Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny

Nazwa: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Typ Parku: Park Przemysłowo-Technologiczny
Podmiot zarządzający: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Dane kontaktowe:
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+ 48  24) 364 03 50
fax: (+ 48 24) 364 03 52
sekretariat@pppt.pl
www.pppt.pl

  • Typ Parku: park przemysłowo-technologiczny 
  • Etap rozwoju: rozwinięty

LOKALIZACJA

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w Płocku - mieście położonym w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Tereny inwestycyjne oraz siedziba Parku usytuowane są w północnych granicach miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN S.A. Jego atutem jest centralne położenie w stosunku do stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej i największych miast Polski. Aglomeracje miejskie i centra gospodarcze środkowej Polski, takie jak Warszawa, Łódź czy Toruń, znajdują się w odległości około 100 km od Płocka. 

W pobliżu miasta przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a infrastruktura komunikacyjna jest konsekwentnie rozwijana. Niedaleko miasta krzyżują się autostrady: A-1 Północ - Południe (droga międzynarodowa nr 1 Gdańsk - Ostrawa) oraz A-2 Wschód - Zachód (droga międzynarodowa nr 2 Moskwa - Berlin). Bliska odległość dzieli również Płock od drogi ekspresowej S-10 Warszawa - Szczecin. Dojazd do największego w Polsce Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie zajmuje tylko 2 godziny, a regionalny port lotniczy w Modlinie osiągalny jest w zaledwie 45 minut. W położonym o niespełna godzinę jazdy Kutnie znajduje się duży międzynarodowy węzeł kolejowy. W Płocku działa też lotnisko, które może przyjmować małe samoloty i śmigłowce.

 

 

Profil sektorowy

Profil sektorowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, nowoczesnymi usługami biznesowymi oraz badawczo-wdrożeniowymi.

Wyróżnikiem krajobrazu gospodarczego Płocka jest bez wątpienia przemysł chemiczny. To tu swoją siedzibę ma największy lider paliwowo-energetyczny oraz petrochemiczno-rafineryjny Europy Środkowo-Wschodniej - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Główny w Płocku jest największym tego typu kompleksem przemysłowym w kraju. Koncern zarządza 6 rafineriami i największą w regionie siecią nowoczesnych stacji paliw i od wielu lat jest najcenniejszą marką w Polsce.

Bezpośrednie sąsiedztwo Parku to szczególne bogactwo europejskiej czołówki firm z branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej oraz sektora produkcji i usług. Partnerstwo biznesowe Grupy ORLEN może doskonale stymulować rozwój gospodarczy firm operujących w różnych sektorach przemysłu. Możliwość współpracy z liderami branżowymi stwarza obecnym i przyszłym inwestorom niepowtarzalne możliwości synergii działań i uzyskania efektów lepszych niż gdziekolwiek indziej.

 

 

Oferta Parku
 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku z uwagi na jego nowatorski charakter, stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, realizację projektów B+R, korzyści biznesowe oraz dążąc do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Park oferuje swoim klientom około 60 ha skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz nowoczesne powierzchnie biurowe. Od 2015 roku w ramach Parku funkcjonuje największe laboratorium analityczno-chemiczne w Polsce i 6 co do wielkości z branżowych laboratoriów w Europie. W laboratoriach liczących około 3 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni badawczej pracuje blisko 230 osób.

Jako instytucja otoczenia biznesu Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług okołobiznesowych, szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i finansowych. Poprzez współpracę z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.

 

 

Zachęty inwestycyjne

Firmy, które zdecydują się zainwestować w Płocku mogą liczyć na atrakcyjne samorządowe programy wsparcia obejmujące m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Inwestycjom może być także przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego. Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych stanowi jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych w Polsce dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

Mazowiecki Klaster Chemiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest także współzałożycielem, koordynatorem i liderem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, który rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Ideą założycieli inicjatywy klastrowej była chęć stworzenia instytucji wspierającej rozwój silnej w regionie branży chemicznej. Głównym celem klastra jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego firm z sektora chemicznego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą badawczą i współpracę z firmami kooperującymi z sektorem. Unikalna przestrzeń klastra owocuje budowaniem trwałych relacji, inicjowaniem wspólnych projektów, stymuluje działalność proinnowacyjną, sprzyja dzieleniu się doświadczeniami oraz podnoszeniu kompetencji.

W ramach klastra funkcjonuje 10 grup branżowych, spośród których wyraźnie wyodrębniła się grupa kosmetyczna, która jako jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych na polskim rynku działa w kierunku wypracowania własnej strategii rozwoju. Obecnie członkami klastra jest ponad 100 podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, administrację, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Mazowiecki Klaster Chemiczny jest aktywny na arenie międzynarodowej, uczestnicząc m.in. w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), a wysoki standard jego działalności potwierdza Srebrna Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem, przyznana przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA).

Więcej na: www.klasterchemiczny.com

 

Firmy działające na terenie parku

Grupę podmiotów gospodarczych działających w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym stanowią inwestorzy prowadzący działalność na terenie stref inwestycyjnych w wybudowanych zakładach produkcyjno-usługowych oraz lokatorzy Centrum Usług Korporacyjnych, Centrum Administracyjnego i Laboratorium Centralnego - obiektów będących własnością Parku. Do grupy inwestorów należą: PCC Exol, Flexpol, Nova-Gips, Grupa OPEUS, PaChemTech, Neo-Tec, IZO-BET, Elektrobudowa, Masterflex Polska, PUPH Politechnik.

 

KONTAKT

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+ 48  24) 364 03 50
fax: (+ 48 24) 364 03 52
sekretariat@pppt.pl
www.pppt.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij