Infolinia: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Dlaczego Polska
Strona główna > Dlaczego Polska > Regiony > Regionalne Centra Obsługi Inwestora

Regionalne Centra Obsługi Inwestora


Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław

Osoby do kontaktu:

Mariusz Sinior
tel.: +48 71 736 63 11
kom.: +48 608 621 200
mariusz.sinior@dawg.pl

Anna Bardakova
tel.: +48 71 736 63 07
kom.: +48 784 038 009
anna.bardakova@dawg.pl

Tel.: +48 71 736 63 00
E-mail: coi@dawg.pl, biuro@dawg.pl
www.dawg.pl
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu
Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu
Plac Teatralny 2, Pokój 413
87-100 Toruń
tm.sekretariat@.kujawsko-pomorskie.pl
coi@kujawsko-pomiorskie.pl
www.coi.kujawsko-pomorskie.pl

Osoby do kontaktu:

Marek Ryłow
E-mail: m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 56 621 82 06
Kom.: +48 608 453 957
(język: angielski)

Cezar Buczyński, ekspert ds. BIZ w ramach COIE
E-mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 56 62 18 319
Kom.: +48 66 88 56 888
(język: niemiecki, angielski)

Fax: +48 56 62 18 264
www.coi.kujawsko-pomorskie.pl
E-mail: coi@kujawsko-pomorskie.pl
Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
Centrum Obsługi Inwestora
20-029 Lublin
ul. Grottgera 4, III piętro
tel.: +48 (081) 537 16 51 / +48 (081) 537 16 11
fax: +48 (081) 537 16 37

Osoby do kontaktu:


Przemysław Jagiełło
Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji
tel. +48 81 537 16 11
e-mail: przemyslaw.jagiello@lubelskie.pl

Sylwia Kolbus
tel. +48 81 478 14 69
e-mail: sylwia.kolbus@lubelskie.pl

Natalia Wysocka
tel. +48 81 478 14 69
e-mail: natalia.wysocka@lubelskie.pl

Tomasz Wuczko
tel. +48 81 478 14 69
e-mail: tomasz.wuczko@lubelskie.pl

Barbara Sokolnicka
ekspert „pro-biz” w COIE
tel. +48 81 537 16 15
e-mail: barbara.sokolnicka@lubelskie.pl

E-mail: coi@lubelskie.pl, coie@lubelskie.pl
Tel.: +48 81 537 16 51
Fax.: +48 81 537 16 37
www.invest.lubelskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki
Wydział Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora
65-043 Zielona Góra
ul. Chrobrego 1-3-5
 
Osoby do kontaktu:

Paweł Kozłowski
Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki
tel: (+48 68) 456 54 92
Fax: (+48 68) 327 14 29
e-mail: p.kozlowski@lubuskie.pl

Justyna Śmielska-Saniuk
tel. +48 68 456 54 25
Fax: +48 68 327 14 29
e-mail: j.smielska@lubuskie.pl, coi@lubuskie.pl
(język angielski)

Daniel Chalecki
Główny specjalista w COIE
tel. +48 68 456 54 87
E-mail: d.chalecki@lubuskie.pl
(Język angielski)

www.coi-lubuskie.pl
www.investinLubuskie.pl
www.investinLubuskie.com 
Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Przedsiębiorczości
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

Osoby do kontaktu:

Janusz Baranowski
Naczelnik RCOIE, Pełnomocnik Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Inwestorów i Eksporterów
tel. +48 42 291 98 42
e-mail: przeds@lodzkie.pl
(język rosyjski)

Ewa Choińska
Inspektor ds. pro-biz i pro-eksport
tel. +48 42 291 98 50
e-mail: ewa.choinska@lodzkie.pl
(język angielski)

www.lodzkie.pl, www.investin.lodzkie.pl
Województwo Małopolskie
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora - Centrum Business in Małopolska
30-394 Kraków
ul. Podole 60

Osoby do kontaktu:

Jacek Bielawski
E-mail: jbielawski@sse.krakow.pl,
Tel.: + 48 12 640 19 49
kom.: +48 696 456 680

Jacek Adamczyk
E-mail: jacek.adamczyk@marr.pl,
Tel.: +48 12 620 91 45
Kom.: +48 602 575 517

Marek Martynowicz
E-mail: mmartynowicz@kpt.krakow.pl
Tel.: +48 12 620 91 44
Kom.: +48 534 041 255


E-mail: rcoi@marr.pl, contact@businessinmalopolska.com
www.businessinmalopolska.com
www.marr.pl
www.businessinmalopolska.pl
Województwo Mazowieckie
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Adres siedziby:
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
coie@armsa.pl  

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Cesarczyk - Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
(języki: angielski)
E-mail: k.cesarczyk@armsa.pl
Tel.: +48 22 566 47 89;
Kom.: +48 607 407 430

Marcin Szurmiński - Zastępca kierownika
(język: angielski)
E-mail: m.szurminski@armsa.pl
Tel. +48 22 566 47 83

Tomasz Wolff - Ekspert probiz 
(język: angielski)
E-mail: t.wolff@armsa.pl
Tel.: +48 22 566 47 85

Milena Kubicka - Ekspert proeksport
(język: angielski)
E-mail: m.kubicka@armsa.pl
Tel.: +48 22 566 47 99

Karolina Ivaldi - Ekspert proeksport
(języki: niemiecki, angielski)
E-mail: k.ivaldi@armsa.pl
Tel.: +48 22 566 47 92

Barbara Łopyta - Główny specjalista
(język: angielski)
E-mail: b.lopyta@armsa.pl
Tel.: +48 665 910 205

Klara Łukasiuk
Specjalista ds. wspierania eksportu
Język angielski
k.lukasiuk@armsa.pl
tel. +48 22 566 47 91

Arkadiusz Szymański
Ekspert proeksport
Języki angielski
a.szymanski@armsa.pl
tel. +48 22 566 47 82


www.coie.armsa.pl
www.armsa.pl
coie@armsa.pl

Fax: +48 22 843 83 31
Województwo Opolskie
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora
45-075 Opole
ul. Krakowska 38
Osoby do kontaktu:

Magdalena Możdżeń
Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel.: +48 77 403 36 48;
Kom. +48 605 640 013
E-mail: m.mozdzen@ocrg.opolskie.pl
(język niemiecki)

Piotr Regeńczuk
Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel.: +48 77 403 36 48
Kom.:+ 48 605 639 914
p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Joanna Mączko
Główny Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel.: +48 77 403 36 46;
Kom.: +48 530 598 522
E-mail: j.maczko@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Iwona Hemon
Główny Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel.: +48 77 403 36 45;
E-mail: i.hemon@ocrg.opolskie.pl
(język francuski)

Anna Tęgosik
Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 45
Kom.: +48 663 439 298
a.tegosik@ocrg.opolskie.pl
(język rosyjski)

Marta Dudek
Specjalista Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 47
Kom.: +48 533 314 492
m.dudek@ocrg.opolskie.pl
(język angielski)

Katarzyna Wałach-Głogiewicz 
Inspektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 77 403 36 45
Kom.: +48 605 640 013
k.glogiewicz@ocrg.opolskie.pl
(język rosyjski)

E-mail: coi@ocrg.opolskie.pl
invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl
Województwo Podkarpackie
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 852 43 76
Fax: +48 17 852 43 74

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Zajchowska - p.o. Kierownika
E-mail: mzajchowska@rarr.rzeszow.pl
tel.: +48 17 852 43 76
(język - angielski)

Małgorzata Patro-Zagaja - Konsultant
E-mail: mzagaja@rarr.rzeszow.pl
tel.: +48 17 852 43 76
(język - angielski)


Joanna Augustyn - Asystent
tel.: +48 17 867 62 60
(język angielski, hiszpański)
E-mail: jaugustyn@rarr.rzeszow.pl

Michał Rzucidło - Asystent
tel. +48 17 867 62 60
E-mail: mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl
(język - angielski, niemiecki)

Tel.: +48 17 852 43 76
Fax: +48 17 852 43 74
E-mail: coi@rarr.rzeszow.pl

www.coi.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

www.coi.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Kilińskiego 16
15-089 Białystok
fax +48 85 66 54 440
www.coi.wrotapodlasia.pl
coi@wrotapodlasia.pl, coie@wrotapodlasia.pl

Osoby nadzorujące COI:

Marek Proniewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Tel.: +48 85 66 54 653
Faks: +48 85 66 54 440
e-mail: marek.proniewski@wrotapodlasia.pl

Osoby obsługujące COI:

Joanna Skorulska
Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
tel. +48 85 66 54 990,
e-mail: joanna.skorulska@wrotapodlasia.pl
Język: angielski

Anna Jurgilewicz
tel. +48 85 66 54 495,
e-mail: anna.jurgilewicz@wrotapodlasia.pl
Języki: angielski, białoruski

Wojciech Kwiatkowski
tel. +48 85 66 54 495
e-mail: wojciech.kwiatkowski@wrotapodlasia.pl
Języki: angielski, rosyjski

Paweł Dzienis
tel. +48 85 66 54 272
e-mail: pawel.dzienis@wrotapodlasia.pl
Języki: angielski

Katarzyna Krutul
tel. +48 85 66 54 272
e-mail: katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl
Języki: angielski

www.coi.wrotapodlasia.pl 
Województwo Pomorskie
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
Centrum Obsługi Inwestora
Invest in Pomerania
ul. Grunwaldzka 472 D
(Olivia Business Centre - Olivia Six)
80-309 Gdańsk

Osoby do kontaktu:
 
Wojciech Tyborowski
Dyrektor

Tel.: +48 58 32 33 256, +48 603 872 123
E-mail: wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl

Marcin Grzegory
Zastępca Dyrektora
Tel.: +48 58 32 33 240, +48 609 860 090
E-mail: marcin.grzegory@investinpomerania.pl

Mikołaj Trunin
Zastępca Dyrektora
Tel.: +48 58 32 33 242, +48 609 860 060
E-mail: mikolaj.trunin@investinpomerania.pl

Maciej Silarski
Kierownik projektu "Invest in Pomerania 2020"
Tel.: +48 58 32 33 183; +48 500 351 660
E-mail: maciej.silarski@investinpomerania.pl

Anna Rajzer
Project Manager - Sektor industrialny
Tel.: +48 58 32 33 180, +48 607 555 610
E-mail: anna.rajzer@investinpomerania.pl

Małgorzata Tusk
Project Manager - Sektor nowoczesnych usług dla biznesu
Tel.: +48 605 604 475; +48 58 32 33 122
E-mail: malgorzata.tusk@investinpomerania.pl

Magdalena Kowalewska-Pahlke
Kierownik ds. operacyjnych
Tel.: +48 58 32 33 110
E-mail: magdalena.kowalewska-pahlke@investinpomerania.pl

Marta Grzyb
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 145, +48 500 351 619
E-mail: marta.grzyb@investinpomerania.pl

Maria Muszyńska
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 260, +48 500 351 681 
E-mail: maria.muszynska@investinpomerania.pl

Monika Cirocka
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 149, +48 500 351 535
E-mail: monika.cirocka@investinpomerania.pl

Katarzyna Dziewicka
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 144, +48 500 351 688
E-mail: katarzyna.dziewicka@investinpomerania.pl

Dominika Kamiński
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 225, +48 500 351 613
E-mail: dominika.kaminski@investinpomerania.pl

Sylwia Różańska
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 248
E-mail: sylwia.rozanska@investinpomerania.pl

Karolina Drywa
PR & Marketing
Tel.: +48 58 32 33 183
E-mail: karolina.drywa@investinpomerania.pl

Anna Huryn
PR & Marketing
Tel.: +48 500 351 639; +48 58 32 33 248
E-mail: anna.huryn@investinpomerania.pl

Dominik Arkuszewski
PR & Marketing

Tel.: +48 501 365 563; +48 58 32 33 249
E-mail: dominik.arkuszewski@investinpomerania.pl


Fax: +48 58 30 11 341
www.investinpomerania.pl 
Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
tel. +48 32 774 09 78
www.invest-in-silesia.pl
e-mail: kontakt@invest-in-silesia.pl

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Samira - Gajny
p.o. Kierownika
E-mail: aleksandra.samira-gajny@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 00 67
Języki: niemiecki , angielski 

Bogusława Kruczek - Gębczyńska
Główny Specjalista
E-mail: boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 00 67
Języki: angielski

Elżbieta Kubica-Korek
Inspektor
E-mail: elzbieta.kubica@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 00 77
Języki: angielski, niemiecki

Bochner Leszek
Inspektor
E-mail: leszek.bochner@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 00 77
Języki: angielski

Anna Rogowska
Inspektor
E-mail: anna.rogowska@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 00 68
Języki: angielski

Wontor Maciej
Główny Specjalista
E-mail: maciej.wontor@slaskie.pl
Tel.: +48 32 774 09 22
Języki: rosyjski, angielski
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63
25-003 Kielce
Tel.: +48 41 365 81 90
www.sejmik.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
e-mai: coi@sejmik.kielce.pl 

Osoby do kontaktu:

Beata Piskorek - Kierownik COIP
e-mail: beata.piskorek@sejmik.kielce.pl
Język: angielski
Tel.: +48 41 365 81 90

Piotr Żołądek - p.o. Kierownika COIP
e-mail: piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 41 365 81 90
język: angielski, migowy

Kamila Kępczyńska-Kaleta - Główny specjalista
e-mail: kamila.kepczynska-kaleta@sejmik.kielce.pl
Język: angielski, francusko, rosyjski, hiszpański
Tel.: +48 41 365 81 81

Łukasz Masternak - Starszy specjalista
lukasz.masternak@sejmik.kielce.pl
Język: angielski
Tel.: +48 41 365 81 82

Piotr Żołądek - Główny specjalista
e-mail: piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-90
języki: angielski, migowy

Aneta Wachowicz Sawa
e-mail: aneta.wachowicz@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-81
język: angielski

Agnieszka Rachwał - Główny specjalista
e-mail: agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-90
język: angielski

Karina Kępa - Główny specjalista (Ekspert pro-eksport COIE)
e-mail: karina.kepa@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-82
język: rosyjski

Anna Braun - Główny specjalista (Ekspert pro-eksport COIE)
e-mail: anna.braun@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-81
języki: angielski, włoski

Tomasz Gałucha - Główny specjalista (Ekspert pro-biz COIE)
e-mail: tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-82
język: angielski

Tomasz Stępniewski - Podinspektor
e-mail: tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl
tel. +48 41 365-81-81
języki: angielski
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
http://invest.warmia.mazury.pl
coie@warmia.mazury.pl

Osoby do kontaktu:

Piotr Burczyk
Zastępca Dyrektora, Departament Koordynacji Promocji
(język angielski)
tel. +48 89 512 51 97
mail: piotr.burczyk@warmia.mazury.pl

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik
ekspert pro-eksport
tel. +48 89 51 25 195
mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl

Paulina Puza
ekspert pro-biz
tel. +48 89 512 51 95
mail: p.puza@warmia.mazury.pl

http://invest.warmia.mazury.pl
coie@warmia.mazury.pl
Województwo Wielkopolskie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Centrum Obsługi Inwestora
61-823 Poznań
ul. Piekary 17
Tel.: +48 61 22 40 797
Fax: +48 61 85 15 395

www.investinwielkopolska.pl


Osoby do kontaktu:

Osoba nadzorująca Wielkopolskie COI

Tomasz Telesiński - Dyrektor Biura
E-mail: t.telesinski@sgipw.wlkp.pl
Język obcy: angielski, niemiecki

Anna Łohunko - Konsultant Wielkopolskiego COI
E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl
Język obcy: angielski, rosyjski

Andrzej Łuka
Konsultant Wielkopolskiego COI
e-mail: a.luka@sgipw.wlkp.pl
Język obcy: angielski

Tel.: +48 61 22 40 797
Fax: +48 61 85 15 395

E-mail: coi@investinwielkopolska.pl
www.investinwielkopolska.pl
Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
ul. Świętego Ducha 2,
70-205 Szczecin
tel./faks +48 91 432 96 96
e-mail: coi@wzp.pl ; eksport@wzp.pl
WWW: www.coi.wzp.pl

Osoby do kontaktu:

Jacek Wójcikowski
Język: angielski, włoski, rosyjski
Dyrektor
+48 91 432 96 96
jwojcikowski@wzp.pl 

Jolanta Kielmas
Język: angielski
Główny Specjalista w Centrum Obsługi Inwestora
Obsługa projektów inwestycyjnych oraz  zastępstwo Dyrektora
+48 91 432 96 73
+48 509 238 607
jkielmas@wzp.pl

Monika Narewicz
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz obsługa sekretariatu
+48 91 432 96 96
mnarewicz@wzp.pl

Dominika Bednarek
Język: angielski
Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora
Promocja gospodarcza, misje eksportowe
+48 91 432 96 74
dbednarek@wzp.pl

Szymon Pałac
Język: angielski
Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora
Obsługa projektów inwestycyjnych
+48 91 432 96 75
spalac@wzp.pl

Anna Żmudowska
Język: angielski
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 77
azmudowska@wzp.pl

Katarzyna Stuleblak
Język: angielski
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 88
kstuleblak@wzp.pl 

Joanna Kopeć
Główny Specjalista
Jednoosobowe stanowisko ds. nadzoru nad Wojewódzkim Urzędem Pracy, sprawy finansowe
+48 91 432 96 79
jkopec@wzp.pl

Monika Gonciarz
Język: angielski
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Realizacja projektu 6.2.1
+48 91 432 96 78
mgonciarz@wzp.pl

Estera Butkiewicz
Język: angielski
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, promocja gospodarcza, prowadzenie strony internetowej
+48 91 432 96 82
ebutkiewicz@wzp.pl

Katarzyna Słowikowska-Wołosewicz
Język: angielski, hiszpański
Inspektor w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie lokalnych przedsiębiorców
+48 91 432 96 83
kslowikowska@wzp.pl


E-mail: coi@wzp.pl
Tel./Fax: +48 91 432 96 96

www.coi.wzp.pl
www.coi.wzp.pl/coi/kontakt.htm
Centrum Obsługi Inwestora

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Facebook Youtube Twitter Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij