Aktualności

Giełda przyjazna startupom – Akcelerator GPW

12 kwietnia 2022
PAIH wspiera inicjatywę Giełdy Papierów Wartościowych uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości. Program skierowany do przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, w szczególności projekty z zakresu Big Data, AI oraz robotyzacji.

Idea Global Poland Prize


GPW wykorzystując potencjał i doświadczenie spółek wchodzących w skład GK GPW zapewnia pomysłodawcom wsparcie mentorskie oraz umożliwia pozyskanie kapitału na rozwój projektu. Pomysłodawcy mogą otrzymać dofinansowanie oraz wsparcie finansowe na doradztwo prawne i eksperckie.

Proces inkubacji realizowany jest przy współpracy z akceleratorem Idea Global.

Więcej o programie na stronie Accelerator Poland Prize Idea Global.

Załączniki: