Inwestycje

Euro-Centrum Park Naukowo-TechnologicznyPark Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice (fot.: PNT Euro-Centrum)
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice (fot.: PNT Euro-Centrum)


Nazwa Parku: Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Typ: park naukowo-technologiczny

Podmiot zarządzający: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o.

Etap rozwoju: rozwinięty


Lokalizacja

Kompleks Euro-Centrum zlokalizowany jest w Katowicach - sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz stolicy województwa śląskiego, które należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski z dynamicznie rozwijającą się gospodarką oraz potężnym kapitałem ludzkim. Na Śląsku wytwarza się 12% produktu krajowego brutto, co pod względem gospodarczym stawia ten region na drugim miejscu w kraju. Kapitał ludzki metropolii wynosi ok. 4,6 mln mieszkańców oraz 40 uczelni wyższych. Sprzyjający inwestorom klimat od lat plasuje to województwo na wysokim miejscu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Decydują o tym m.in. największe zasoby pracy o najwyższej jakości, bogate tradycje przemysłowe, duży rynek zbytu, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza i komunikacyjna. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Park mieści się w węźle europejskich korytarzy transportowych (autostrady A4, A1, DTŚ) w bliskim sąsiedztwie międzynarodowych portów lotniczych Katowice - Pyrzowice oraz Kraków - Balice.


Profil sektorowy

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to spółka córka Euro-Centrum S.A., zarządzającego Parkiem Przemysłowym Euro-Centrum. Park tworzy wa¬runki sprzyjające dla lokalizacji firm za-awansowanych technologii i otoczenia biznesu.

Profil Parku skoncentrowany jest na rozwo¬ju technologii ener¬gooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. To tutaj znajduje się niespotykany na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, którego Komisja Europejska uhonorowała nagrodą Green Buidling przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Obiekt zasilany jest źródłami energii odnawialnej, które sprawiają że jego zapotrzebowanie na energię jest 8 raz mniejsze niż w obiektach tradycyjnych. Budynek pasywny jest jednocześnie siedzibą innowacyjnych firm, laboratorium badawczym i centrum przetwarzania danych.

W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum działa Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Jego zasoby wykorzystywane są m.in. przez uczestników profesjonalnych kursów instalacyjnych akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego i prowadzonych pod kierunkiem uznanych w branży ekspertów. Kurs organizowany we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) umożliwia podejście do egzaminu (EUCERT) potwierdzającego zdobycie kwalifikacji na poziomie europejskim.

Mieści się tu także największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna (zbudowana z ponad tysiąca paneli, moc 350 kWp) oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych.


Budynek pasywny, pracownia szkoleniowa urządzeń grzewczych i sztuczne słońce (fot.: PNT Euro-Centrum)


Oferta Parku

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum udostępnia powierzchnię biurową, produkcyjną oraz wdrożeniową, laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Usługi dodatkowe gwarantowane przez instytucję obejmują: salę konferencyjną 3D ze sprzętem multimedialnym i stałym dostępem do internetu, centrum szkoleniowe, usługi laboratoryjne, data center. Park wspiera również tworzenie firm technologicznych, bada innowacyjne pomysły, a następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.


Infrastruktura

Park zaprasza do współpracy firmy prowadzące działalność innowacyjną, rozwojową lub badawczą. Do ich dyspozycji w budynkach Parku przygotowano ekologiczne, prestiżowe pomieszczenia biurowe, magazynowe i montażowe z zapleczem badawczym oraz centrum przetwarzania danych (data center). Wypełniając kryterium innowacyjności lokatorzy Parku Naukowo-Technologicznego mogą skorzystać z 30% ulgi na najem i usługi, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Obecność w Parku to także bliskie sąsiedztwo i możliwość współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami zajmującymi się zaawansowanymi technologiami i OZE.


Atrium budynku pasywnego oraz sala multimedialna (fot.: PNT Euro-Centrum)


Udogodnienia, na które może liczyć najemca to:

 • powierzchnie biurowe, montażowe i magazynowe
 • sale konferencyjno-szkoleniowe, w tym sala audiowizualna
 • gwarantowana ciągłość zasilania energetycznego,
 • data center,
 • szybkie łącza internetowe (wysokoprzepustowe światłowody umożliwiają łączenie usług
  telekomunikacyjnych),
 • monitoring zewnętrzny i dozór (24h),
 • parkingi z możliwością rezerwacji miejsc do wyłącznej dyspozycji,
 • restauracja,
 • bankomat,
 • w pobliżu supermarket, siłownia, centrum medyczne
 • ulga 30 % na najem i usługi* (zgodnie z zasadami pomocy de minimis),
 • przystanek autobusowy,
 • bliskość portów lotniczych (ok. 35 km) i głównych arterii komunikacyjnych.


Laboratoria

W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum istnieje możliwość skorzystania z unikalnego w Polsce, urządzenia jakim jest Stacjonarny Symulator Promieniowania Słonecznego.

Laboratorium (Centrum Testowania Systemów Solarnych) powstało z myślą o przeprowadzaniu badań wydajności i jakości kolektorów słonecznych zgodnie z normą europejską PN-EN 12975 i PN-EN ISO 9806:2014-02, jednak jego możliwości są dużo większe.

Lampy symulatora święcą światłem o widmie zbliżonym do widma światła naturalnego (AM 1.5), imitując naturalne warunki promieniowania słonecznego. Daje to możliwość przeprowadzenia testów w których niezbędne jest promieniowanie słoneczne niezależnie od pory roku i pogody.

Dotychczas współpracowaliśmy z firmami z najróżniejszych dziedzin, takich jak: odnawialne źródła energii, budownictwo, przemysł kolejowy i samochodowy.

Stacjonarny symulator słoneczny (fot.: PNT Euro-Centrum)

Centrum Testowania Systemów Solarnych prowadzi:

 • badania kolektorów słonecznych - wyznaczanie charakterystyki cieplnej i temperatury stagnacji, wykonywane zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806:2014-02,
 • badania ekspozycji na promieniowanie słoneczne o określonej wartości - dzięki możliwości imitowania światła słonecznego w warunkach laboratoryjnych, natężenie promieniowania, jak i temperatura wokół badanego obiektu może być dostosowane do potrzeb klienta.
 • badania konstruktorskie/naukowe - urządzenia, którymi dysponuje laboratorium posiadają wiele funkcji i dodatkowych zalet, które można wykorzystać także w niestandardowych badaniach. Mogą to być badania nowoopracowywane, naukowe oraz inne nieopisane w normach PN-EN 12975-2 i PN-EN ISO 9806.


Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym

W Laboratorium tym mamy możliwość testowania szerokiej klasy materiałów pod kątem ich odporności na różne czynniki klimatyczne i chemiczne. Przeprowadzamy także testy zachowania i odporności sprzętu elektronicznego w ustalonych z klientem warunkach klimatycznych.

Stacjonarny symulator słoneczny (fot.: PNT Euro-Centrum)

Laboratorium jest wyposażone w 5 komór klimatycznych o różnych pojemnościach - od 250 do aż 1600 litrów. W każdej z nich można sterować temperaturą w granicach od -75°C do 180°C, oraz wilgotnością od 10% do 95%.

Ponadto posiadamy komorę korozyjną, która umożliwia testowanie wpływu solanki i innych substancji chemicznych na badany materiał, także w podwyższonej temperaturze (do 55°C). Możliwe jest też sterowanie wilgotnością, co pozwala na realizowanie cyklów badawczych, w których badany element jest na przemian zraszany i osuszany. W każdej komorze możliwe jest programowanie dowolnych cyklów.

Park dysponuje także wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie m.in.:

 • pomiarów środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość wiatru),
 • termogramów z wykorzystaniem wysokiej jakości kamer termowizyjnych: FLIR serii T600,
 • pomiarów przewodności cieplnej i pojemności cieplnej.


Szkolenia

Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Wyposażone jest w pracownie warsztatowe kotłów małej mocy, pomp ciepła, systemów solarnych i systemów wentylacji.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest akredytowanym organizatorem szkoleń w zakresie OZE i wpisany jest do rejestru znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dotyczącym instalowania:

 1. Kotłów i pieców na biomasę - nr OZE-A/09/00045/15;
 2. Słonecznych systemów grzewczych - nr OZE-A/09/00046/15;
 3. Systemów fotowoltaicznych - nr OZE-A/09/00047/15;
 4. Pomp ciepła - nr OZE-A/09/00048/15.

Osoby, które ukończą szkolenie przeprowadzone przez organizatora akredytowanego w UDT, mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przystępując do egzaminu w UDT.

Park spełnia też wymagania standardu zarządzania i świadczenia usług SUS 2.0 i w wyniku przeprowadzonego przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification audytu otrzymała Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) nr DEKRA/SUS/000149. Certyfikat jest gwarancją, że legitymująca się nim firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Park Naukowo-Technologiczny jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod Nr 2.24/00050/2014.


Pracownie szkoleniowe urządzeń grzewczych oraz pomp ciepła (fot.: PNT Euro-Centrum)

Doradztwo

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum przygotował specjalistyczne doradztwo, aby wspomóc przedsiębiorstwa z obszaru OZE i technologii energooszczędnych w kreowaniu i umacnianiu ich pozycji rynkowej. Opiera się na wartościowej i wiarygodnej wiedzy. Ułatwia zdobywanie strategicznej informacji o rynkach i technologiach, na których funkcjonują lub zamierzają działać firmy. Wspiera w skutecznym transferze wiedzy i technologii na rynku krajowym oraz uczestniczy w propagowaniu polskich rozwiązań na rynkach zagranicznych.


Stacja klimatyczna (fot.: PNT Euro-Centrum) oraz budynek energooszczędny (fot.: Tomasz Jodłowski)


Firmy w Parku

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum wraz z Parkiem Przemysłowym Euro-Centrum tworzą dynamiczne centrum biznesowe, w którym działa ponad 100 firm. Ich aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.ligocka103.pl/firmy.


Dane kontaktowe:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103,
40-568 Katowice
+48 32 251 74 78
kontakt@euro-centrum.com.pl
www.pnt.euro-centrum.com.pl
FB/PNTEuroCentrum


(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij