Infolinia: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Dlaczego Polska
Strona główna > Dlaczego Polska > Regiony > Regionalne Centra Obsługi Inwestora

Zagraniczne Biuro Handlowe NairobiRegionalne Centra Obsługi Inwestora (COI)

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Województwo Dolnośląskie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
tel.: +48 71 736 63 00
e-mail: coi@dawg.pl
biuro@dawg.pl
www.dawg.pl

Osoby do kontaktu:

Mariusz Sinior
tel.: +48 71 736 63 11
kom.: +48 608 621 200
mariusz.sinior@dawg.pl

Anna Bardakova
tel.: +48 71 736 63 07
kom.: +48 784 038 009
anna.bardakova@dawg.pl
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu
Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu
Plac Teatralny 2, Pokój 413
87-100 Toruń
fax: +48 56 62 18 264
e-mail: tm.sekretariat@.kujawsko-pomorskie.pl
tm.sekretariat@.kujawsko-pomorskie.pl
www.coi.kujawsko-pomorskie.pl

Osoby do kontaktu:

Marek Ryłow
tel.: +48 56 621 82 06
kom.: +48 608 453 957
m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl
(język angielski)

Cezar Buczyński
ekspert ds. BIZ w ramach COIE
tel.: +48 56 62 18 319
kom.: +48 66 88 56 888
c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
(język niemiecki, angielski)
Województwo Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
Centrum Obsługi Inwestora
20-029 Lublin
ul. Grottgera 4, III piętro
tel.: +48 (081) 537 16 51, +48 (081) 537 16 11
fax: +48 (081) 537 16 37
e-mail: coi@lubelskie.pl, coie@lubelskie.pl
www.invest.lubelskie.pl

Osoby do kontaktu:

Przemysław Jagiełło
Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji
tel. +48 81 537 16 11
przemyslaw.jagiello@lubelskie.pl

Sylwia Kolbus
tel. +48 81 478 14 69
sylwia.kolbus@lubelskie.pl

Natalia Wysocka
tel. +48 81 478 14 69
natalia.wysocka@lubelskie.pl

Tomasz Wuczko
tel. +48 81 478 14 69
tomasz.wuczko@lubelskie.pl

Barbara Sokolnicka
Ekspert „pro-biz” w COIE
tel. +48 81 537 16 15
barbara.sokolnicka@lubelskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki
Wydział Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora
65-043 Zielona Góra
ul. Chrobrego 1-3-5
www.coi-lubuskie.pl
www.investinLubuskie.pl
www.investinLubuskie.com
 
Osoby do kontaktu:

Paweł Kozłowski
Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki
tel: (+48 68) 456 54 92
fax: (+48 68) 327 14 29
p.kozlowski@lubuskie.pl

Justyna Śmielska-Saniuk
tel. +48 68 456 54 25
fax: +48 68 327 14 29
j.smielska@lubuskie.pl, coi@lubuskie.pl
(język angielski)

Daniel Chalecki
Główny specjalista w COIE
tel. +48 68 456 54 87
d.chalecki@lubuskie.pl
(język angielski)
Województwo Łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
www.lodzkie.pl
www.investin.lodzkie.pl

Osoby do kontaktu:

Janusz Baranowski
Naczelnik RCOIE,
Pełnomocnik Marszałka Województwa Łódzkiego
ds. Inwestorów i Eksporterów
tel. +48 42 291 98 42
przeds@lodzkie.pl
(język rosyjski)

Ewa Choińska
Inspektor ds. pro-biz i pro-eksport
tel. +48 42 291 98 50
ewa.choinska@lodzkie.pl
(język angielski)
Województwo Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora - Centrum Business in Małopolska
30-394 Kraków
ul. Podole 60
e-mail: rcoi@marr.pl, contact@businessinmalopolska.com
www.businessinmalopolska.com
www.marr.pl
www.businessinmalopolska.pl

Osoby do kontaktu:

Jacek Bielawski
tel.: + 48 12 640 19 49
kom.: +48 696 456 680
jbielawski@sse.krakow.pl

Jacek Adamczyk
tel.: +48 12 620 91 45
kom.: +48 602 575 517
jacek.adamczyk@marr.pl

Marek Martynowicz
tel.: +48 12 620 91 44
kom.: +48 534 041 255
mmartynowicz@kpt.krakow.pl
Województwo Mazowieckie

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Adres siedziby:
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
fax: +48 22 843 83 31
e-mail: coie@armsa.pl  
www.coie.armsa.pl
www.armsa.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Cesarczyk
Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.: +48 22 566 47 89;
kom.: +48 607 407 430
k.cesarczyk@armsa.pl
(język angielski)

Marcin Szurmiński
Zastępca kierownika
tel. +48 22 566 47 83
m.szurminski@armsa.pl
(język angielski)

Tomasz Wolff
Ekspert probiz
tel.: +48 22 566 47 85
t.wolff@armsa.pl
(język angielski)

Milena Kubicka
Ekspert proeksport
tel.: +48 22 566 47 99
m.kubicka@armsa.pl
(język angielski)

Karolina Ivaldi
Ekspert proeksport
tel.: +48 22 566 47 92
k.ivaldi@armsa.pl
(język niemiecki, angielski)

Barbara Łopyta
Główny specjalista
tel.: +48 665 910 205
b.lopyta@armsa.pl
(język angielski)

Klara Łukasiuk
Specjalista ds. wspierania eksportu
tel. +48 22 566 47 91
k.lukasiuk@armsa.pl
(język angielski)

Arkadiusz Szymański
Ekspert proeksport
tel. +48 22 566 47 82
a.szymanski@armsa.pl
(języki angielski)
Województwo Opolskie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora
45-075 Opole
ul. Krakowska 38
e-mail: coi@ocrg.opolskie.pl
invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

Osoby do kontaktu:

Magdalena Możdżeń
Kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.: +48 77 403 36 48;
kom. +48 605 640 013
m.mozdzen@ocrg.opolskie.pl
(język niemiecki)

Piotr Regeńczuk
Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.: +48 77 403 36 48
kom.:+ 48 605 639 914
p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Joanna Mączko
Główny Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.: +48 77 403 36 46;
kom.: +48 530 598 522
j.maczko@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Iwona Hemon
Główny Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.: +48 77 403 36 45;
i.hemon@ocrg.opolskie.pl
(język francuski)

Anna Tęgosik
Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 45
Kom.: +48 663 439 298
a.tegosik@ocrg.opolskie.pl
(język rosyjski)

Marta Dudek
Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 47
Kom.: +48 533 314 492
m.dudek@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Katarzyna Wałach-Głogiewicz 
Inspektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 45
Kom.: +48 605 640 013
k.glogiewicz@ocrg.opolskie.pl
(język rosyjski)
Województwo Podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 852 43 76
fax: +48 17 852 43 74
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Zajchowska
p.o. Kierownika
tel.: +48 17 852 43 76
mzajchowska@rarr.rzeszow.pl
(język angielski)

Małgorzata Patro-Zagaja
Konsultant
tel.: +48 17 852 43 76
mzagaja@rarr.rzeszow.pl
(język angielski)

Joanna Augustyn
Asystent
tel.: +48 17 867 62 60
jaugustyn@rarr.rzeszow.pl
(język angielski, hiszpański)

Michał Rzucidło
Asystent
tel. +48 17 867 62 60
mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl
(język angielski, niemiecki)
Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
fax +48 85 66 54 440
e-mail: coi@wrotapodlasia.pl, coie@wrotapodlasia.pl
www.coi.wrotapodlasia.pl

Osoby do kontaktu:

Marek Proniewski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Współpracy z Zagranicą i Promocji
tel.: +48 85 66 54 653
fax: +48 85 66 54 440
marek.proniewski@wrotapodlasia.pl

Joanna Skorulska
Kierownik Referatu
Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
tel. +48 85 66 54 990,
e-mail: joanna.skorulska@wrotapodlasia.pl
(język angielski)

Anna Jurgilewicz
tel. +48 85 66 54 495,
anna.jurgilewicz@wrotapodlasia.pl
(język angielski, białoruski)

Wojciech Kwiatkowski
tel. +48 85 66 54 495
e-mail: wojciech.kwiatkowski@wrotapodlasia.pl
(języki angielski, rosyjski)

Paweł Dzienis
tel. +48 85 66 54 272
e-mail: pawel.dzienis@wrotapodlasia.pl
(języki angielski)

Katarzyna Krutul
tel. +48 85 66 54 272
e-mail: katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl
(języki angielski)
Województwo Pomorskie
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
Centrum Obsługi Inwestora
Invest in Pomerania
ul. Grunwaldzka 472 D
(Olivia Business Centre - Olivia Six)
80-309 Gdańsk
fax: +48 58 30 11 341
www.investinpomerania.pl

Osoby do kontaktu:

 
Wojciech Tyborowski
Dyrektor
tel.: +48 58 32 33 256, +48 603 872 123
wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl

Marcin Grzegory
Zastępca Dyrektora
tel.: +48 58 32 33 240, +48 609 860 090
marcin.grzegory@investinpomerania.pl

Mikołaj Trunin
Zastępca Dyrektora
tel.: +48 58 32 33 242, +48 609 860 060
mikolaj.trunin@investinpomerania.pl

Maciej Silarski
Kierownik projektu
"Invest in Pomerania 2020"
tel.: +48 58 32 33 183; +48 500 351 660
maciej.silarski@investinpomerania.pl

Anna Rajzer
Project Manager
Sektor industrialny
Tel.: +48 58 32 33 180, +48 607 555 610
anna.rajzer@investinpomerania.pl

Małgorzata Tusk
Project Manager
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu
Tel.: +48 605 604 475; +48 58 32 33 122
malgorzata.tusk@investinpomerania.pl

Magdalena Kowalewska-Pahlke
Kierownik ds. operacyjnych
tel.: +48 58 32 33 110
magdalena.kowalewska-pahlke@investinpomerania.pl

Marta Grzyb
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 145, +48 500 351 619
marta.grzyb@investinpomerania.pl

Maria Muszyńska
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 260, +48 500 351 681 
maria.muszynska@investinpomerania.pl

Monika Cirocka
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 149, +48 500 351 535
monika.cirocka@investinpomerania.pl

Katarzyna Dziewicka
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 144, +48 500 351 688
katarzyna.dziewicka@investinpomerania.pl

Dominika Kamiński
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 225, +48 500 351 613
dominika.kaminski@investinpomerania.pl

Sylwia Różańska
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 248
sylwia.rozanska@investinpomerania.pl

Karolina Drywa
PR & Marketing
tel.: +48 58 32 33 183
karolina.drywa@investinpomerania.pl

Anna Huryn
PR & Marketing
tel.: +48 500 351 639; +48 58 32 33 248
anna.huryn@investinpomerania.pl

Dominik Arkuszewski
PR & Marketing
tel.: +48 501 365 563; +48 58 32 33 249
dominik.arkuszewski@investinpomerania.pl
Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
tel. +48 32 774 09 78
e-mail: kontakt@invest-in-silesia.pl
www.invest-in-silesia.pl

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Samira - Gajny
p.o. Kierownika
tel.: +48 32 774 00 67
aleksandra.samira-gajny@slaskie.pl
(język niemiecki, angielski)

Bogusława Kruczek - Gębczyńska
Główny specjalista
tel.: +48 32 774 00 67
boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl
(język angielski)

Elżbieta Kubica-Korek
Inspektor
tel.: +48 32 774 00 77
elzbieta.kubica@slaskie.pl
(język angielski, niemiecki)

Bochner Leszek
Inspektor
Tel.: +48 32 774 00 77
leszek.bochner@slaskie.pl
(język angielski)

Anna Rogowska
Inspektor
tel.: +48 32 774 00 68
anna.rogowska@slaskie.pl
(język angielski)

Wontor Maciej
Główny Specjalista
tel.: +48 32 774 09 22
maciej.wontor@slaskie.pl
(język rosyjski, angielski)
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63
25-003 Kielce
tel.: +48 41 365 81 90
e-mai: coi@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl
www.invest.kielce.pl

Osoby do kontaktu:

Beata Piskorek
Kierownik COIP
tel.: +48 41 365 81 90
beata.piskorek@sejmik.kielce.pl
(język angielski)

Piotr Żołądek
p.o. Kierownika COIP
tel.: +48 41 365 81 90
piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl
(język angielski, migowy)

Kamila Kępczyńska-Kaleta
Główny specjalista
tel.: +48 41 365 81 81
kamila.kepczynska-kaleta@sejmik.kielce.pl
(język angielski, francusko, rosyjski, hiszpański)

Łukasz Masternak
Starszy specjalista
tel.: +48 41 365 81 82
lukasz.masternak@sejmik.kielce.pl
(język angielski)

Piotr Żołądek
Główny specjalista
tel. +48 41 365 81 90
piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl
(języki angielski, migowy)

Aneta Wachowicz Sawa
tel. +48 41 365 81 81
aneta.wachowicz@sejmik.kielce.pl
(język angielski)

Agnieszka Rachwał
Główny specjalista
tel. +48 41 365 81 90
agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl
(język angielski)

Karina Kępa
Główny specjalista
Ekspert pro-eksport COIE
tel. +48 41 365 81 82
karina.kepa@sejmik.kielce.pl
(język rosyjski)

Anna Braun
Główny specjalista
Ekspert pro-eksport COIE
tel. +48 41 365 81 81
anna.braun@sejmik.kielce.pl
(języki angielski, włoski)

Tomasz Gałucha
Główny specjalista
Ekspert pro-biz COIE
tel. +48 41 365 81 82
tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl
(język angielski)

Tomasz Stępniewski
Podinspektor
tel. +48 41 365 81 81
tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl
(język angielski)
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
http://invest.warmia.mazury.pl
coie@warmia.mazury.pl

Osoby do kontaktu:

Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora
Departament Koordynacji Promocji
tel. +48 89 512 51 97
piotr.burczyk@warmia.mazury.pl
(język angielski)

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik
ekspert pro-eksport
tel. +48 89 51 25 195
a.szczyglinska@warmia.mazury.pl

Paulina Puza
ekspert pro-biz
tel. +48 89 512 51 95
p.puza@warmia.mazury.pl
Województwo Wielkopolskie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Centrum Obsługi Inwestora
61-823 Poznań
ul. Piekary 17
tel.: +48 61 22 40 797
fax: +48 61 85 15 395
e-mail: coi@investinwielkopolska.pl
www.investinwielkopolska.pl

Osoby do kontaktu:

Tomasz Telesiński
Dyrektor Biura
t.telesinski@sgipw.wlkp.pl
(język angielski, niemiecki)

Anna Łohunko
Konsultant Wielkopolskiego COI
a.lohunko@sgipw.wlkp.pl
(język angielski, rosyjski)

Andrzej Łuka
Konsultant Wielkopolskiego COI
a.luka@sgipw.wlkp.pl
(język angielski)

Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Świętego Ducha 2,
70-205 Szczecin
tel./faks +48 91 432 96 96
e-mail: coi@wzp.pl ; eksport@wzp.pl
www.coi.wzp.pl

Osoby do kontaktu:

Jacek Wójcikowski
Dyrektor
+48 91 432 96 96
jwojcikowski@wzp.pl
(język angielski, włoski, rosyjski)

Jolanta Kielmas
Główny specjalista w Centrum Obsługi Inwestora
Obsługa projektów inwestycyjnych
oraz zastępstwo Dyrektora
+48 91 432 96 73
+48 509 238 607
jkielmas@wzp.pl
(język angielski)

Monika Narewicz
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz obsługa sekretariatu
+48 91 432 96 96
mnarewicz@wzp.pl

Dominika Bednarek
Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora
Promocja gospodarcza, misje eksportowe
+48 91 432 96 74
dbednarek@wzp.pl
(język angielski)

Szymon Pałac
Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora
Obsługa projektów inwestycyjnych
+48 91 432 96 75
spalac@wzp.pl
(język angielski)

Anna Żmudowska
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 77
azmudowska@wzp.pl
(język angielski)

Katarzyna Stuleblak
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 88
kstuleblak@wzp.pl 
(język angielski)

Joanna Kopeć
Główny specjalista
Jednoosobowe stanowisko ds. nadzoru
nad Wojewódzkim Urzędem Pracy, sprawy finansowe
+48 91 432 96 79
jkopec@wzp.pl

Monika Gonciarz
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Realizacja projektu 6.2.1
+48 91 432 96 78
mgonciarz@wzp.pl
(język angielski)

Estera Butkiewicz
Język: angielski
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, promocja gospodarcza, prowadzenie strony internetowej
+48 91 432 96 82
ebutkiewicz@wzp.pl

Katarzyna Słowikowska-Wołosewicz
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 83
kslowikowska@wzp.pl
(język angielski, hiszpański)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij