Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska
Strona główna > Dlaczego Polska > Zachęty inwestycyjne > Parki Przemysłowe i Technologiczne > Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie

 Nazwa: PARK PRZEMYSŁOWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W STARGARDZIE

Typ Parku: park przemysłowy

Podmiot zarządzający: Gmina Miasto Stargard

Dane kontaktowe:
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
0 91 578 66 12
investor@um.stargard.pl
www.stargard.pl

 

  • typ Parku - przemysłowy
  • etap rozwoju - rozwinięty
  • status SSE - posiada

 

Lokalizacja

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zlokalizowany jest w Stargardzie na terenach byłego lotniska wojsk radzieckich. Miasto leży w odległości około 36 km na południowy-wschód od Szczecina, 40 km od zachodniej granicy Polski, około 35 km od międzynarodowego lotniska w Goleniowie, 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu i około 180 km od Berlina.


Profil sektorowy

Oferta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów będących liderami innowacji w swoich branżach, którzy nie tylko wprowadzają nowoczesne technologie w swoich produktach, ale także innowacje w dziedzinach procesu technologicznego, ochrony środowiska, itp.


Oferta Parku

Tereny po byłym lotnisku wojsk radzieckich w Kluczewie o łącznej  powierzchni 380 ha wolnych terenów inwestycyjnych  - tereny te posiadają dwie unikalne zalety, które czynią ofertę inwestycyjną Stargardu wyjątkową w skali kraju. Pierwszą jest duża ilość gruntów o niewielkiej różnicy poziomów, dzięki temu oferta inwestycyjna Stargardu wychodzi naprzeciw inwestorom planującym lokowanie projektów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 hektarów. Drugą zaletę stanowi fakt, że tereny stanowiące ofertę inwestycyjna należą do Gminy - Miasta Stargardu, pozwala to uniknąć sytuacji, w której powstają komplikacje prawne uniemożliwiające potencjalnym inwestorom zakup gruntu. Dzięki realizowanej przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji, mającej na celu wykonanie do końca 2009 roku południowej obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej S10, oraz inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę - Miasto Stargard pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” ( projekt współfinansowany ze środków UE) tereny lotniska uzyskały bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S10 oraz z centrum miasta. Dzięki inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (projekt współfinansowany ze środków UE) tereny inwestycyjne w Kluczewie posiadają także dostęp do niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przedsięwzięcia firm Enea S.A. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa zapewniły inwestorom dostęp do energii elektrycznej i gazu.

 


Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, widok z lotu ptaka, fot. Urząd Miejski w Stargardzie


Pomoc regionalna dla inwestorów - ważnym elementem oferty inwestycyjnej Parku jest uchwalona w kwietniu 2007 roku przez Radę Miejską w Stargardzie uchwała o pomocy regionalnej dla inwestorów, której celem jest określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Stargardu. Zaproponowana w uchwale pomoc publiczna ma formę zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle stanowiące nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy realizować będą inwestycje związane głownie z działalnością produkcyjną. Warunkiem podstawowym umożliwiającym korzystanie z pomocy publicznej jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem prac nad danym projektem. Przedsiębiorca ma prawo uzyskać pomoc publiczną na:

  • wspieranie nowych inwestycji (zainwestowanie kwoty przekraczającej 100 tys. euro oraz zakończenie inwestycji w terminie 48 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
  • nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji oraz utworzenie nowych miejsc pracy (utworzenie w nabytym przedsiębiorstwie w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku co najmniej 50 nowych miejsc pracy),
  • utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (utworzenie, co najmniej 50 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji).

Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, tj. 40% albo wielkości pomocy ustalonej dla dużego projektu inwestycyjnego.

Pełny tekst uchwały: https://www.stargard.pl/Program-pomocy-regionalnej

 


Bridgestone Stargard, fot. Urząd Miejski w Stargardzie

 


Pod koniec 2016 roku Gmina Miasto Stargard sprzedała w drodze przetargu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 21 ha. Na działce o powierzchni 17 ha powstanie centrum logistyczne Waimea Logistic Park Stargard o łącznej powierzchni zabudowy ok. 60 000 mkw. W jego skład wejdzie 6 nowoczesnych hal klasy A przeznaczonych pod działalność związaną z magazynowaniem, produkcją oraz z obsługą logistyczną. Waimea Logistic Park Stargard zatrudni ok. 1500-2000 osób. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na II połowę 2017 roku. Waimea Logistic Park Stargard, foto: Urząd Miejski w Stargardzie

 

Na drugiej nieruchomości o powierzchni 4 ha powstanie fabryka szweckiej firmy Klippan Safety Polska, zajmującą się opracowaniem i wytwarzaniem kompletnych systemów łóżkowych i systemów składowania ze zintegrowanymi systemami mocowania stosowanych w kabinach ciężarówek. Klippan Safety Polska działająca od dekady na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego, planuje przeniesienie działalności do Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, rozbudowę zakładu, zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników.

 


Cargotec Poland/ Hiab/ Kalmar, fot. Urząd Miejski w Stargardzie

 

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Tel.: +48 91 578 66 12
E-mail: investor@um.stargard.pl  
Strona WWW: www.stargard.pl

 

 


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij