Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska
Strona główna > Dlaczego Polska > Zachęty inwestycyjne > Parki Przemysłowe i Technologiczne > Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny

Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny


Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego było strategiczną inicjatywą lokalnych władz samorządowych, wzmacniającą rozwój gospodarczy regionu i jego pozycję konkurencyjną w Unii Europejskiej.

Misją powstałego z rozmachem Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego jest przyciągnięcie innowacyjnych przedsięwzięć, rozwój przełomowych technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencjału przedsiębiorczości, wiedzy i kapitału. KPPT to jednocześnie inkubator przedsiębiorczości z bogatą ofertą instytucji otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo – ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne przeznaczone na przedsięwzięcia typu greenfield.

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny to centrum rozwoju innowacji w dziedzinie zielonej energii, obejmujące sektory: badawczy, produkcyjny, usługowy, a także technologii zarządzania energią. Inteligentna infrastruktura Parku pełni zarówno funkcje użytkowe, demonstracyjne jak i badawcze, tworząc unikalne żywe laboratorium odnawialnych źródeł energii: energooszczędne rozwiązania architektoniczne i budowlane zasilane energią słońca, ziemi i wiatru. KPPT aktywnie uczestniczy oraz wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, rozwoju innowacji oraz poszanowania energii i promocji energetyki odnawialnej w regionie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja ta prowadzona była w sąsiedztwie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, w którym dziedzictwo historyczne przeplata się z nowoczesnością, a zaawansowane technologie harmonizują z pięknem krajobrazu.

Projekt został doceniony przez Komisję Europejską jako oficjalny partner Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energii - SEEC Sustainable Energy Europe Campaign. SEEC wspiera i promuje najlepsze projekty, które realizują cele polityki energetycznej Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii OZE oraz efektywności energetycznej jak również ekologicznego transportu i produkcji biopaliw. Partnerami Europejskiej Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energii zostają najbardziej innowacyjne projekty będące inspiracją dla innych.

TYP Parku: przemysłowo – technologiczny

Etap rozwoju:

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny stworzył zaplecze infrastrukturalne i organizacyjne, starannie dopasowując je do potrzeb i oczekiwań innowacyjnych przedsiębiorstw.

Serce Parku – Centrum KPPT – stanowi zespół inteligentnych budynków o łącznej powierzchni użytkowej 4 200 m2, przeznaczonych pod wynajem dla innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. W skład kompleksu wchodzą:

 • Inkubator Przedsiębiorczości – nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne i usługowe dla nowopowstających, a także już działających mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP z kompleksowym wsparciem doradczo-biznesowym i administracyjnym (recepcja i wspólny sekretariat oraz wirtualne biuro);
 • funkcjonalne, spełniające najwyższe standardy biura dla instytucji otoczenia biznesu – firm świadczących usługi prawne, księgowo-rachunkowe, marketingu i reklamy, banków, funduszy kapitałowych i pożyczkowych, instytucji doradztwa finansowego oferujących wsparcie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym z funduszy UE), jak również doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (w tym w zakresie ochrony własności intelektualnej);
 • biura zespołów realizujących misję KPPT: Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej itp.;
 • zaawansowane zaplecze teleinformatyczne: portal internetowy, serwer stron www, e-mail, telefonia internetowa, wspólne bazy danych, DATA CENTER, platforma informatyczna dająca dostęp do baz danych Krajowego Transferu Technologii i Wiedzy oraz Innovation Relay Center (dostęp do europejskiego rynku technologii i innowacji);
 • nowocześnie wyposażone centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z innowacyjną, multimedialną częścią ekspozycyjną poświęconą problematyce odnawialnych źródeł energii; centrum udostępnia także powierzchnię wystawienniczą do prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych czy naukowych firmom i instytucjom naukowo-badawczym;
 • dom pasywny, pełniący funkcje demonstracyjne, promujące budownictwo energooszczędne, służący również do realizacji przedsięwzięć badawczych i naukowych z zakresu energoefektywności.

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum KPPT znajduje się 18 ha działek inwestycyjnych na sprzedaż. Atrakcyjne tereny z nowoczesną infrastrukturą drogową wraz z pełną infrastrukturą techniczną przeznaczone są na realizację przedsięwzięć typu greenfield.

Centrum KPPT zostało oddane do użytku i jest w pełni wykorzystywane do założonych celów.

Lokalizacja:

Północna Polska, woj. Pomorskie, powiat kwidzyński – teren parku leży na granicy miasta Kwidzyn; Kwidzyński Park jest dogodnie skomunikowany z Gdańskiem (aglomeracją trójmiejską - ok. 100 km, dzięki mostowi na Wiśle który został oddany do użytku w 2013 roku, łączący Kwidzyn z autostradą A1.

Najbliższe połączenia międzynarodowe zapewniają: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz porty morskie w Gdańsku i Gdyni.


Profil sektorowy: główny - przemysł i usługi związane z OZE - odnawialne źródła energii , ekoenergetyka, ICT

Oferta Parku:

Inkubator Przedsiębiorczości KPPT zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa znajdujące się na różnych etapach rozwoju– zarówno wczesnym, typu start-up, jak i działające na rynku od dłuższego czasu, realizujące innowacyjne projekty biznesowe i technologiczne.

W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości firmy otrzymują dostęp do nowocześnie wyposażonych powierzchni biurowych, produkcyjnych i usługowych (łącznie o pow.użytk.1600 m2), na preferencyjnych warunkach cenowych. Niskie koszty eksploatacji to wynik zastosowania najnowocześniejszych energooszczędnych technologii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania infrastruktury. Budynek Inkubatora jest bezpośrednio skomunikowany z centrum konferencyjno-szkoleniowym.

 • Preferencyjne ceny, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy;
 • Otoczenie nastawione na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym;
 • Możliwość korzystania z sal centrum konferencyjno-szkoleniowego oraz multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej;
 • Wysoki komfort pracy.

Inkubator Przedsiębiorczości KPPT świadczy szeroką gamę usług proinnowacyjnych dla firm w nim działających oraz dla podmiotów zewnętrznych. Wsparcie administracyjne zapewnia obsługa serwisowo-biurowa. Inkubator oferuje także na preferencyjnych warunkach cenowych specjalistyczne usługi wspierania transferu technologii między przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, w tym w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych (kontrahentów), kapitałowych (inwestorów) i naukowych (dla wspólnego prowadzenia prac B+R). Klienci Inkubatora mogą również skorzystać z usług doradztwa gospodarczego, finansowego, marketingowego, prawnego, technologicznego i organizacyjnego.

Oferta inwestycyjna

Oferta KPPT jest adresowana także do tych przedsiębiorstw, które zamierzają rozpocząć inwestycję typu greenfield. Park oferuje na sprzedaż w pełni uzbrojone działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 18 ha wraz z nową infrastrukturą drogową. Nabywcy tych działek mogą, na preferencyjnych warunkach cenowych korzystać z szerokiego spektrum usług: wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz powierzchni wystawienniczej w mulitmedialnym centrum, dostępu do zaplecza badawczego, możliwości uczestnictwa w parkowych platformach współpracy i transferu wiedzy, czy wreszcie korzystać z doradztwa świadczonego przez instytucje otoczenia biznesu skupione w Parku.

 • atrakcyjne tereny inwestycyjne z nową infrastrukturą drogową i kompleksową infrastrukturą techniczną (w tym doprowadzonymi sieciami: elektroenergetyczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową, ciepłowniczą i teleinformatyczną);
 • infrastruktura drogowa wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz zapleczem logistycznym w formie parkingu dla samochodów osobowych jak również dostawczych;
 • pełne zagospodarowanie terenu w małą architekturę i zieleń;
 • zlokalizowanie jednostki produkcyjnej lub usługowej w przyjaznym a zarazem innowacyjnym otoczeniu biznesowym.


Firmy działające na terenie parku (ile działa w chwili obecnej, wymienić największe): infrastruktura parku w trakcie budowy – planowany termin rozpoczęcia działalności firm na terenie parku: II kw. 2013 r.Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail):

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
Górki 3 a
82-500 Kwidzyn
tel./fax: 55 619 31 51
e-mail: sekretariat@kppt.pl
Strona www: www.kppt.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij