Patronaty PAIH

Zasady przyznawania patronatu

Pragniemy poinformować, że w każdym przypadku szczegóły współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. a podmiotem wnioskującym o przyznanie patronatu oceniane są indywidualnie - w zależności od charakteru wydarzenia, organizatora czy też grupy docelowej.

Aby Państwa prośba o przyznanie patronatu Agencji została rozpatrzona, należy wypełnić wniosek zamieszczony poniżej i przesłać go na adres e-mail: patronaty@paih.gov.pl

Załączniki: