Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
 • fb
 • yt
 • tw
Dlaczego Polska
Dlaczego Polska

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”Nazwa: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ŚWIERK
Typ Parku: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Podmiot zarządzający: NARODOWE CENTRUM BADŃ JĄDROWYCH IM.ANDRZEJA SOŁTANA

typ Parku: Park Naukowo Technologiczny
etap rozwoju:  rozwinięty
status SSE: NIE posiada


Lokalizacja

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” znajduje się w odległości 30 km na południowy wschód od Warszawy (5 km na wschód od Otwocka) na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wygodny dojazd umożliwia szosa lubelska - droga krajowa nr 17.Zdjęcie 1 - Budynek Parku Naukowo Technologicznego "Świerk", materiały promocyjne NCBJ

Profil sektorowy

PNT Świerk jest parkiem skierowanym do MŚP, w tym do start-upów, których propozycja wartości zbudowana jest na innowacjach i prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. Ze względu na przeznaczenie laboratoriów oraz potencjał badawczy Park jest idealnym miejscem dla podmiotów działających w następujących gałęziach przemysłu:

elektronicznej
telekomunikacyjnej
materiałowej
urządzeń medycznych
bezpieczeństwa


Oferta Parku

Oferta PNT złożona jest z wynajmu powierzchni, świadczenia usług proinnowacyjnych oraz usług badawczych. Wsparcie dla MŚP przekazywane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w formie pomocy de minimis.


Przestrzeń do pracy

Park Naukowo-Technologiczny Świerk ulokowany jest w budynku piętrowym z przyziemiem. Park oferuje pomieszczenia biurowe, laboratoria i przestrzeń magazynową. Dodatkowo w budynku Parku znajduje się 5 sal  konferencyjnych o łącznej powierzchni 500 m2 i zadaszone patio (185 m2) służące jako przestrzeń wypoczynkowa i networkingowa dla uczestników spotkań biznesowych.


Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenie biurowe są ulokowane na wszystkich poziomach budynku. Łączna liczba dostępnych pod wynajem pomieszczeń to 21, o łącznej powierzchni 425 m2. W przyziemiu, gdzie ulokowana jest większość laboratoriów, dostępne są 4 pomieszczenia biurowe. 12 kolejnych znajduje się na parterze, a 5 na piętrze.

Pomieszczenia laboratoryjne

W budynku ulokowane zostały 23 laboratoria o zróżnicowanej powierzchni i wyposażeniu. Niektóre z nich to pomieszczenia specjalnego przeznaczenia z dedykowanym specjalistycznym sprzętem badawczym, inne mogą zostać wyposażone zgodnie z potrzebami Użytkownika. Łączna powierzchnia laboratoriów to 610 m2.Zdjęcie 2 - Laboratorium nanotestów, materiały promocyjne NCBJ


Pomieszczenia magazynowe

W celu zapewnienia korzystnych warunków dla prac B+R wykonywanych przez Użytkowników, Park oferuje przestrzeń magazynową o powierzchni ponad 400m2.


Usługi proinnowacyjne

Parki świadczy szereg usług proinnowacyjnych. W ofercie znajdują się m.in.: konsultacje w zakresie prawa handlowego, usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej, jak również pomoc w przygotowaniu biznes planów.


Zdjęcie 3 - Skaner optyczny, materiały promocyjne NCBJ


Usługi badawcze

Park Naukowo-Technologiczny prowadzi zlecone prace badawcze w laboratoriach: elektronicznym, nanotestów, klimatycznym, tomografii industrialnej, skanera optycznego oraz zaawansowanego druku 3D. Ponadto przy wsparciu merytorycznym odpowiednich pracowników możliwe jest zlecanie prac badawczych realizowanych w innych obszarach działalności NCBJ, takich jak:

 • modyfikowanie plazmowe     
 • modyfikowanie akceleratorowe     
 • badanie środowiska     
 • badanie akceleratorowe     
 • obliczenia materiałowe
 • wzorcowanie aparatury dozymetrycznej w polach promieniowania beta, gamma i neutronowego            
 • pomiary skażeń środowiska      
 • pomiary spektrometryczne materiałów stałych i ciekłych     
 • pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi - pola promieniowania gamma, skażenia powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi, pola promieniowania mieszanego (neutrony + gamma)
 • projektowanie układów elektronicznych i obliczeniowych


Firmy działające na terenie parku (ile działa w chwili obecnej, wymienić największe).

Obecnie na terenie PNT działa 6 przedsiębiorstw, które prowadzą samodzielne i zlecone prace B+R. Do największych z nich należą spółki Prosolutions, Imagine RT oraz IRES Technologies.Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”


Dane kontaktowe:
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
tel.: (+22) 7180162
e-mail: pntswierk@ncbj.gov.pl
www.ncbj.gov.pl/pntBudynek reaktora badawczego Maria


Ostatnia aktualizacja: 2017-04-11


 


Jeśli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o wypełnienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapitał zakładowy: 138.006.600,00 PLN

KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij