Inwestycje

Park Przemysłowy LUVENA Sp. z o.o.


Park Przemysłowy LUVENA Sp. z o.o. to inicjatywa firmy Luvena S.A., która powstała na mocy porozumienia o utworzeniu i współpracy partnerskiej w ramach Parku Technologicznego, którego sygnatariuszami są:

 1. Urząd Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń;
 2. Luvena S.A, ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń;
 3. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Rubież 46, Poznań;
 4. Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, Poznań;
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;
 6. Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60-965 Poznań.

Na zdegradowanych gruntach wykorzystywanych wcześniej pod produkcję artykułów chemicznych, jest tworzony nowoczesny Park Technologiczny, proponujący doskonałe warunki rozwoju dla przyszłych klientów.

 

Lokalizacja Parku

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Park zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 (odległość około 2 km od węzła Poznań-Dębiec) stanowiącej paneuropejski korytarz transportowy. Teren posiada własne bocznice kolejowe połączone z liniami objętymi Transeuropejską Siecią Towarowego Transportu Kolejowego relacji Poznań - Leszno - Wrocław.

Odległość od ścisłego centrum Poznania wynosi około 8 km w kierunku północnym. W odległości 15 km znajduje się Lotnisko Poznań Ławica.

Osoby pracujące na terenie Parku mają możliwość dojazdu z centrum Poznania 3 liniami autobusowymi, lub pociągiem podmiejskim. Odległość Parku do przystanku autobusowego wynosi około 300 m, odległość od dworca kolejowego to około 1000 m.


 

Oferta

Oferta handlowa Parku skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz leżących w jego najbliższym otoczeniu.

Park dysponować będzie przy pełnym rozwinięciu nowoczesnymi magazynami i halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 75 000 m2, a także powierzchnią biurową w trzech budynkach klasy A o łącznej powierzchni 15 000 m2.

Powierzchnie odznaczać się będą dużą elastycznością pozwalającą wydzielić odrębne moduły, których minimalna powierzchnia magazynowa wynosi 1000 m2, a powierzchnia biurowa 60 m2.

Budowa powierzchni pod indywidualne potrzeby klienta obywa się w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

W chwili obecnej Park Technologiczny proponuje do wynajmu lub kompleksowej obsługi logistycznej (usługi przechowywania, konfekcjonowania, rozładunku, ważenia, transportu kolejowego itd.) ponad  34 000m2 powierzchni magazynowych i produkcyjnych.

Pierwszą z dużych inwestycji Parku była oddana do użytku 15 grudnia 2007 roku nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 8400 m2, siatce słupów - 10,2m x 24m, wysokości w świetle - 10 m. Temperatura wewnątrz - 16 0C; nośność posadzki: 8 ton; pomieszczenia biurowe oraz socjalne wykonywane na indywidualne zamówienie klienta, w oparciu o uzgodniony projekt i standard wykończenia; doki hydrauliczne z bramami roletowymi i śluzą dla TIR - 1 szt./700 m2; bramy roletowe na poziomie 0 - H:3.5m S:3.5m podnoszone ręcznie /opcja elektrycznie/ - 1 szt./1500 m2; bocznica kolejowa - tak (odległość około 100 m), telewizja przemysłowa - tak, ochrona - tak, 24h.

Na początku roku Park Przemysłowy LUVENA sp. z o.o, zakończył realizację budowy w Luboniu drugiej hali, która oferuje najemcom nowoczesną powierzchnią magazynowo-biurową, gdzie świadczyć się będzie specjalistyczne usługi doradcze.

Park Przemysłowy LUVENA otrzymał dotację na realizację tej inwestycji w wysokości: 7 010 008,80 zł. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury Parku Przemysłowego Luvena w ramach restrukturyzacji przemysłowych terenów należących do Luvena S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Luboń S.A.). Dzięki realizacji projektu, Park Przemysłowy Luvena zyskał drugą nowoczesną halę usługowo – magazynowo - biurową, umożliwiającą zapewnienie powierzchni dla przedsiębiorstw, które chcą wdrażać innowacje w procesach logistycznych oraz kompleksowe wsparcie doradcze towarzyszące rzeczywistej działalności odbiorców parku.

Nowa hala oferuje 4670 m2 powierzchni magazynowej, 1694 m2 powierzchni biurowej oraz 503 m2 -  usługowej.

Usługi

Poza wsparciem z sektora naukowego Park Przemysłowego LUVENA, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu może świadczyć wiele usług doradczych i projektowych uczestnikom przedsięwzięcia. Będą to:

 1. Projekt technologiczny zagospodarowania magazynu
 2. Audyt logistyczny wybranych 3 obszarów
 3. Projekt optymalizacji wykorzystania zasobów transportowych
 4. Usługi doradcze w zakresie logistyki - 4 jednodniowe konsultacje specjalisty z wybranego zakresu
 5. Kurs nauczania na odległość (e-learning) z wybranego zakresu logistyki
 6. Usługi prawne - kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych. Prowadzanie spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i pracy. Bieżące doradztwo prawne
 7. Usługi księgowe - odbiór i dostarczanie dokumentów, analizę oraz księgowanie dokumentów, okresowe rozliczenia z US, udzielanie informacji oraz konsultacje podatkowe, wypełnianie druków do banków i GUS.
 8. Usługi kadrowe - założenie teczki osobowej pracownika, rozliczenia z US i ZUS z tytułu zatrudnień, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart urlopowych i innych, pilnowanie terminów badań i szkoleń BHP pracowników, weryfikacja i dostarczanie do ZUS zwolnień lekarskich, wypełnianie i załatwianie refundacji i innych wniosków pracowniczych.
 9. Doradztwo finansowe - w szczególności pozyskiwanie środków UE (funduszy strukturalnych oraz programów ramowych) na rozwój, współpracę z nauką oraz szkolenia personelu
 10. Usługi z zakresu PR, promocji i reklamy - opracowanie przekazów informacyjnych, przygotowywanie informacji prasowych, artykułów oraz materiałów informacyjnych, organizacja konferencji prasowych, spotkań nieformalnych, seminariów, inicjowanie wywiadów prasowych, monitoring, czyli selekcja oraz kompleksowa analiza informacji w mediach, planowanie i realizacja kampanii reklamowych w prasie ogólnopolskiej i internecie, planowanie i realizacja kampanii niestandardowych oraz akcji specjalnych
 11. Doradztwo środowiskowe - aktualizacja aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska, nadzorowanie ewidencji wytwarzanych odpadów, cykliczne sporządzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, pomoc we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001, reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Dzięki ścisłej współpracy z partnerem gospodarczym - Luveną S.A., Park będzie oferował wiele świadczeń dodatkowych w zakresie:

 1. Usługi transportowe i spedycyjne (transport na bocznicach kolejowych, usługi rozładunku i załadunku, usługi ważenia towaru, itp.)
 2. Dostawa mediów (energia elektryczna, woda pitna, woda przemysłowa, nieczystości płynne, itp.)

Plany rozwoju

Dzięki powodzeniu, jakim zakończył się pierwszy etap rozbudowy Parku Technologicznego, przystąpiono do projektowania drugiego i trzeciego kompleksu magazynowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferta wynajmu powierzchni magazynowych lub kompleksowej obsługi logistycznej, kierowana jest do klientów o średnich potrzebach powierzchniowych. W planach jest budowa magazynu o powierzchni 18 000 m2 przeznaczonego dla 6 potencjalnych najemców. Dodatkowo planuje się doprowadzenie do większej hali bocznicy kolejowej oraz wybudowanie rampy kolejowej o długości około 140 metrów.

Projektowane inwestycje spotkały się z dużym zainteresowaniem i istnieje wysokie prawdopodobieństwo podpisania umów najmu na wszystkie powierzchnie magazynowe i produkcyjne jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

W niedalekiej przyszłości planuje się także budowę pierwszego w Polsce specjalistycznego magazynu chemicznego zgodnego z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej - Seveso II. Magazyn budowany będzie dla potrzeb jednego najemcy, a jego powierzchnia użytkowa to około 8000 m2.

Przewiduje się, że budowa wszystkich hal magazynowo-produkcyjnych, przy obecnym tempie rozwoju, zakończy się po około 7-10 latach. Zgodnie z opracowaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania koncepcją zagospodarowania terenów, Park Technologiczny w Luboniu w jego pełnym rozwinięciu dysponować będzie około 75000 m2 powierzchni przemysłowej.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Kolejnymi etapami rozbudowy Parku Technologicznego w Luboniu będzie także budowa powierzchni biurowych. Zakłada się, że powstaną trzy nowoczesne budynki klasy A, o łącznej powierzchni wynoszącej około 15000 m2.

Prowadzone rozmowy z przyszłymi najemcami wskazują, że teren Parku Technologicznego, z dużym prawdopodobieństwem, w przyszłości będzie specjalizował się w obsłudze logistycznej sektora chemicznego.

 

Kontakt:

Luvena S.A.
ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń
WWW: www.luvena.pl


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij