Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Mielecki Park Przemysłowy


1. Mielecki Park Przemysłowy


Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym ustanowionym 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku pozostałego po restrukturyzacji "WSK-PZL" Mielec. Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów inwestycyjnych (ok.100 hektarów).

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. utworzonej 16 grudnia 1991 roku jest „Tworzenie równych szans dostępu do ekonomicznych możliwości powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego dla każdego mieszkańca, firmy i instytucji”.

Działając od 17 lat jako organizacja non-profit wśród podkarpackich instytucji otoczenia biznesu, Agencja zajmuje się głównie problematyką wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne, szkolenia, doradztwo, pożyczki na rozwój firm, a przez ostatnie lata pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w woj. podkarpackim Prowadzi jeden z pierwszych w Polsce Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR oraz zarządza wybudowaną infrastrukturą na pozyskanych terenach pod inwestycje w ramach Mieleckiego Parku Przemysłowego.

2. Lokalizacja

Mielecki Park Przemysłowy (MPP) usytuowany jest na terenie Mielca, 65-tysięcznego miasta położonego w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego.

Znaczący odsetek obszaru Gminy Miasta Mielca, wynoszący blisko 40%, stanowią tereny przeznaczone na inwestycje: budownictwo mieszkaniowe , przemysł, transport, łączność i infrastrukturę. Mielec dysponuje lotniskiem o powierzchni około 278 hektarów, obsługującym nieregularne loty pasażerskie i cargo .

Na terenie Gminy funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, oferująca inwestorom korzystne warunki uruchomienia projektów inwestycyjnych na przygotowanych inwestycyjnie terenach oraz ubiegania się o pomoc publiczną w formie zwolnień podatkowych. Potencjał ponad 100 podmiotów działających w strefie, reprezentujących różne branże przemysłowe stanowi znaczące możliwości kooperacyjne.

Około 100 ha terenów Parku, kompletnie uzbrojonych infrastrukturalnie i przygotowanych do uruchomienia projektów położone jest w granicach strefy, co uprawnia inwestorów w MPP do ubiegania się o korzystanie z ulg inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Mielcu.

Funkcjonalno-przestrzenna struktura Miasta/ Lokalizacja Mielca na tle województwa podkarpackiego

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

3. Tereny Mieleckiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech.

W skład Parku wchodzą następujące obszary: MPP obszar „A” , „B”, „C”, „D”, Inkubator IN-Tech1 oraz IN-Tech2:

Obszary Mieleckiego Parku Przemysłowego.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

  • Obszar „A” MPP obejmuje tereny o powierzchni 60,6 ha położone bezpośrednio przy wydzielonym obszarze lotniska, przeznaczone dla inwestorów branży lotniczej oraz motoryzacyjnej .

MPP Obszar A - widok ogólny, marzec 2009 r.

MPP Obszar A - widok na halę produkcyjną, marzec 2009 r.

  • Obszar „B” MPP obejmuje tereny o powierzchni 40,9ha znajdujące się przy drodze wojewódzkiej Mielec- Dębica przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.

MPP Obszar B - widok ogólny, marzec 2009 r.

MPP Obszar B - widok na halę produkcyjną, marzec 2009 r.

 

  • Obszar „C” MPP obejmuje tereny o powierzchni 7,0ha położone w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska przeznaczone dla inwestorów MŚP z branzy usług lotniczych wymagających bezpośredniego dostępu do pasa startowego.

  • Obszar „D” MPP obejmuje tereny o powierzchni 3,2ha dołączone do obszaru „B” MPP stanowiące jego uzupełnienie przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.

  • Inkubator IN-Tech1 to obszar o powierzchni ok. 2,0ha na którym znajdują się obiekty Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR przeznaczone dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Inkubator funkcjonuje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, w bezpośrednim otoczeniu ponad 100 różnych firm produkcyjnych i usługowych.

Widok na obiekty inwestorów w SSE. Lokalizacja Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MAR


  • Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5ha na którym znajduje się budynek po byłej szkole zawodowej zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3.

4. Realizowane inwestycje

Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. realizuje projekt pn. „Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego”, finansowany ze środków „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Przedmiotem projektu jest budowa Inkubatora IN-Tech 1 i Inkubatora IN-Tech 2 poprzez wykorzystanie, adaptację i modernizację istniejących obiektów oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego o kolejne istotne elementy zwiększające jej funkcjonalności.

W ramach projektu, te cztery inwestycje realizowane będą jak niżej:

  • Obszar IN Tech 1 - wybudowana zostanie nowoczesna hala przemysłowa oraz zostanie powiększony i zmodernizowany działający Inkubator Przedsiębiorczości. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne biura konstrukcyjne, laboratorium i prototypowanię zatrudniające zespół specjalistów świadczących różnorodne usługi dla przedsiębiorców.

Inkubator IN - MARR - stan istniejący

IN -Tech 1 - koncepcja zagospodarowania terenu


  • Obszar IN-Tech 2 - zostanie wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w sieć teleinformatyczną budynek byłej szkoły zawodowej.

IN-Tech 2 - stan istniejący

Wizualizacja: IN-Tech 2

 

  • Obszar C Mieleckiego Parku Przemysłowego - wybudowana zostanie hala przemysłowa wraz z zapleczem biurowym

Wizualizacja: Budynek wielofunkcyjny MPP obszar C - widok od strony zachodniej.


  • Obszar D Mieleckiego Parku Przemysłowego - planuje się wybudowanie linii energetycznej i nowej drogi dojazdowej

Planowany okres realizacji projektu

01.01.2008 - 31.12.2012

Całkowita wartość projektu (kwota brutto w PLN)

68 259 307,58 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze środków unijnych (kwota netto w PLN)

39 127 737,13 PLN

5. Oferta dla inwestora

Mielecki Park Przemysłowy oferuje inwestorom sprzedaż lub wieczystą dzierżawę gruntów pod budowę obiektów produkcyjnych oraz dzierżawę, sprzedaż i najem nowobudowanych hal produkcyjnych.

Działki w sąsiedztwie lotniska w Obszarze A przeznaczone są dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przemysłem lotniczym, natomiast tereny na osiedlu Wojsław obszar B będą koncentrować różnorodny przemysł oparty na nowoczesnych technikach i technologiach.

Zainteresowanych inwestorów prosimy o składanie „listu intencyjnego”, który jest dostępny na stronie internetowej ARR MARR S. A.

www.marr.com.pl

 

Bliższe informacje:

Instytucja Zarządzająca Mieleckim Parkiem Przemysłowym

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Tel.: (+48 17) 788 18 50
Fax: (+48 17) 788 18 64
E-mail: marr@marr.com.pl
www.marr.com.pl

Partner Projektu:

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
tel.: 017 788 85 00, fax: 017 788 85 05
www.mielec.pl


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij