ABC Eksportu

Wsparcie finansowe

Podstawą działalności gospodarczej jest zachowanie płynności finansowej. Ta zasada również obowiązuje w eksporcie. Według badań PARP z 2019 r. aż 32% przedsiębiorców obawia się utraty płynności finansowej, a głównym powodem obaw są opóźnienia płatności ze strony kontrahentów. Dzięki finansowemu wsparciu eksportu, a także ofercie ubezpieczeń płatności, eksporterzy nie muszą obawiać się nieotrzymania należności na czas lub utraty płynności finansowej.

Planując ekspansję na rynki zagraniczne warto skorzystać ze wsparcia jakie oferują polskie instytucje. Pomoc dotyczy zarówno wsparcia finansowego, jak i merytorycznego - dzięki temu bezpieczniej jest rozpocząć działalność poza granicami kraju.


Finansowanie eksportu

Na szczególną uwagę zasługuje oferta BGK oraz PFR TFI - w ofercie obu instytucji znajdują się produkty wspomagające finansowanie eksportu oraz inwestycji dla polskich przedsiębiorców chcących wejść na zagraniczne rynki. Państwowym organem pomocy i wsparcia eksporterów odpowiedzialnym za finansowe wsparcie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. O tym jakie korzyści można otrzymać korzystając z usług tej instytucji, można dowiedzieć się na stronie BGK.


Oferta finansowania BGK-PFR TFI

Zalety i zakres finansowego wsparcia ekspansji zagranicznej:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji poprzez przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
  • Poprawa płynności finansowej dla polskiego eksportera, możliwa dzięki finansowaniu ze strony BGK,
  • Uzupełnienie oferty handlowej/technicznej polskiego przedsiębiorstwa o aspekt finansowania zagranicznego kontrahenta,
  • Wsparcie finansowe inwestycji, w której polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy lub głównego podwykonawcy,
  • Finansowanie ekspansji zagranicznej (m.in. przejęcia, budowa zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych), w których polska spółka występuje w roli inwestora.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą programów wsparcia instytucji z grupy PFR. Mogą okazać się pomocne we wspieraniu działań eksportowych:

Instytucja
Grupy docelowe
Zakres wsparcia finansowego
Wymaga zwrotu
PFR TFI
Polskie firmy inwestujące na rynkach zagranicznych
Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) - oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych.
TAK
PARP
Osoba prywatna, Start-up
Platformy startowe - oferują rozwój pomysłu w innowacyjny produkt i rentowny model biznesowy we współpracy z ekspertami.
NIE
MŚP
Granty na eurogranty - Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE o wartości do 280,060 zł.
Start-upProgramy akceleracyjne - skupiają się na zwiększeniu przeżywalności start-upów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia. Dofinansowanie w kwocie do 250,000 zł.
Start-up i małe przedsiębiorstwaRozwój start-upów w Polsce Wschodniej - to program o wartości maksymalnego dofinansowania do 1 000 000 zł. Przeznaczony jest na rozwój działalności biznesowej start-upów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek z produktem.
KUKE
Zachęcamy do zapoznania się z osobnym artykułem poświęconym ofercie produktowej KUKE.
PAIHStart-upy, MŚP
Polskie Mosty Technologiczne (PMT) - oferuje dofinansowanie do usług doradczo-szkoleniowych w zakresie ekspansji zagranicznej oraz grant gotówkowy na realizację strategii ekspansji na rynku docelowym.
NIE
BGKMŚP, Duża firma, Firma zagraniczna
Finansowe Wspieranie Eksportu - to kompleksowy zestaw narzędzi finansowania eksportu. W ofercie BGK znajdują się m.in.: kredyt dla nabywcy, dopłaty do oprocentowania kredytów lub wykup wierzytelności.
TAK
Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych - oferta finansowania inwestycji dedykowana projektom zagranicznym polskich firm. W ofercie znajdują się 3 kluczowe produkty: finansowanie akwizycyjne, finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance oraz połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego.
ARP
MŚP, Duża firma
Faktoring pełny - łączący dwa ważne elementy: szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na rozwój swojej działalności, oraz przejęcie ryzyka braku płatności od kontrahentów objętych usługą faktoringu. Usługa realizowana jest wspólnie z KUKE Finance.
-
Duża firma, MŚPPożyczki dla firm - finansowanie inwestycji i kapitału obrotowego w postaci pożyczek oferowanych przez ARP.
TAK
MŚP
Leasing maszyn i urządzeń - wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju firm.-
MŚP, Duża firmaTarcza Antykryzysowa ARP - została uruchomiona w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie dedykowanych instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczka obrotowa i pożyczka na spłatę rat leasingowych, a także leasing operacyjny.TAK
MŚP
Europejski Fundusz Gwarancyjny - jest produktem przeznaczonym dla przedsiębiorców MŚP nieposiadających wystarczających aktywów trwałych na zabezpieczenie pożyczki. Oferta ARP daje możliwość zabezpieczenia kredytu dzięki gwarancji portfelowej w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.
TAK
Mikro, MŚPPolityka Nowej Szansy - jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian.TAK
Każda firma
International Desk - skupia usługi firm należących do Grupy PFR i daje możliwość łatwego i jednopunktowego nawiązania relacji z organizacjami.-


Więcej informacji - przydatne linki:


Powrót