Infolinia: 800 800 120
Dlaczego Polska

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny


 


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, fot. PNT EC

 

Nazwa Parku: Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Typ parku: Park Naukowo-Technologiczny

Etap rozwoju: rozwinięty


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, fot. PNT EC

 

Lokalizacja

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany jest w Katowicach - stolicy województwa śląskiego, które należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Posiada liczne zasoby naturalne, m.in. węgiel kamienny, cynk, złoża ołowiu i gazu ziemnego. Kapitał ludzki metropolii katowickiej to ok. 4,5 mln mieszkańców oraz 45 uczelni wyższych. Sprzyjający inwestorom klimat zapewnia województwu pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Park mieści się  w węźle europejskich korytarzy transportowych (autostrady A4, A1, DTŚ) w bliskim sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Katowice - Pyrzowice.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, budynek pasywny oraz Nagroda Green Building, fot. PNT EC

 

Profil sektorowy

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku, a jego działalność koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką.

Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria  i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi zlokalizowanymi głównie w południowej Polsce m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Instytutem Techniki Elektronowej w Warszawie.

Na terenie Parku te jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park wynajduje partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-biznesowe jednostek skupionych w ramach  Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.

Ważnym elementem dla Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego jest innowacyjny budynek pasywny nagrodzony europejską nagrodą Greeen Building przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Budynek stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej efektywnego gospodarowania w budynkach. Indywidualnie dobrane technologie sprawiają, że obiekt zużywa osiem razy mniej energii niż budynki tradycyjne. Następnym krokiem było wybudowanie dwóch niskoenergetycznych hal z powierzchnią biurowo-wdrożeniową wraz z największą w Polsce badawczą instalacją fotowoltaiczną. W tych budynkach nowoczesne firmy realizują swoje projekty i rozwijają nowe linie produkcyjne.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, fot. PNT EC

 

Oferta Parku

Park Naukowo-Technologiczny oferuje powierzchnię, laboratoria i sprzęt badawczy oraz usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży OZE.

Infrastruktura

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to synonim ośrodka innowacyjności skoncentrowanego na poszanowaniu energii i wykorzystaniu jej odnawialnych źródeł, otwartego na współpracę z firmami prowadzącymi działalność innowacyjną, rozwojową lub badawczą. Do ich dyspozycji w budynkach Parku przygotowano ekologiczne, prestiżowe pomieszczenia biurowe i konferencyjne, zaplecze badawcze oraz nowoczesne centrum przetwarzania danych (data center). Wypełniając kryterium innowacyjności lokatorzy Parku Naukowo-Technologicznego mogą skorzystać z 30% ulgi na najem i usługi, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Obecność w Parku to także bliskie sąsiedztwo i możliwość współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami zajmującymi się zaawansowanymi technologiami i OZE.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, fot. PNT EC

 

Udogodnienia, na które może liczyć najemca to:

 • Klimatyzowane powierzchnie biurowe open space,
 • Dostęp do sal konferencyjno-szkoleniowych, w tym sali audiowizualnej,
 • Możliwość wynajmu powierzchni wystawowych,
 • Gwarantowana ciągłość zasilania energetycznego,
 • data center,
 • Szybkie łącza internetowe (wysokoprzepustowe światłowody umożliwiają łączenie usług telekomunikacyjnych),
 • Monitoring zewnętrzny i dozór (24h),
 • Parkingi z możliwością rezerwacji miejsc do wyłącznej dyspozycji,
 • Restauracja,
 • Bankomat,
 • Supermarket,
 • Ulga 30 % na najem i usługi* (zgodnie z zasadami pomocy de minimis),
 • Przystanek autobusowy,
 • Bliskość portów lotniczych (ok. 35 km) i głównych arterii komunikacyjnych.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, budynek pasywny fot. PNT EC

 

Data center

Na terenie Parku działa data center, które przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i urządzeń, umożliwia gromadzenie danych oraz ich przetwarzanie. Infrastruktura DC składa się z pomieszczeń wyposażonych we właściwe instalacje gwarantowanego zasilania, klimatyzacji, ochrony dostępu i całodobowego nadzoru przez system BMS. Powstało by świadczyć usługi kolokacji serwerów, wynajęcia serwerów wirtualnych, udostępnienia oprogramowania, akwizycji i przechowywania danych, archiwizacji danych, utrzymania zasobów i administracji zasobami, utrzymania kompletnego centrum przetwarzania danych dla wyodrębnionego klienta, oprogramowanie ERP w trybie SaaS i utrzymania zapasowego lub współbieżnego centrum przetwarzania danych.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, data center, fot. PNT EC

Laboratoria

Laboratoria, którymi dysponuje Park Naukowo-Technologiczny to:

 • Centrum Testowania Systemów Solarnych - to laboratorium wewnętrzne stworzone na bazie symulatora natężenia promieniowania słonecznego, składającego się z pola lamp, sztucznego nieba, układu wentylacyjnego, termostatu, czujników temperatury i urządzenia do generowania danych. Laboratorium przeznaczone jest do badania sprawności kolektorów słonecznych, wykorzystujących mieszaninę wody i glikolu jako nośnik ciepła.
 • Laboratorium procesów w budownictwie energooszczędnym - przeznaczone do prowadzenia testów na materiałach budowlanych pod kątem ich odporności na czynniki klimatyczne, korozję lub szybkość starzenia. Testy można prowadzić w specjalnie do tego przygotowanych komorach, charakteryzujących się szerokim zakresem temperatur i wilgotności.
 • Laboratorium właściwości cieplnych budynków - umożliwiające gruntowną diagnostykę budynku, m.in. pod względem występowania mostków termicznych, szczelności, poziom hałasu czy natężenia światła. Pozwala też sprawdzić jakość klimatu, albo komfort cieplny w pomieszczeniu.
 • Laboratorium inteligentnych sieci energetycznych - laboratorium powstające, w którym będą testowane, integrowane i zarządzane systemy energetyczne budynku, znajdujące się również w lokalizacjach poza Katowicami.
 • Stacja klimatyczno-meteorologiczna - usytuowana na dachu budynku pasywnego, pozwala monitorować warunki atmosferyczne dla jego funkcjonowania. Szczególną wagę, ze względu na rodzaj urządzeń zainstalowanych na budynku, przywiązuje się do pomiarów promieniowania słonecznego oraz sporządzania jego bilansu. Zebrane i gromadzone dane stanowią przydatny materiał dla oceny warunków klimatycznych, wspomagających właściwy dobór instalacji OZE, nie tylko dla budynku pasywnego, ale również dla innych obiektów w okolicy.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, laboratoria, fot. PNT EC

 

Doradztwo

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum przygotował specjalistyczne doradztwo, aby wspomóc przedsiębiorstwa z obszaru OZE i technologii energooszczędnych w kreowaniu i umacnianiu ich pozycji rynkowej. Opiera się na wartościowej i wiarygodnej wiedzy. Ułatwia zdobywanie strategicznej informacji o rynkach i technologiach, na których funkcjonują lub zamierzają działać firmy. Wspiera w skutecznym transferze wiedzy i technologii na rynku krajowym oraz uczestniczy w propagowaniu polskich rozwiązań na rynkach zagranicznych.

Oferta specjalistycznego doradztwa obejmuje:

Dla Jednostek Samorządów Terytorialnych:

 • Audyt technologiczno-innowacyjny,
 • Analizę efektywności energetycznej budynku,
 • Usługę poszanowania energii w budynkach,
 • Zarządzanie zużyciem energii w budynkach.

Dla Jednostek naukowych:

 • Zarządzanie projektami transferu technologii,
 • Raporty technologiczne.

Dla Przedsiębiorstw:  

 • Raporty rynkowe,
 • Poszukiwanie finansowania przedsięwzięć,
 • Audyty technologiczno-innowacyjne,
 • Audyt zarządzania strategicznego,
 • Usługę analizy rynku,
 • Analiza efektywności energetycznej budynku,
 • Usługę doradczą - poszanowanie energii w budynkach,
 • Usługę badawczą - testy klimatyczne, korozyjne i starzeniowe,
 • Doradztwo - zarządzanie zużyciem energii w budynkach,
 • Badanie właściwości cieplnych budynku,
 • Badanie  kolektorów słonecznych,
 • Usługę wsparcia koncepcyjnego instalacji solarnych.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, fot. PNT EC

 

Szkolenia

Centrum Szkoleniowe powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Centrum wyposażone jest w pracownie warsztatowe kotłów grzewczych, pomp ciepła, wentylacji i fotowoltaiki.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce, przeprowadza szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, które powstały z myślą o potrzebach branż związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków. Szkolenia przygotowane są w czterech blokach tematycznych::

 • Instalator urządzeń grzewczych C.O. na paliwa stałe,
 • Instalator pomp cieplnych,
 • Instalator kolektorów i systemów słonecznych,
 • Instalator systemów wentylacji.

Park oprócz szkoleń projektowych prowadzi także szkolenia informatyczne, z zakresu zarządzania i aplikacji multimedialnych, czy ochrony środowiska i prawa.


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, centrum szkoleniowe, fot. PNT EC

Dane kontaktowe:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel.: (32) 205 00 92 
fax.: (32) 250 47 85
kontakt@euro-centrum.com.pl

Strona WWW:
www.pnt.euro-centrum.com.pl


 


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij