ABC Eksportu

Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw

B+R oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań to kluczowe aspekty dla każdego przedsiębiorstwa, pozwalają one na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, co w rezultacie może przyczynić się do zwiększenia szansy zaistnienia na rynkach zagranicznych.

Jednakże, takie działania są często obarczone wysokimi kosztami oraz wymaganiami dotyczącymi ekspertyzy i zaplecza badawczego, do którego mniejsze firmy nie mają dostępu. Z pomocą przychodzą organizacje skupiające się na wsparciu projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych. NCBR oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz pomagają polskim przedsiębiorcom uzyskać niezbędne materiały jak i kapitał ludzki aby przeprowadzić projekt od fazy planowania aż po wdrożenie. Pomoc często jest darmowa, dofinansowana ze Skarbu Państwa lub funduszy UE aby każdy przedsiębiorca posiadający dobry pomysł mógł zrealizować swój projekt. Ponadto, PAIH oferuje wsparcie dla innowacyjnych usług, produktów oraz technologii poprzez projekt Polskie Mosty Technologiczne.

Poniżej przybliżamy profile głównych instytucji rozwoju innowacji wraz z oferowanym przez nie wsparciem.


Polskie Mosty Technologiczne (PMT)

Polskie Mosty Technologiczne PAIH wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez usługi doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie finansowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wypracowanie strategii ekspansji na wybrany rynek pozaunijny, a także granty o wartości do 180 tysięcy złotych. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie strategii wejścia innowacyjnej usługi, produktu czy technologii.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

NCBR realizuje projekty, których rezultaty mogą pomóc przedsiębiorstwom w otwarciu się na rynki zagraniczne oraz wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na zagranicznych rynkach. Instytucja finansuje międzynarodowe innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, a także uczestniczy w inicjatywach służących akceleracji polskich przedsiębiorstw. Dzięki Działowi Współpracy Międzynarodowej NCBR polski sektor B+R oraz MŚP może liczyć na pomoc w nawiązaniu współpracy oraz znalezieniu nowych klientów poza granicami naszego kraju.

Oferowane wsparcie

Wsparcie oferowane jest zazwyczaj w formie ogłaszanych konkursów lub programów międzynarodowych na stronie NCBR. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs INNOGLOB O, który ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Ze względu na szybko aktualizującą się listę programów i konkursów NCBR, zachęcamy do sprawdzenia najnowszych i aktualnych międzynarodowych konkursów tutaj.


Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytucja powstała w 2019 roku z misją wspomagania przedsiębiorców poszukujących innowacji oraz zaoferowania łatwego i szybkiego dostępu do kompetencji naukowców, a także zaplecza technologicznego sieci badawczej. Kompetencje sieci badawczej skupiają się na 4 głównych filarach rozwoju polskiej gospodarki:

  • inteligentna i czysta mobilność,
  • cyfrowa transformacja,
  • zdrowie,
  • zrównoważona gospodarka i energia.


Sieć Badawcza Łukasiewicz wspiera również współpracę międzynarodową. Możliwość realizacji projektów badawczo-naukowych i edukacyjnych w konsorcjach z wiodącymi ośrodkami naukowymi, start-upami czy przedsiębiorstwami przemysłowymi w Europie, jest jednym z czynników wzmacniających potencjał badawczy Łukasiewicza i przedsiębiorców w zakresie technologii przyszłości.

Oferowane wsparcie

Przedsiębiorstwa, w tym polscy eksporterzy, mogą liczyć na darmowe wsparcie sieci badawczej Łukasiewicz przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego oraz wdrożenia innowacyjnej usługi lub produktu. Instytucja po otrzymaniu informacji od przedsiębiorcy, w ciągu 15 dni tworzy propozycje projektów podejmujących opisane wyzwanie, a także rekomenduje zespoły ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Ponadto, sieć badawcza zajmuje się identyfikacją potencjalnego źródła dofinansowania badań ze źródeł krajowych i zagranicznych, a także wsparciem w przygotowaniu wniosków w zidentyfikowanych konkursach.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - oferowane wsparcie

Zachęcamy do kontaktu z siecią badawczą Łukasiewicz na: www.lukasiewicz.gov.pl oraz do zapoznania się z Raportem Łukasiewicza na lata 2019-2020, gdzie szczegółowo opisana jest misja instytucji, case-studies, statystyki, zasady współpracy, proces aplikacji oraz znacznie więcej.


Więcej informacji - przydatne linki:


Powrót