Sektory

Sektor farmaceutyczny

Pomoc dla inwestorów:
Departament Inwestycji
e-mail: invest@paih.gov.pl

Podstawowe fakty

 • Wzrastające zatrudnienie
  Według ekspertów, ponad ¾ pracodawców z branży nauk biologicznych planowało zatrudnić nowych pracowników w 2021 r.
 • Ważny sektor
  Sektor farmaceutyczny odpowiada za około 1 proc. PKB, bezpośrednio i pośrednio tworząc blisko 100 000 miejsc pracy.
 • Sektor o dużym potencjale
  W 2019 r. eksport przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego wzrósł o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim, a wzrost ten był dwukrotnie wyższy niż wzrost polskiego eksportu ogółem. Według GUS przemysł farmaceutyczny jest liderem w zakresie innowacji produktowych, wyprzedzając pod tym względem produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.
Źródło: dane z raportu HAYS

Dojrzały i stabilny rynek produkcji leków generycznych

Pomimo relatywnie słabszej pozycji w porównaniu z krajami zachodnimi, polski sektor farmaceutyczny przoduje wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem nakładów na B+R.

Największe firmy farmaceutyczne nadal inwestują w powiększanie swoich zespołów w Polsce. Zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze jakości - kontroli, systemów czy walidacji - wciąż rośnie. Rok 2021 i czas po pandemii koronawirusa to dobry czas na rozwój kariery dla ekspertów z tych dziedzin. W Polsce widać też duże zapotrzebowanie na nowych pracowników w obszarze badań klinicznych - tutaj obserwujemy największe podwyżki wynagrodzeń. Rok 2020, kiedy wybuchła pandemia, był również dużym wyzwaniem dla aptek. Jednak rosnąca liczba rekrutacji w sektorze poszerzyła pulę talentów w tym obszarze.

Źródło: Kuźmierkiewicz, Rachoń & Grynkiewicz (2019) Przemysł farmaceutyczny i jego wpływ na stan opieki zdrowotnej w Polsce, w świetle lokalnego potencjału innowacyjnego. Polish Technical Review Nr 2/2019.
The Pharmaceutical Industry in Figures. Key data 2020, EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, s. 7.


Dobrze wykształcone kadry oraz silna baza akademicka dla farmaceutyki i biofarmaceutyki

 • 25 707 - liczba absolwentów ze specjalizacji zdrowotnych w 2019 r.
 • Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej - pod względem liczby absolwentów kierunków naukowych związanych z biofarmą.
 • 5. miejsce w Europie - pod względem liczby absolwentów kierunków naukowych związanych z biofarmą.
 • >40 - liczba instytucji szkolnictwa wyższego skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności istotnych dla branży biofarmaceutycznej.


Zaufanie wśród największych międzynarodowych graczy. Sprawdzona lokalizacja inwestycyjna dla przemysłu, BSS i centrów B+R

 • 78,2 mln EUR - napływ BIZ w 2019 r. w ramach sektora produkcji farmaceutycznej.
 • 17 - liczba czołowych firm biofarmaceutycznych w Polsce.
 • 31 - liczba przeprowadzonych inwestycji.
 • 640 mln EUR - łączna wartość inwestycji.
 • 3300 - liczba stworzonych miejsc pracy.

Powrót »