Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
12 maja 2019

Polskie Targi Pracy w Londynie - Polska dobrym miejscem do pracy i życia

Ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji publicznych wzięło udział w dzisiejszych Polskich Targach Pracy w Londynie. Polakom, mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie, przedstawiliśmy konkretne oferty pracy, zarówno w firmach prywatnych, jak i w Spółkach Skarbu Państwa oraz w administracji publicznej. Pokazaliśmy im, jak przez ostatnie lata zmienił się nasz kraj, zachęcając ich tym samym do rozważenia powrotu do kraju. Targi otworzyli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

Wiem, że powrót do Polski po latach emigracji może być trudny. Mam jednak nadzieję, że dostrzegają Państwo, że nie jest to już ten sam kraj, z którego wyjeżdżaliście. Jeśli jeszcze mają Państwo jakieś wątpliwości, dziś je rozwiejemy – powiedziała szefowa MPiT. – Polska to kraj z nowymi możliwościami, który przeszedł długą drogę. Już nie jest miejscem, które opuszcza się w celu poszukiwania lepszego życia. Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami. Jestem jednak przekonana, że z Państwa pomocą uda nam się osiągnąć jeszcze więcej. Gorąco zapraszam do powrotu. Z autopsji wiem, że to się po prostu opłaca – dodała Jadwiga Emilewicz.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że część Polaków zagospodarowała się już za granicą i pozostanie na stałe na emigracji. Jednak jest też duża grupa, która rozważa powrót do ojczyzny, do swoich rodzin i przyjaciół. Często tej decyzji o powrocie do kraju towarzyszy obawa o trudności z ewentualnym odnalezieniem się na rynku pracy w Polsce, niepewność co do zabezpieczenia socjalnego swoich rodzin. Chcemy te obawy rozwiać. Wielu Polaków przebywających na obczyźnie nie zdaje sobie bowiem sprawy z pozytywnych przemian, jakie w ostatnich latach dokonują się w Polsce na rynku pracy – podkreślił wiceminister Kuberski.

SILNA GOSPODARKA

W 2004 r. poziom PKB na mieszkańca w Polsce stanowił zaledwie połowę średniej unijnej (mierzonej parytetem siły nabywczej). Dziś wskaźnik ten przekroczył już 70%. W tym tygodniu Komisja Europejska podwyższyła prognozę naszego wzrostu PKB w bieżącym roku do 4,2%. Gospodarczo biegniemy szybciej niż nasi europejscy partnerzy.

W ubiegłym roku przyspieszyły inwestycje w polskiej gospodarce, które wzrosły o 8,7%. Jeszcze szybciej rosły nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, bo aż o 12,2% w grupie dużych i średnich podmiotów. Sukcesem naszej gospodarki jest także wzrost nakładów na badania i rozwój. W 2017 r. przekroczyły one 20 mld zł i był to wzrost o 14,7%, skutkujący rekordowym jak do tej pory ich udziałem w PKB – 1,03%. Inwestorzy zagraniczni chętnie wybierają Polskę na miejsce swoich nowych przedsięwzięć. Co ważne, są to projekty zaawansowane technologicznie i oferujące dobre miejsca pracy.
Nasza gospodarka z odtwórczej staje się twórcza. Jednym z priorytetów rządu jest przyspieszanie tego procesu poprzez stymulowanie innowacji oraz promowanie branż wymagających zaawansowanego know-how.

PROPRZEDSIĘBIORCZE DZIAŁANIA

MPiT podejmuje szereg działań, które w sposób szczególny skierowane są na poprawę klimatu dla biznesu w Polsce, w tym biznesu innowacyjnego. Mówimy o ponad setce zmian w prawie. Naszą rolą jest zapewnienie warunków dla zdrowej konkurencji, eliminowanie patologii rynku, zmniejszenie barier rozwojowych dla przedsiębiorczości oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów rozwoju firm. Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla osób, które mają nowatorskie pomysły. Czekamy na polskiego jednorożca. Może jego twórca jest na tej sali – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii. Przypomniała, że na początku tego roku Polska zajęła drugie miejsce w najnowszym rankingu "CEOWORLD Magazine", prezentującym 50 krajów najlepszych do inwestowania i prowadzenia biznesu. Polska jest także siódma wśród państw najbardziej przyjaznych startupom (awans o 6 pozycji w stosunku do 2018 r.). – Działania regulacyjne podejmowane przez polski rząd przynoszą efekty – podkreśliła minister Emilewicz.

KORZYSTNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY I PRORODZINNA POLITYKA  

Systematyczna poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reformy prawa pracy, a także sprzyjająca koniunktura polskiej gospodarki sprawiły, że obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekracza 6%, a mierzona wg BAEL spadła nawet poniżej 4%. Bezrobocie w Polsce jest niższe niż w Wielkiej Brytanii.
W Polsce systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy wpłynęła na polepszenie sytuacji finansowej polskich rodzin. Ich dobrobyt to także pokłosie licznych programów prorodzinnych. Dzięki między innymi takim programom jak Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny czy Maluch+ rodzina stanęła w centrum polityki społecznej państwa – zaznaczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

Ostatnie lata to również okres szybkiego wzrostu wynagrodzeń. W 2004 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2 290 zł, podczas gdy na koniec 2018 r. było to dwa razy tyle, czyli 4 585 zł. W ciągu ostatnich pięciu lat zarobki w Polsce rosną średnio o 4,5% rocznie, a w ostatnim roku wzrost ten wyniósł aż 7%, co pokazuje, że presja płacowa w Polsce rośnie. Polscy pracodawcy potrzebują kadr. Ponad 30% firm planuje w tym roku rekrutację nowych pracowników.
Już teraz zarobki w niektórych branżach, jak finanse, sektor naukowo-techniczny czy technologii informatycznych, znacznie przekraczają średnie wynagrodzenie w gospodarce. Według danych GUS w sektorze IT pensja jest o ponad 80% wyższa niż średnia wynagrodzenie, co daje zarobki na poziomie prawie 8,5 tys. zł brutto. Obecnie polski rynek pracy w wielu zawodach należy do pracownika, który ma coraz większy wpływ na warunki pracy, w tym przede wszystkim na wysokość wynagrodzenia oraz ścieżkę rozwoju zawodowego. Łatwiej jest zmienić pracę, a w niektórych branżach to praca szuka człowieka, a nie na odwrót. Duże zapotrzebowanie na pracowników oznacza nie tylko łatwość w znalezieniu zatrudnienia, ale także jego większą stabilność.

POLSKIE TARGI PRACY

Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas targów można było zapoznać się z ofertami pracy zarówno w dużych polskich firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz w administracji publicznej.

W Londynie były z nami: PZU, Asseco, Credit Suisse, LG Chem, Polpharma Biologics, Polpharma, Johnson&Johnson, Orlen, Jabil, Orange, Adamed, Roche, IBM, PKO BP, Budimex, Siemens, LOT AMS, Grupa Żywiec, Selena, Fundacja Go4Poland (GPW), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

W Targach wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Odbyły się również warsztaty „Szeroka oferta programowa rządu dla Polaków powracających z emigracji – aspekt socjalny, asymilacyjny, edukacyjny” oraz debata „Polski rynek pracy w dobie (r)ewolucji technologicznej – perspektywa pracodawców”. (MPiT)

 

LondynPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij