Parki przemysłowe i technologiczne

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny

PL | EN


Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. to Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie łódzkim, stanowiąca płaszczyznę współpracy nauki i biznesu.

Misją BKPPT jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju gospodarczego regionu poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestowania.

Spółka działa na rzecz pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, kreowania nowych miejsc pracy w szczególności poprzez:

  • Rozwój infrastruktury aktywizującej regionalną i lokalną przedsiębiorczość;
  • Stworzenie warunków wspierających powstawanie innowacyjnych działalności;
  • Pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów;
  • Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej;
  • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT;
  • Transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze BKPPT.

Oferta
  • Działalność usługowa dla przedsiębiorstw, naukowców, ale również klastrów, fundacji czy stowarzyszeń: BKPPT świadczy usługi okołobiznesowe, informacyjne, szkoleniowe, doradcze ogólne oraz doradcze proinnowacyjne.
  • Działalność inwestycyjna: BKPPT Sp. z o.o. posiada tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.
  • Powierzchnie do wynajęcia: BKPPT posiada powierzchnie do wynajęcia w Inkubatorze Technologicznym wyposażone w infrastrukturę techniczną, przyjazną dla przedsiębiorców.


BKPPT oferuje przedsiębiorcom możliwość nabycia lub dzierżawy wolnych obszarów lub obiektów, korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług pomocniczych, transferu technologii, jak również pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ta nowoczesna zgodna ze standardami Unii Europejskiej oferta spełnia oczekiwania inwestorów oraz pozwala na skuteczne ekonomiczne i społeczne prowadzenie działalności gospodarczej.


Kontakt

BKPPT Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów
tel.: +48 533 305 803
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl
www.ppt.belchatow.pl


Powrót »