Parki przemysłowe i technologiczne

Kutnowski Park Agro – Przemysłowy


Kutnowski Park Agro - Przemysłowy
PL | EN


Oficjalnie, Kutnowski Park Agro-Przemysłowy (KPAP) został utworzony w 1998 r. Położony jest we wschodniej części miasta Kutna, w dzielnicy Sklęczki. Zajmuje on obszar kilkuset hektarów, a w jego granicach funkcjonuje kilkadziesiąt firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Zatrudnionych na tym terenie jest obecnie ponad 10000 osób. Począwszy od 2001 r. Miasto sukcesywnie włączało tereny do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich łączna powierzchnia wynosi obecnie ponad 120 ha. W wyniku zmiany przepisów w 2018 r., status specjalnej strefy ekonomicznej może być nadany w dowolnym miejscu na terenie KPAP.


Lokalizacja

Kutnowski Park Agro-Przemysłowy położony jest bezpośrednio w pobliżu międzynarodowej linii kolejowej E-20, drogi krajowej Nr 92 (dawna DK Nr 2, E-30) oraz autostrady A1 (1,6 km). Odległość do autostrady A2 wynosi 35 km. Najbliższe lotnisko oddalone jest o 60 km od Kutna (Łódź Lublinek). Bezpośrednio przy linii międzynarodowej E-20 funkcjonuje nowoczesny Intermodalny Terminal Kontenerowy, którego operatorem jest firma PCC Intermodal.

Oferta

Oferta KPAP w zakresie terenów inwestycyjnych jest bardzo zróżnicowana i dotyczy zarówno terenów typu greenfield jak i terenów zabudowanych. Zawiera grunty będące własnością Miasta jak i grunty prywatne; grunty w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak i poza nią. Oferowane tereny objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Cały obszar KPAP ujęty jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, centrów logistycznych i obsługi transportu. Na całym obszarze parku maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min. 90%, a maksymalna wysokość budynków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dedykowanym inwestycjom logistycznym dochodzi nawet do 30 m.

Infrastruktura na terenie Parku przystosowana jest do potrzeb odbiorców przemysłowych i gwarantuje dostarczanie wszystkich niezbędnych mediów. Obszar KPAP obsługiwany jest przez dwóch niezależnych dostawców energii elektrycznej, co sprawia, że inwestor ma możliwość wyboru z czyich usług korzystać. Przez tereny inwestycyjne przebiega także gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia. Nowopowstająca infrastruktura jest dostosowywana do wymagań inwestorów przemysłowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w Kutnowskiej Strefie Przemysłowej około 40 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w Podstrefie Kutno ŁSSE.

Profil sektorowy: Do dominujących gałęzi przemysłu na terenie KPAP zalicza się przemysł spożywczy, produkcję opakowań, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcję maszyn rolniczych oraz przemysł farmaceutyczny. Ze względu na lokalizację Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego w centrum Polski oraz obecność terminala kontenerowego, część terenów przeznaczonych zostało pod potrzeby firm logistycznych.


Kontakt

Urząd Miasta Kutno
Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
Pl. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
tel.: +48 24 253 11 23
e-mail: invest@um.kutno.pl
www.um.kutno.pl - zakładka "Dla inwestora"

Powrót »