Aktualności

Program stażowy – współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i Partnerami Agencji

09 marca 2022
Polska Agencji Inwestycji i Handlu organizuje szkolenia online dedykowane dla pracowników COI (Centra Obsługi Inwestora), Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Naukowo-technologicznych i innych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Staże organizowane są cyklicznie - 4 razy w roku kalendarzowym. Celem organizacji stażu jest przybliżenie oferty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, skierowanej do przedstawicieli samorządu, partnerów instytucjonalnych oraz przedsiębiorców. W trakcie spotkań, które mają charakter informacyjno-szkoleniowy prezentowane są m.in. zagadnienia dotyczące:

  • standaryzacji procesu obsługi inwestora,
  • zasad przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej,
  • metodyki prowadzenia audytów gminnych terenów inwestycyjnych,
  • obsługi Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH,
  • wsparcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorców - ABC eksportu,
  • współpracy PAIH z jej Partnerami Regionalnymi.

9 marca zorganizowane zostało pierwsze z 4 zaplanowanych cyklów szkoleniowych.

Zainteresowanych uczestnictwem w kolejnych spotkaniach prosimy o kontakt z Panią marzanna.pochodyla@paih.gov.pl