Sektory

Sektor MedTech

Pomoc dla inwestorów:
Departament Inwestycji
e-mail: invest@paih.gov.pl

Duży, prężnie rozwijający się rynek krajowy

 • Spora, starzejąca się populacja - 38,3 mln.
 • Największy rynek urządzeń medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej - wart obecnie 11 mld USD, z prognozowanym 13,8 mld USD w 2024 r.
 • Rozwijający się sektor prywatnej opieki zdrowotnej - 7% CAGR w okresie 2016-2021.
 • Najwyższe wydatki na zdrowie w Europie Środkowo-Wschodniej - 38,2 mld USD.
 • Prognozowany wzrost rynku w tempie 10,1% CAGR w latach 2019-2024, w przeliczeniu na USD - 2x światowego CAGR.
 • 6,2% PKB przeznaczane jest na służbę zdrowia, przy czym poziom wydatków ma wzrosnąć do 7% do 2027 r. zgodnie z rządowymi założeniami.
Źródła: GUS; dane OECD za Q3 2020; PMR; MedTech Europe Report 2020; Fitch Solutions MedTech Industry Report

Atrakcyjny hub dla MedTech

 • Członkostwo w UE
  Członek UE od 2004 r. silnie powiązany ze strefą euro, co zapewnia jednolite standardy jakości.
 • Jedna z najbardziej odpornych gospodarek w UE na kryzys Covid-19
  Polska gospodarka odnotowała jeden z najmniejszych spadków dynamiki PKB spośród krajów UE.
 • Szybki wzrost eksportu
  Rosnąca produkcja MedTech, owocująca wzrostem eksportu o 18,9% w 2018 r.
 • 4. największe zaplecze kadrowe w UE
  Dobra dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, liczna i świetnie wykształcona siła robocza.
 • Dynamicznie rozwijające się firmy krajowe
  W latach 2014-2018 przychody firm krajowych z tego sektora wzrosły o 30%.
 • >80% transportu kolejowego między Chinami a UE odbywa się przez Polskę.
  Pomost logistyczny między Wschodem a Zachodem i bliskość sporej bazy klientów.

Źródła: statystyki OECD; Press research; Raport Pulsu Biznesu i Spotdata "Polski Med-Tech. Szanse i iluzj"; Bloomberg; InfoCredit

Stymulacja innowacji

 • Regulacje zgodne z prawodawstwem UE.
 • Zachęty rządowe dla sektora B+R.
 • Duże zaplecze studentów kierunków powiązanych z MedTech.
 • Potężna baza testowa - 11 milionów pacjentów rocznie.
 • Szybko rosnąca liczba centrów badawczo-rozwojowych - w ciągu zaledwie ostatnich kilku lat przybyło 300 nowych.
 • Synergie z silnym sektorem IT.

"Polska dysponuje ogromną pulą talentów i jest dynamiczną kuźnią innowacji."

"Nakładanie się godzin pracy w Polsce ze wszystkimi naszymi centrami badawczo-rozwojowymi na całym świecie zdecydowanie ułatwia bezproblemową globalną działalność."

Frank Konings, COO, Johnson & Johnson

Źródła: GUS; statystyki OECD; Press research; Raport Pulsu Biznesu i Spotdata “Polski Med-Tech. Szanse i iluzje”; jnjpoland.pl


Tętniące życiem otoczenie MedTechu

 • CRO B+R
  Razem CRO (Contract Research Organisation): 50.
  W tym: Paraxel, ICON, Novartis, PRA, PSI, Roche, Pfizer.
 • Start-upy
  Około 100 MedTechowych startupów.
  W tym: StethoMe, Pregnabit, MedApp.
 • Uniwersytety
  + 64 tysiące studentów medycyny rokrocznie.
  Specjalizacje dostosowane pod MedTech: Technologie 3D w Medycynie, Biocybernetyka, Bioinżynieria, Neuroinformatyka, Informatyka medyczna i farmaceutyczna.
Źródła: Raport Crido “Rynek B+R w Polsce”; badaniaklinicznewpolsce.pl; laboratoria.net

Powrót »