Infolinia: 800 800 120
Klauzule informacyjne RODO
Strona główna > Klauzule informacyjne RODO > Obowiązek informacyjny dla uczestników wydarzeń organizowanych przez PAIH S.A.

Obowiązek informacyjny dla uczestników wydarzeń organizowanych przez PAIH S.A.


Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A z siedzibą w Warszawie
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym 101.724.664,86 zł, wpłaconym w całości, numer NIP 526-030-01-67.

2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@paih.gov.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, oraz dane kontaktowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w ramach wydarzenia na, które się Państwo zapisali w niżej wymienionych celach:
I. Rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu na podstawie Państwa zgody, którą jest zapisanie się na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
II. Zachowania wymogów bezpieczeństwa na zorganizowanych wydarzeniach związanych z prowadzeniem listy uczestników wynikający z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
III. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
IV. Prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Agencji związanych z liczbą uczestników jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z działalnością publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:
  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego;
  • podmiotom nadzorującym działania PAIH S.A. (w szczególności Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, Prezesowi Rady Ministrów);
  • współorganizatorom konferencji, seminariów, gal i innych imprez, w których będą Państwo brali udział.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 12 miesięcy od zakończenia wydarzenia organizowanego prze PAIH S.A. lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia.
Okres przechowywania w ramach realizacji celów raportowych oraz archiwalnych - przez 5 lat od zakończenia organizowanego wydarzenia.
W zakresie roszczeń zgodnie z realizowanymi zadaniami stosownie do terminów przedawnień dla danego stosunku prawnego.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w organizowanych przez PAIH S.A wydarzeniach.

8. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.paih.gov.pl/polityka_prywatnosci.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij