Sektory

Sektor AGD

Pomoc dla inwestorów:
Departament Inwestycji
e-mail: invest@paih.gov.pl

Sektor w liczbach

 • Wartość produkcji sprzedanej: 23 mld PLN (wzrost o 14,1% r/r) (2020).
 • Udział w eksporcie całej polskiej gospodarki: 2,53%.
 • Liczba zatrudnionych: 31 tys. osób.
 • Liczba firm w sektorze: 40 firm (produkcja sprzętów gospodarstwa domowego, firmy zatrudniające 50 i więcej osób).
 • Średnia pensja w sektorze: 5 600 PLN brutto (średnia krajowa w sektorze przemysłowym w 2020 r.: 5 432,23 PLN).
 • Produkcja roczna: 30 mln sztuk urządzeń AGD (2020).
 • Udział polskiej produkcji sprzętu AGD w UE: 35% (2020).
 • Wartość eksportu: 24,42 mld PLN (wzrost o 14,1% r/r).
 • Przemysł AGD inwestuje w Polsce każdego roku > 1 mld PLN.

Mocne strony polskiego sektora AGD

 • Wieloletnie tradycje w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Dostępność wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pracowniczej.
 • Bogata sieć poddostawców, kooperantów.
 • Obecność kluczowych, międzynarodowych korporacji z sektora wraz z bogatym zapleczem technologicznym.
 • Znakomite położenie geograficzne Polski z łatwym dostępem do rynków zagranicznych Unii Europejskiej, jak i państw Europy Wschodniej.
 • Utrzymująca się wysoka chłonność rynku wewnętrznego.
 • Wzrost popytu na rynku mieszkaniowym.
 • Atrakcyjny system wsparcia oferowany zagranicznym inwestorom.

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego (AGD) w Polsce ma wieloletnią tradycję. Do znanych fabryk, które powstały po II Wojnie Światowej, zaliczyć można m.in.: Zakłady Sprzętu Grzejnego Wromet we Wronkach (dzisiejsza Amica Wronki S.A.) oraz Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne. Od lat 60-tych prężnie rozwijał się również Wrozamet (obecnie BSH), Zakłady Metalowe Zakrzów (późniejszy Polar, dziś Whirlpool Polska S.A.) oraz Zelmer (obecnie w grupie BSH).

Od początku okresu transformacji systemowej sektor przyciągał licznych inwestorów branżowych, którzy na bazie istniejącej infrastruktury, wiedzy i kwalifikacji pracowników zbudowali niezwykle nowoczesny i konkurencyjny w skali międzynarodowej sektor przemysłu.

Sektor osiąga przychody 7,2 mld euro, równowartość ponad 2,53 proc. PKB Polski. W ostatnich latach nasz kraj stał się europejskim liderem pod względem produkcji AGD. Co druga pralka, zmywarka i suszarka do ubrań wyprodukowanych w Unii pochodzi z Polski. W roku 2020 w polskich fabrykach powstało 30 mln sztuk sprzętu AGD, to o 3 proc. więcej niż w roku 2019. Wartość eksportu dużego AGD w 2020 r. wyniosła prawie 21 mld PLN. Największy udział w produkcji mają pralki (30 proc.) i zmywarki (21 proc.).

Branża bezpośrednio zatrudnia 31 tysięcy osób, przy czym 5 tysięcy to pracownicy R&D. Uwzględniając również poddostawców materiałów i usług wokół całego łańcucha życia produktu, łączne zatrudnienie sektora AGD przekracza 100 tysięcy osób. Średnia pensja w sektorze w 2020 r. wynosiła 5 600 zł.

Większość produkcji dużego sprzętu jest przeznaczona na eksport (85 proc. produkcji). W 2020 r. wartość eksportu dużego AGD w ujęciu ilościowym wyniosła około 22,7 mln sztuk. Najwięcej sprzętu trafiło do Niemiec (23 proc., wzrost o 4 proc. r/r), Francji (11 proc., spadek o 7 proc. r/r) i Wielkiej Brytanii (11 proc., wzrost o 3 proc. r/r). Amica, największy polski producent artykułów gospodarstwa domowego, sprzedaje ok. 50% swojej produkcji na 40 rynkach zagranicznych. Drugi polski wiodący producent sprzętu AGD - Zelmer stał się w marcu 2013 r. częścią koncernu BSH. Marka Zelmera, renomowanego producenta, m.in. odkurzaczy ma bardzo silną pozycję w krajach Europy Wschodniej.

Lokalizacje firm z sektora AGD w Polsce

W Polsce prowadzi obecnie działalność 35 fabryk sprzętu AGD. Regionalnie produkcja rozmieszczona jest w 5 województwach: dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, podkarpackim i podlaskim. Głównym zagłębiem produkcyjnym jest Wrocław, Łódź i Wronki koło Poznania.

 

Swoje fabryki w Polsce ulokowały globalne firmy reprezentujące sektor AGD

 • BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
 • Electrolux,
 • Whirlpool,
 • LG,
 • Samsung Electronics,
 • Elica.


Case Studies


Agencja brała aktywny udział w obsłudze poniższych projektów inwestycyjnych zakończonych pozytywną decyzją inwestycyjną.

samsung_logo

Koreański inwestor Samsung uruchomił w 2010 r. zakład we Wronkach specjalizujący się w produkcji lodówek i pralek. Fabryka o wielkości 37 000 m2, należąca uprzednio do polskiego przedsiębiorstwa Amica, została zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie zakład zatrudnia ponad 4 000 pracowników.


electrolux_logo

Szwedzki inwestor Electrolux uruchomił w 2006 r. fabrykę zmywarek w Żarowie. Na działce o powierzchni 21 hektarów stanął zakład o wielkości ponad 30 000 m2 i łącznej wartości inwestycji 22 mln euro, zatrudniający początkowo 145 osób. Od początku swojej obecności w Polsce łączna wartość inwestycji Electrolux wyniosła ponad 132 miliony euro. Aktualnie firma posiada 5 zakładów produkcyjnych i zatrudnia około 6 500 pracowników.

Przydatne dane kontaktowe:


Źródło: APPLiA Polska - AGD Raport 2020/2021, Koszty pracy w 2020 r. (GUS, 30.11.2021)

Powrót »