Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Parki Przemysłowe i Technologiczne > Kędzierzyńsko - Kozielski Park Przemysłowy

Kędzierzyńsko - Kozielski Park Przemysłowy

O KKPP

Misja

Naszą misją jest kreowanie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków funkcjonowania dzięki efektywnemu zarządzaniu majątkiem produkcyjnym oraz świadczeniu usług infrastrukturalnych i doradczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Cele

Spółka KKPP prowadzi działalność mającą na celu:

 • wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • stymulację rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu Kędzierzyna-Koźla.

Cele Spółki realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • udostępnianie zasobów Parku podmiotom gospodarczym, które będą w oparciu o te zasoby prowadziły działalność gospodarczą,
 • oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną będącą w dyspozycji Parku, a także naprzygotowanie dla celów inwestycyjnych nowych terenów (obiektów) inwestycyjnych dla nowych Inwestorów.

Atuty

Korzystne położenie

 • bezpośrednia bliskość Górnego i Dolnego Śląska (prawie 9 milionów mieszkańców)
 • 40 km do granicy z Czechami

Bardzo dobra komunikacja

 • bliskość autostrady A4
 • węzeł kolejowy
 • wielki port rzeczny na Odrze
 • 3 międzynarodowe lotniska w bliskiej odległości (Katowice, Wrocław, Kraków)

Wszechstronne możliwości dla prowadzenia biznesu

 • 76 ha terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • tereny uzbrojone, budynki biurowe, produkcyjne i magazynowe, wszystkie media
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Przychylne Inwestorom władze lokalne
 • Wykształcone kadry techniczne
 • Preferencje podatkowe dla Inwestorów

KKPP jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności przemysłowej, usługowej, logistycznej i handlowej dla przedsiębiorców, gdyż władze lokalne prowadzą politykę sprzyjającą wieloletniemu angażowaniu się przedsiębiorców w KKPP (zwolnienie z podatku od nieruchomości).

KKPP we współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle oferuje Inwestorom wsparcie w procesie inwestycyjnym, realizowane poprzez:

 • opracowywanie ofert inwestycyjnych (działki inwestycyjne, hale produkcyjne, magazyny, powierzchnie biurowe),
 • przygotowywanie wizyt i aranżowanie spotkań,
 • wyszukiwanie poddostawców i partnerów handlowych,
 • wsparcie w procesach administracyjnych, np. w uzyskiwaniu pozwoleń,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.


OFERTA INWESTYCYJNA

POLE POŁUDNIOWE - Teren objęty działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pole Południowe jest wielkim, liczącym 77 hektarów, terenem przemysłowym, rozciągającym się między torami kolejowymi na granicy Blachownia Holding a ulicą Naftową. Na Opolszczyźnie niewiele jest miejsc o takim potencjale inwestycyjnym jak Pole Południowe, które wraz z obszarem przemysłowym Blachownia oferuje bardzo dobre warunki do tworzenia nowych zakładów produkcyjnych i miejsc pracy. Teren ten to jeden z najlepszych atutów gospodarczych Kędzierzyna-Koźla.

Przeznaczenie:

 • Inwestycje przemysłowe,
 • Lokalizacja urządzeń technicznych, obiektów gospodarki komunalnej i administracji gospodarczej jako funkcji towarzyszących

Infrastruktura:

 • infrastruktura drogowa - droga dojazdowa do terenu asfaltowa, 19 km od węzła
 • autostradowego A4, do drogi krajowej 3 km
 • sieć gazowa - przyłącza na granicy działki
 • sieć energetyczna - elektryczność na terenie, przyłącza na granicy terenów,
 • woda i kanalizacja - na terenie, przyłącza na granicy terenów, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnia ścieków
 • telefony - linie telefoniczne na granicy działki

Własność:

 • Właściciel - Gmina Kędzierzyn-Koźle
 • Status prawny - użytkowanie wieczyste

Lokalizacja: Miasta Kędzierzyn-Koźle, Osiedle Sławięcice

Działki nr: 40/3; 40/4; 40/5 i 41

Powierzchnia: 76,8357 ha

Dodatkowe informacje:

Teren bez zanieczyszczenia wód powierzchniowych i odpadów na powierzchni. Brak przeszkód podziemnych i na powierzchni (teren niezabudowany).


PORT RZECZNY KOŹLE

Port Rzeczny Koźle jest terenem inwestycyjnym liczącym ponad 35 hektarów. Przeznaczony jest pod inwestycje o charakterze gospodarczym, produkcyjnym i usługowym. Port Rzeczny Koźle dysponuje olbrzymim potencjałem z racji lokalizacji, atrakcyjnego otoczenia i posiadanej infrastruktury.

Przeznaczenie:

 • Teren usługowo-wytwórczy
 • Tereny komunikacji wodnej
 • Tereny usług turystyki i sportu oraz zabudowy mieszkaniowej

Infrastruktura:

 • Droga wewnętrzna (Elewatorowa) o szerokości pasa 10 m
 • Droga publiczna gminna
 • W odległości 25 km znajdują się 3 węzły autostradowe
 • Dostępność do portów rzecznych Opole, Gliwice, Wrocław
 • W granicach działki - bocznica kolejowa
 • Teren uzbrojony (elektryczność, woda, kanalizacja)
 • Nieruchomość zabudowana obiektami w ruinie: torami kolejowymi, nadbrzeżami, pirsami i innymi obiektami portu rzecznego

Własność:

 • Właściciel - Gmina Kędzierzyn-Koźle
 • Status prawny - Własność

Lokalizacja:

Miasta Kędzierzyn-Koźle, Osiedle Koźle Port, Działki nr: 1049/15; 1048/2

Powierzchnia:

36 ha. Możliwość powiększenia terenu o część działki nr 1046/4.

Dodatkowe informacje:

Teren obecnie nieużytkowany. Teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej. W perspektywie uruchomienie nowych szlaków wodnych opartych na kanale Odra-Dunaj-Łaba oraz Kanale Śląskim; tereny nieczynnego portu mogą stanowić wielofunkcyjne centrum rozwoju.


PODZAMCZE

Historia:

Zespół budynków zamkowych wzniesionych w latach 1563–1584 przez Johannavon Oppersdorffa. Wielokrotnie przebudowywany. W 1807 roku przekształcony w szpitalgarnizonowy, później mieściły się tutaj budynki gospodarcze i mieszkalne. Murowany z cegły, posiada skromne detale architektoniczne. Nad wjazdem znajdują się elementy dekoracjioraz data budowy. Na sklepieniach znaleźć można zdobienia z motywami geometrycznymi. Wnętrza podzamcza nie wykazują żadnych cech stylowych.

Stan istniejący:

Bryła istniejącego obiektu ukształtowana jest na planie rozwartej litery L, posiada dwa skrzydła: południowe (równolegle do ul. Konopnickiej) i północne (po stronie ul. PamięciSybiraków). Budynek jest częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe. Powstał na osnowie gotyckiego muru kurtynowego, a w następnych okresach był wielokrotnie rozbudowywany i dostosowywany do różnych celów użytkowych. Rozbudowy i sposób jego użytkowania w dostosowaniu do bieżącej funkcji miały fundamentalny wpływ naobiekt jako całość. Znaczne zaniedbania w zakresie bieżących remontów i utrzymania budynkuw należytym stanie technicznym (szczególnie dotyczy to okresu po 1945 roku) doprowadziły do degradacji obiektu.

Stan obiektu w chwili obecnej uniemożliwia bezpieczne jego użytkowanie. Obiekt powinien zostać poddany pilnym ingerencjom inżynierskim z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich.

Przedsięwzięcie:

Szacowana wartość przedsięwzięcia, polegająca na rewitalizacji Podzamcza, oscyluje na poziomie 31,5 mln zł. Gmina Kędzierzyn-Koźle posiada dokumentację techniczną przebudowy obiektu z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Kultury. Projekt przewiduje utworzenie stref: muzealnej, gastronomicznej, administracyjnej, klubowej oraz pokoi noclegowych.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Kędzierzyn-Koźle nie zamyka jednak drogi dla innych rozwiązań. Miasto jest otwarte na propozycje potencjalnych inwestorów.

Lokalizacja:

ścisłe centrum, ul. Pamięci Sybiraków 11,
osiedle Stare Miasto, Kędzierzyn-Koźle

Powierzchnia:

 • powierzchnia terenu - 6700 m kw.,
 • powierzchnia zabudowy - 2142 m kw.

Dodatkowe informacje:

Obiekt podzamcza objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do Rejestru Zabytków nr rej. 831/64 z dnia 21.04.1964 r.


DANE KONTAKTOWE:

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 488 62 15
fax: +48 77 488 69 28
e-mail: biuro@kkpp.pl
www: www.kkpp.pl


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij