńska, Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada RP w Kijowie,
 • Michał Wójcik, Menadżer ds. współpracy międzynarodowej, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA,
 • Łukasz Strzelecki, prokurent w spółce PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. oraz dyrektor Działu Wsparcia Polityki Handlowej, Członek Zarządu Spółki PKP Cargo Connect GmbH w Hamburgu,
 • Aleksandra Adamska-Ziętek, Pełnomocnik Zarządu ds. Przewozów Intermodalnych, PKP LHS Sp. z o.o.,
 • Vladimir Huz, Associated Partner, Global Ocean Link,
 • Roman Morgenstern, Marketing & Project Director, UKRFERRY,
 • Edvins Berzins, Dyrektor wykonawczy filii Centrum Transportowego Serwisu LISKI, Koleje Ukraińskie.


Webinarium odbędzie się 14 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku polskim i ukraińskim.

Nasi eksperci

Karol Kubica

Karol Kubica

Biuro PAIH w Kijowie

Absolwent filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w tym trzy semestry na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki we Lwowie w ramach stypendium naukowego). Współpracował ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów, Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu i Konsulatem Honorowym Republiki Mołdawii w Lublinie. Silnie związany z Centrum Obsługi Rynków Wschodnich oraz Programem ,”Razem z Ukrainą”.

Manager z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym, nastawionym na współpracę gospodarczą i społeczną między Polską a krajami Europy Wschodniej. Zaangażowany w organizowanie forów międzynarodowych, konferencji, targów i misji zagranicznych oraz tworzenie sieci kooperacji dla polskich przedsiębiorstw z Europą Wschodnią. Uczestnik programów nastawionych na budowanie gospodarczych, społecznych i kulturalnych relacji pomiędzy Polską, a regionami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainą i Białorusią.