Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Imprezy organizowane przez PAIiIZ
Strona główna > Imprezy organizowane przez PAIiIZ > Misje gospodarcze i imprezy targowe polskich firm w Turcji

Misje gospodarcze i imprezy targowe polskich firm w Turcji

 

Program promocji polskiej gospodarki na terenie Turcji

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki wśród tureckich przedsiębiorców. Działanie ma tez na celu wzrost wartości eksportu i inwestycji polskich przedsiębiorców działających na terytorium Turcji. Cele te realizowane będą poprzez działania informacyjno-promocyjne o polskiej gospodarce i produktach eksportowych oraz możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych.

W ramach projektu PAIiIZ, jako Wykonawca  programu organizuje udział polskich przedsiębiorców  w imprezach targowych oraz misje gospodarcze do Turcji.

Przedsiębiorcy zainteresowani programem promocji w Turcji mogą wziąć udział w jednym lub kilku działaniach promujących realizowanych przez PAIiIZ w ramach programu. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku uczestniczenia w 50% imprezach targowych objętych programem.

Udział w targach jest znakomitą okazją do poznania nowych trendów w branży oraz zbudowania i wzmocnienia sieci kontaktów z partnerami poprzez możliwość bezpośrednich spotkań i rozmów z partnerami, wystawcami oraz zwiedzającymi. W ramach targów istnieje możliwość uczestnictwa w konferencjach, programach informacyjnych, seminariach i konferencjach prasowych.

Termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki upływa na 30 dni przed rozpoczęciem targów, których dotyczy tj.:

 • dla 82. Międzynarodowych Targów Wielobranżowych w Izmirze „Izmir International Fair”, (29 sierpnia - 2 września 2013 r.) termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie udziału w targach upływa 29 lipca 2013 r.,
 • dla 21. Międzynarodowych Targów Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD” w Stambule (5-8 września 2013 r.) termin nadsyłania wniosków  o dofinansowanie udziału w targach upływa 05 sierpnia 2013 r.,
 • dla Międzynarodowych Targów ICT  „Cebit Bilisim Eurasia” w Stambuł,  (24-27 października 2013 r.) termin nadsyłania wniosków  o dofinansowanie udziału w targach upływa 23 września 2013 r.,
 • dla 5. Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej „Anfas Hetex” w Antalyi, (14-16 listopada 2013 r.)  termin nadsyłania wniosków  o dofinansowanie udziału w targach upływa 14 października 2013 r.

Zaplanowane imprezy targowe w 2. połowie 2013 r.:

 • 82. Międzynarodowe Targi Wielobranżowe w Izmirze „Izmir International Fair”, (29 sierpnia - 2 września 2013 r.). Branże (m.in.): meblarska, budowlana, art. dekoracyjnych i wyposażenia mieszkań, AGD, materiałów i maszyn budowlanych, produkty i technologie chemiczne i petrochemiczne, części, zespołów i akcesoriów motoryzacyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, urządzenia elektryczne i elektronika użytkowa, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i sportowy, jachty, kosmetyki, przetworzone art. spożywcze, odzież, usługi, finanse, wydawnicza.
 • 21. Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD” Stambuł (5-8 września 2013 r.). Branża artykułów rolno - spożywczych i technologii przetwórstwa żywności.
 • Międzynarodowe Targi ICT  „Cebit Bilisim Eurasia”, Stambuł,  (24-27 października 2013 r.). Branże: elektronika, informatyka, telekomunikacja
 • 5. Międzynarodowe Targi Turystyki Medycznej „Anfas Hetex”, Antalya, (14-16 listopada 2013 r.). Branża: turystyka medyczna

Dodatkowo w ramach programu organizowane są misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców powiązane tematycznie z następującymi targami:

 • 21. Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Technologii Przetwórstwa Żywności „WORLD FOOD” Stambuł (5-8 września 2013 r.)
 • Międzynarodowe Targi ICT  „Cebit Bilisim Eurasia”, Stambuł,  (24-27 października 2013 r.)

Termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki upływa na 30 dni przed rozpoczęciem misji, których dotyczy tj.:

 • dla misji gospodarczej dla przedsiębiorców branży spożywczej do Stambułu (5-7 września 2013 r.) termin nadsyłania wniosków  o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej upływa 05 sierpnia 2013 r.,
 • dla misji gospodarczej dla przedsiębiorców branży ICT do Stambułu (24-26 października 2013 r.) termin nadsyłania wniosków  o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej upływa 23 września 2013 r.,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w projekcie. Wielkość pomocy na udział przedsiębiorcy w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Poddziałania 6.5.2 PO IG nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Szczegółowe informacje dotyczące składanych dokumentów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki: Rozdział „Nabór ciągły wniosków o dofinansowanie projektów na udział w programie promocji o charakterze ogólnym”:

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Dokumenty+dla+wnioskodawcow

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dniach pracy instytucji, w poniedziałki w godz. 08.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych,
Plac Trzech Krzyży 3/5,00-507 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs w ramach poddziałania 6.5.2 POIG”.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentu w kancelarii MG.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu promocyjnym. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w targach na stoisku narodowym i w misjach gospodarczych w formie elektronicznej na adres:

Agnieszka Faust
e-mail: agnieszka.faust@paiz.gov.pl
tel.: +48 22 334 99 88

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

Projekt organizowany jest w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” (poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

 

 

 


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Biuletyn, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 19.818.000,00 zł

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij