Parki przemysłowe i technologiczne

Mielecki Park Przemysłowy

PL | EN


Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym, którym zarządza Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest partnerem w projekcie.


Lokalizacja

Mielecki Park Przemysłowy (MPP) usytuowany jest na terenie Mielca, 65-tysięcznego miasta położonego w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) zlokalizowany jest na dwóch obszarach: obszar „A” przy lotnisku oraz obszar „B” w dzielnicy Wojsław, położony przy drodze Mielec - Dębica. Obszar MPP objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, co umożliwia korzystnie z zwolnień z podatku dochodowego od działalności w strefie.


Oferta

Mielecki Park Przemysłowy oferuje inwestorom sprzedaż lub wieczystą dzierżawę gruntów pod budowę obiektów produkcyjnych oraz dzierżawę, sprzedaż i najem nowobudowanych hal produkcyjnych.

Działki w sąsiedztwie lotniska w obszarze „A” przeznaczone są dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą związaną z przemysłem lotniczym, natomiast tereny na obszarze „B” będą koncentrować różnorodny przemysł oparty na nowoczesnych technikach i technologiach.


Kontakt

Instytucja Zarządzająca Mieleckim Parkiem Przemysłowym
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
tel.: (+48 17) 788 18 50
fax: (+48 17) 788 18 64
e-mail: marr@marr.com.pl
www.marr.com.pl

Partner Projektu:
Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
tel.: 017 788 85 00
fax: 017 788 85 05
www.mielec.pl


Powrót »