Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Parki przemysłowe i technologiczne > Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji


Nazwa: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

Typ Parku: Technologiczny

Podmiot zarządzający: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

Profil sektorowy

 • typ Parku: technologiczny
 • etap rozwoju (rozwinięty)
 • status SSE (nie posiada).


WSTĘP

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji jest spółką zarządzającą współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm projektu pn. „Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego - innowacja, kooperacja, rozwój” zlokalizowanego na hałdzie pokopalnianej KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch II” w Kaniowie. Uczestnikami projektu w jego początkowej fazie był samorząd terytorialny reprezentowany przez Powiat Bielski. Obecnie projekt jest niemal w całości w rękach prywatnych inwestorów.


Droga startowa oraz hale hangarowo-produkcyjne, autor BPTL


Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego - innowacja, kooperacja, rozwój powstał w ekspresowym tempie 18 miesięcy dnia podpisania umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, na zdegradowanych terenach poprzemysłowych przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej. W dniu 30 czerwca 2008 roku zakończono budowę Parku.

11 września 2008 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Kaniowie.

W ramach projektu wybudowano niezbędną dla rozwoju firm z branży lotniczej infrastrukturę, na którą składają się: ponad 10 000 m2 nowoczesnych hal produkcyjnych i hangarów, pas startowy o nawierzchni asfaltowej o długości 700 m, drogi kołowania, parkingi miejsca postojowe dla samolotów, stacja paliw oferująca paliwo JET A1 i AVGAS oraz budynek kontroli lotów wraz z zapleczem biurowym oraz profesjonalnie wyposażoną salą konferencyjną.


Dane rejestrowe:

Firma: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości I Innowacji
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000169940
NIP: 5480018674
REGON: 071003138
Dane adresowe: Ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
Telefon: +48 32 750 82 32
Fax: +48 32 750 82 33
Strona internetowa: www.parklotniczy.eu


Sposób prezentacji:

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.


Kapitał spółki oraz udziałowcy:

Wysokość kapitału zakładowego: 7.000.000 zł

Udziałowcy spółki:

  1. AIR BUSINESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   • KRS: 0000258774 REGON: 240385899
   • 11583 udziały o łącznej wysokości 5.791.500 zł
   • Co stanowi 82,7% kapitału zakładowego w spółce

  2. Biuro Podróży i Usług GLOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie

   • KRS: 0000118018 REGON: 008061952
   • 1400 udziałów o łącznej wysokości 700.000 zł
   • Co stanowi 10% kapitału zakładowego w spółce

  3. Pozostali wspólnicy tj. Starostwo Bielskie posiadają łącznie 1.017 udziałów o łącznej wartości 508.500 zł I 7,26% udział w kapitale zakładowym spółki.


LOKALIZACJA

Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego w Kaniowie jest doskonale położony i skomunikowany - znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 łączącej południe Polski z Wybrzeżem oraz autostrady A4 łączącej zachodnią i wschodnią część Polski. Zapleczem Parku jest aglomeracja Śląska wraz z swoim potencjałem przemysłowym i naukowym.

Park zlokalizowany jest ok. 80 km od Krakowa, 50 km od Katowic, 20 km od Bielska-Białej i 40 km od południowej granicy Polski.

Bliskość międzynarodowych portów lotniczych w Pyrzowicach, Krakowie i Ostrawie to dodatkowe atuty dla potencjalnych Inwestorów.


OFERTA OBIEKTÓW I TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Park Technologiczny systematycznie poszerza skalę działalności, inwestując zarówno w powiększenie i udoskonalenie infrastruktury lotniskowej jak i nowe powierzchnie produkcyjno-magazynowe. Na tą drugą część składa się zarówno budowa obiektów produkcyjno-biurowych jak i rekultywacja i uzbrojenie gruntów na cele inwestycyjne. W zakresie przygotowania terenów pod działalność komercyjną Park ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, które w realizacji działań Parku widzą istotny impuls dla rozwoju gospodarczego gminy. Park czerpie środki na inwestycje zarówno z działalności bieżącej, w tym m.in. ze sprzedaży skomercjalizowanych obiektów jak i korzysta ze wsparcia unijnego.


Obiekty I etap inwestycji (w latach 2007-2008)

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w latach 2007-2008 wybudował poza częścią lotniskową cztery hale z przeznaczeniem na działalność produkcyjną, handlową, usługową, szkoleniową, naukowo-badawczą i doświadczalną. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w I etapie przedsięwzięcia to ponad 30 mln zł, w tym ok. 7,0 mln środków własnych inwestorów oraz 22,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.


HALE I HANGARY - I etap inwestycji

W ramach inwestycji przedsiębiorcy mieli możliwość wynajmu czterech ocieplonych hal produkcyjnych o powierzchni 2560 m2 każda, z zapleczem socjalno biurowym. Hale wybudowane w systemie Borga, bez podpór wewnętrznych dające duże możliwości adaptacji i dostosowania do potrzeb najemców. Każda hala posiada osobno opomiarowany system dostawy mediów i odprowadzenia ścieków oraz system grzewczo - wentylacyjny.

Każda z hal posiada urządzony dojazd i bramy wjazdowe z obu stron.

 • Powierzchnia utwardzonych dróg i placów manewrowych 13 057 m2
 • Powierzchnia parkingu dla samochodów 510 m2
 • Kod lądowiska ICAO EPKW
 • Cztery hale hangarowo - produkcyjne.

 • Hale hangarowo - produkcyjne, autor BPTL
  Powierzchnia użytkowa każdej hali - 2560,8 m2. W tym:
  • hala - 1868 m2
  • hangar - 628 m2
  • Węzeł biurowo-socjalny - 64,8 m2
  • Kubatura - 17,6 tys. m3
  • Konstrukcja stalowo-ryglowa, hale jednonawowe
  • Rozpiętość ramy - 36 m
  • Wysokość użytkowa hali - 5 m
  • Wysokość w kalenicy - 7,9 m
  • Rozstaw ram nośnych co 6 m
  • Fundament stanowią dwie żelbetowe ławy o wysokości 0,6 m i szerokości 2,5 m, współpracujące z żelbetowymi ściągami o prze kroju 0,3 m na 0,6 m oraz żelbetową płytą posadzki o grubości 0,2 m z betonu B20
  • Wrota przesuwne zewnętrzne w ścianach szczytowych o wysokości 4,5 m i szerokości 13,5 m (w jednej z hal szerokość wrót wynosi 16 m)
  • Wrota wewnętrzne pomiędzy halą montażową a hangarem
  • Trzy wejścia techniczne o szerokości 1 m, w tym jedno do węzła biurowo-socjalnego
  • Dwa okna jako doświetlenie powierzchni socjalnych
  • Pokrycie dachu i ścian hali z blachy stalowej z wewnętrzną izolacją termiczną z wełny mineralnej o grubości 15 cm
  • W kalenicy wzdłuż hali wykonano świetlik łukowy z poliwęglanu o szerokości 3 m i długości 72 m

  • Hale hangarowo - produkcyjne, autor BPTL
   Zasilanie energetyczne siecią kablową 15 Kv
  • Zasilanie kablami podziemnymi yAKy 4 x 120 mmkw. z rozdziel nicy 400/230 v RGN
  • Ogrzewanie centralne poprzez nadmuch z nagrzewnic wentylatorowych
  • Ogrzewanie w węzłach socjalnych grzejnikowe
  • Ściany i stropodach w klasie odporności ogniowej E1 60
  • Sygnalizacja pożarowa - 20 sztuk izotopowych czujek dymu DIO i 20 sztuk optycznych czujek dymu DOR w każdej z hal
  • Alarm czujki powoduje sygnalizację świetlną i akustyczną na centralce w budynku kontroli lotów hydranty - 4 wewnętrzne oraz 6 wokół hal

Obecnie hale te są w pełni zagospodarowane przez podmioty gospodarcze działające głównie w sektorze Automotive oraz podzespołów lotniczych. Dwie z przedmiotowych hal stanowią obecnie własność podmiotów prowadzących w nich działalność.Budynek kontroli lotów, autor BPTL

BUDYNEK KONTROLI LOTÓW

 • Dwie pełne kondygnacje o funkcji biurowo-administracyjnej
 • Nadbudowa nad drugą kondygnacją o funkcji kontroli lotów
 • Przyziemie o funkcji kotłowni
 • Powierzchnia użytkowa części admini-stracyjno-biurowej - 393,1 m2
 • Kubatura - 1 824 m3
 • Zasilanie energetyczne siecią kablową 15 KV
 • Zasilanie kablami podziemnymi yAKy 4 x 120 mmkw. z rozdzielnicy 400/230 v RGN

DROGA STARTOWA


Droga startowa oraz hale hangarowo-produkcyjne, autor BPTL

 • Długość 700 m Szerokość 24 m - droga startowa na dzień dzisiejszy to 700 m
 • Nawierzchnia asfaltobetonowa z dwóch warstw betonu asfaltowego oraz warstw podbudowy wykonanych z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 • Spadek podłużny od 0,3 do 0,7 proc.
 • Przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach 1,5 proc. i 2 proc. Obciążenie ruchem KR 1
 • Oświetlenie nawigacyjne wzdłuż pasa startowego umożliwia lądowanie z obydwu kierunków


STACJA PALIW

 • Dwa dystrybutory (agregaty rozładunkowe) typu ARU 200 STM
 • Paliwo JET A1 oraz AvGAS
 • Plac do tankowania o powierzchni 330 m2 o szczelnej nawierzchni z kostki betonowej
 • Obciążenie ruchem - KR 1


POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 • Woda z sieci zewnętrznej
 • Odprowadzenie ścieków do własnej oczyszczalni typu AWAS MBA 35
 • Odprowadzenie wód opadowych
 • Radiostacja lotnicza IC A 110 wraz z osprzętem w budynku kontroli lotów
 • Ogrodzenie terenu o długości 2050 m siatką na wysokości 1,6 m


Obiekty II etap inwestycji

W 2013 Bielski Park Technologiczny zrealizował kolejną inwestycję - Centrum Transferu Technologii, w ramach którego oferuje wynajem powierzchni produkcyjno-laboratoryjno-biurowej, gdzie istnieje możliwość uruchomienia własnej działalności usługowej przez każdego przedsiębiorcę. Wartość inwestycji to ponad 8,2 mln zł, w tym własne zaangażowanie to 3,5 mln zł oraz ok. 4,7 mln zł dofinansowania unijnego.


Budynek Centrum Transferu Technologii, autor BPTL

Centrum Transferu Technologii to dwukondygnacyjny budynek o następujących parametrach:

 • Powierzchnia zabudowy: 2 234,54 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 2 755,82 m2
 • Kubatura: 18 546 m3

Udogodnienia:

 • Zapewnione miejsca parkingowe
 • Całodobowa ochrona terenu Parku

Powierzchnia do wynajmu o wysokim standardzie i przeznaczeniu:

 • Biurowym
 • Laboratoryjno-badawczym (I)
 • Konstrukcyjnym, projektowym, wzornictwa (II)
 • Produkcyjno-doświadczalnym (III)


Budynek Centrum Transferu Technologii - część biurowa, autor BPTL

Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla świadczenia usług szkoleniowych i doradczych dla sektora MŚP w zakresie projektowania i wykonania wzorów przemysłowych z innowacyjnych technologii struktur kompozytowych.

Obecnie Park dysponuje także obiektem usługowym w centrum Czechowic-Dziedzic. Gruntownie zmodernizowanego budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego przeznaczonego na działalność biurowo-usługową, o powierzchni użytkowej 1.281,6 m2 i powierzchni użytkowej jednej kondygnacji 314-320,5 m2.


W części zmodernizowanej obiekt posiada następujące parametry:

 • wysokość - 10,56 m,
 • pow. zabudowy - 395 m²,
 • pow. użytkowa - 1.281,6 m²,
 • pow. całkowita - 1.580 m²,
 • kubatura - 4.680 m³.


Budynek usługowy oraz Centrum Transferu Technologii, autor BPTL


Poza infrastrukturą budynkową Park dysponuje ok. 5 ha zrekultywowanych i uzbrojonych gruntów przeznaczonych na budowę nowych obiektów przemysłowych.

Aktualnie na terenach przyległych do obecnego Parku może powstać 20-30 tys. m2 hal produkcyjnych i magazynowych. Istnieje tutaj praktycznie nieograniczona możliwość inwestowania we wszystkich branżach.


Działalność inwestycyjna

Drugim istotnym kierunkiem aktywności biznesowej Parku jest działalność inwestycyjna.

Park Lotniczy dysponuje środkami przeznaczonymi na działalność inwestycyjną w ramach unijnego programu PO IG Działanie 3.1 w kwocie 17,4 mln zł pozyskanymi w ramach dwóch konkursów, w tym 8,35 mln środków już zaangażowanych w projekty inwestycyjne (inwestycje w ramach pierwszego konkursu który się odbył w latach 2010-2011).

Celem projektu współfinansowanego środkami PO IG 3.1 jest stworzenie warunków finansowania przedsięwzięć na rynku nowych produktów i usług . Projekt ma doprowadzić do wyszukania, zbadania i wdrożenia do realizacji najciekawszych projektów innowacyjnych wykorzystujących wyniki prac naukowo-badawczych i pomysłów biznesowych.


Podmioty powiązane

Ze względu na wymogi proceduralne część aktywności biznesowej jest realizowana poprzez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Parkiem. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji realizowanych na terenie Parku bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Do najistotniejszych należą:

 • dwie hale magazynowe-wystawowe o konstrukcji łukowej z paneli z blachy stalowej, przenośne, o powierzchni zabudowy ok. 1.300 m2 i wysokości max. 10 m.
 • dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 100 kW każda

Łączna wartość inwestycji realizowanych w podmiotach powiązanych bezpośrednio związanych z infrastrukturą parkową szacowana jest na podstawie poniesionych wydatków na kwotę ok. 4,4 mln zł.

W przypadku potencjalnego zaangażowania kapitałowego w BPTLPiL przewidujemy wniesienie przedmiotowych projektów do spółki w celu uproszczenia struktury biznesowej.


Działania komplementarne wobec projektu BPTLPiI

Śląskie Centrum Naukowo- Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego będące jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym. Uruchomione w 2012 roku Centrum ukierunkowane jest na świadczenie usług dla przemysłu lotniczego, co powoduje konieczność stosowania bardzo wysokich standardów we wszystkich obszarach działalności. Ideą ośrodka jest również to, aby technologie stosowane w lotnictwie wdrażać także w innych dziedzinach, takich jak w przemysł jachtowy, motoryzacja, kolejnictwo oraz energetyka wiatrowa - wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi.

Istotnym czynnikiem jest również zwiększenie produkcji przez polskie przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej w wyniku poprawy ich innowacyjności i produktywności, dzięki umożliwieniu im testowania i badania materiałów kompozytowych na sprzęcie najwyższe klasy, ośrodek będzie także stanowił bazę szkoleniową dla studentów o raz kadry naukowej z kraju i regionu.

Inne potencjalne projekty mające szanse na realizację na terenie Parku:

 • ORKA - budowa dwusilnikowego samolotu lekkiego, certyfikowanego przez Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski. Możliwe jest zlokalizowanie budowy samolotu „ORKA” na terenie BPTLPiI w jednej z hal.
 • utworzenie w Kaniowie Centrum Szkolenia Lotniczego dla lotnictwa zawodowego i ogólnego w oparciu o współpracę z sektorem prywatnym i publicznym.


Stan obecny perspektywy rozwoju

Obecna aktywność biznesowa Parku opiera się na następujących filarach:

 • Wynajem obiektów produkcyjno-magazynowych,
 • Administrowanie obiektami zewnętrznymi na terenie Parku,
 • Rekultywacja i uzbrojenie nowych terenów przemysłowych,
 • Działalność lotniskowa, w tym najbardziej istotna obecnie ze względów przychodowych sprzedaż paliwa,
 • Działalność inwestycyjna w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w ramach programu PO IG 3.1.

Dzięki sprawnej strukturze organizacyjnej spółka ma możliwość znaczącego zwiększenia skali działalności bez istotnego wzrostu kosztów operacyjnych, mimo ciągłego realizowania dalszych zamierzeń inwestycyjnych. Powyższe działanie powinno doprowadzić do znaczącej poprawy wartości osiąganych wyników Parku Lotniczego.

Główne zamierzenia Parku to dalsza rozbudowa potencjału w zakresie nowych powierzchni produkcyjno-magazynowych, systematyczne uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozwój nowych usług około lotniczych - usługi szkoleniowe, rozwój usług transportowych i sportów spadochronowych, idea budowy kluczowego ośrodka szkoleń, obsługi i serwisu samolotów bezzałogowych (dronów).

Poza budową hal na własne potrzeby Park umożliwia zainteresowanym inwestorom budowę obiektów pod indywidualne wymagania.

Wśród innych kluczowych zadań jakie zamierza w dalszej perspektywie zrealizować Park Lotniczy jest tworzenie warunków do ulokowania na terenie Parku globalnego producenta samolotów General Aviation co powinno przyczynić się do dalszego znaczącego wzmocnienia pozycji rynkowej Parku.

Należy przy tym podkreślić, że podaż gruntów przeznaczonych po rekultywacji na działalność przemysłową i będących w najbliższych czasie przedmiotem inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną finansowaną przez władze samorządowe w bezpośrednim otoczeniu Parku wynosi ok. 20 ha, z czego na działalność inwestycyjną planuje się przeznaczonych ok. 12-13 ha gruntów.

W ramach rozwoju Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. przewiduje także:

 • wydłużenie pasa startowego o ok. 400 mb. do dł. ok. 1100 m
 • znaczne poszerzenie terenów lądowiska samolotów głównie z przeznaczeniem dla szybowców i skoczków spadochronowych oraz śmigłowców
 • dostosowanie pasa startowego do eksploatacji całodobowej i całorocznej poprzez instalację systemów GPS pozwalających sterować obsługą startów i lądowań (projekt w trakcie uzgadniania),
 • lokalizację na terenie Parku nowych innowacyjnych firm,

Wszystkie przedstawione wyżej atuty wskazują ogromny potencjał Parku, wyrażamy przekonanie, iż realizowany przez nas długookresowy projekt rozwoju regionalnego ma potencjał wzrostu wartości i wart jest bliższego rozpoznania i zaangażowania.


Na terenie Bielskiego Parku Technologicznego działa 14 firm, to między innymi:

 • OMG Poland Sp. z o.o., zajmująca się obróbką skrawaniem detali takie jak głowice silnika, bloki, miski olejowe, skrzynie biegów oraz montażem elementów mechanicznych i produktów wielomateriałowych.
 • Galfa OT Polska Sp. z o.o. - dostawca powłok ochrony przed korozją i powłok preaplikowanych.
 • Helvoet Polska Sp. z o.o. - jest światowym liderem w produkcji precyzyjnych części termoutwardzalnych produkowanych metodą formowania wtryskowego
 • Frezstal Sp. z o.o. - firma specjalizująca się produkcji kół zębatych oraz produkcji zespołów stożkowych, wałów, części ruchomych i przekładni metodą obróbki skrawaniem.
 • Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A - przedsiębiorstwo zajmujące się między innymi produkcją szybowców MDM-1 Fox oraz samolotów EM-11C Orka.


Dane kontaktowe:

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów

Tel.: +48 32 750 82 32
Fax: +48 32 750 82 33
e-mail: parklotniczy@parklotniczy.eu
www: www.parklotniczy.eu


(Ostatnia aktualizacja: luty 2020)


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij