Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsi瑿iorc闚 PAIH24: 22 334 99 55
Inwestycje

Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny

Nazwa: Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny

Typ Parku: Park Naukowo-Technologiczny

Podmiot zarz康zaj帷y: jednostka bud瞠towa Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny

Dane kontaktowe: ul. 真rawia 71, 15-540 Bia造stok, tel./fax 85 733 39 55, tel. +48 534 653 001, e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl

Typ Parku - Park Naukowo-Technologiczny
Etap Rozwoju - Rozwijaj帷y si
Status SSE - w s御iedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Bia造stok.

 

Lokalizacja: Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny jest zlokalizowany w po逝dniowej cz窷ci miasta w granicach osiedla „Dojlidy”, w bezpo鈔ednim s御iedztwie nieruchomo軼i o funkcji us逝gowej oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Bia造stok.

W sferze oddzia造wania Parku i Strefy funkcjonuje r闚nie kompleks akademickiego miasteczka - Kampusu Uniwersytetu w Bia造mstoku. Taka synergiczna koncentracja powoduje, 瞠 w tym obszarze miasta powsta豉 dzielnica wiedzy i przemys逝, generuj帷a sfer badawcz oraz sektor produkcji i us逝g, opartych o innowacyjne rozwi您ania oraz 鈔ednie i wysokie technologie.

Profil sektorowy

 • nauki o 篡ciu
 • elektronika
 • elektrotechnika,
 • ICT i IT.

Zakres bran mo瞠 zosta poszerzony o inne profile, w ramach zaproponowanych przez potencjalnych lokator闚 Parku ciekawych projekt闚 o charakterze innowacyjnym.

Oferta Parku

Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny jest pierwszym w Polsce Wschodniej certyfikowanym technoparkiem. Certyfikat przyznany przez Stowarzyszenie Organizator闚 O鈔odk闚 Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Polsce (SOOIPP) potwierdza spe軟ianie 鈔odowiskowych standard闚 jako軼i dzia豉nia dojrza造ch o鈔odk闚 innowacji.

Uprawiamy Innowacje. Naturalnie.

Misja BPN-T

BPN-T aktywnie wspiera rozw鎩 innowacyjnych przedsi瞝zi耩 i pomaga w pozyskaniu inwestora m.in. poprzez organizacj wielu projekt闚 jak np. akcelerator „Platformy Startowe - Hub of Talents”. Dzi瘯i dost瘼owi do wiedzy, globalnym kontaktom oraz nowoczesnej infrastrukturze, Park stale doskonali swoj ofert. We wsp馧pracy z partnerami, szkoli i doradza m這dym przedsi瑿iorcom.

Oferta Parku obejmuje:

 • wynajem powierzchni dla startup闚 technologicznych, dojrza造ch firm i instytucji naukowo-badawczych (powierzchni biurowych, laboratoryjnych),
 • inkubowanie startup闚 technologicznych,
 • sprzeda teren闚 inwestycyjnych,
 • udost瘼nianie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej,
 • wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych,
 • doradztwo, informacj i szkolenia dla przedsi瑿iorc闚,
 • promocj firm dzia豉j帷ych na terenie Parku,
 • mo磧iwo嗆 skorzystania z us逝gi wirtualnego biura,
 • inne us逝gi oko這biznesowe.

Us逝gi proinnowacyjne

 1. Ocena rynkowa produktu/us逝gi, tworzenie modelu biznesowego.
 2. Przygotowanie do analizy due diligence.
 3. Metody pozyskiwania inwestora zewn皻rznego, pitchowania przed inwestorami.
 4. Analiza rynku w zakresie odnajdowania i oceniania mo磧iwo軼i rynkowych, opracowanie koncepcji produktu.
 5. Wsparcie w obszarze tworzenia polityki wizerunkowej oraz nazwy produkt闚 i us逝g.

OBIEKTY BPN-T

Budynki Inkubatora Technologicznego i Administracji Parku oraz Centrum Technologicznego zosta造 zlokalizowane na dzia販e o pow. 3,41 ha. ㄠczna powierzchnia u篡tkowa wybudowanych obiekt闚 brutto wynosi ok. 13 000 m2.
Inkubator Technologiczny BPN-T -
fot. A. Korolczuk

Inkubator Technologiczny BPN-T

Jest to g堯wny, wielofunkcyjny obiekt Parku o pow. u篡tkowej ok. 5 750 m2.

Inkubator jest swoistym parasolem ochronnym dla os鏏, kt鏎e dopiero rozpoczynaj w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz, a tak瞠 dla tych, kt鏎ych firma istnieje na rynku nie d逝瞠j ni 3 lata.

Oferta Inkubatora to nie tylko wynajem powierzchni biurowo-us逝gowej po preferencyjnych cenach, dost瘼 do nowoczesnej infrastruktury i wsparcie marketingowe start-up闚, ale tak瞠 profesjonalne doradztwo i szkolenia.

Inkubator (5 kondygnacji) podzielony jest na cz窷ci:

 • reprezentacyjna i administracyjna Parku,
 • sale konferencyjne, sale szkoleniowe,
 • przestrze biurow i us逝gow pod wynajem.Centrum Technologiczne BPN-T -
fot. A. Korolczuk

Centrum Technologiczne

Jest to przestrze dzia豉nia najwi瘯szych i najbardziej zaawansowanych technologicznie firm. Przenikaj si tu strefy nauki i biznesu. Poprzez udost瘼nienie infrastruktury znajduj帷ej si w Centrum Technologicznym, BPN-T wspiera komercjalizacj rezultat闚 bada naukowych oraz inicjuje transfer technologii.

Budynek Centrum Technologicznego o powierzchni u篡tkowej ok. 7 200 m2 jest dwukondygnacyjny:

 • na parterze zlokalizowane s specjalistyczne laboratoria naukowe wyposa穎ne w najnowocze郾iejszy sprz皻, sale szkoleniowe oraz cz窷 biurowa z powierzchniami do wynaj璚ia,
 • pierwsze pi皻ro przeznaczone jest na biura pod wynajem.


Laboratoria BPN-T

Przygotowana w ramach projektu przestrze specjalistyczna Bia這stockiego Parku Naukowo-Technologicznego obejmuje nast瘼uj帷e laboratoria:

Laboratorium Obrazowania Molekularnego - z pracowni izotopow klasy II wyposa穎ne jest w innowacyjn na skal 鈍iatow aparatur diagnostyczn - skaner PET/MR (aparat Biograph mMR, 3.0 Tesla) - po陰czenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym. Laboratorium stwarza mo磧iwo嗆 prowadzenia unikalnych bada w wielu dziedzinach medycyny, informatyki i fizyki m.in. poszukiwania wczesnych marker闚 w chorobie Alzheimera, rozpoznania i monitorowania guz闚 g這wy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach wytw鏎czych w psychiatrii oraz w tworzeniu dynamicznych modeli 3D organ闚.

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnej - pe軟i rol platformy wsp馧pracy nad innowacyjnymi projektami interaktywnej grafiki komputerowej 2D i 3D pomi璠zy specjalistami takich bran jak informatyka, grafika komputerowa oraz reklama i marketing, a uczelniami.

Laboratorium wyposa穎ne jest m.in. w:

 • green box,
 • filmowo-studyjny zestaw halogenowy,
 • kamer 3D,
 • tablety graficzne wysokiej jako軼i do rysowania odr璚znych element闚 graficznych,
 • tablic interaktywn z okularami 3D
 • pakiet oprogramowania wraz z rozszerzeniami do tworzenia wizualizacji 3D,renderowania scen, retuszu zdj耩, tworzenia animacji 2D/3D, nak豉dania efekt闚 graficznych, teksturowania obiekt闚 2D/3D oraz tworzenia efekt闚 wizualnych,
 • wysokowydajny sprz皻 komputerowy do obr鏏ki grafiki 3D.

W laboratorium prowadzone s m.in. kursy w zakresie:

 • profesjonalnej wizualizacji 3D w programie Blender 3D
 • Adobe Creative Suite 6

Prototypownia 3D dysponuje kilkoma technologiami druku 3D, zar闚no w polimerach jak i w metalu:

 • Drukarka Objet Connex 500, wykorzystuj帷a zaawansowan technologi PolyJet umo磧iwia wykonanie detali o wysokiej dok豉dno軼i i jako軼i powierzchni z szerokiego zakresu stosowanych materia堯w 篡wicznych w jednej budowie, w tym sztywnych, prze廝oczystych czy elastycznych.
 • Drukarka Fortus 250mc pozwala na tworzenie modeli z wytrzyma貫go tworzywa termoplastycznego - ABS. Jego bardzo dobre w豉軼iwo軼i mechaniczne pozwalaj na otrzymywanie nie tylko prototyp闚, ale te gotowych wyrob闚 przy ma造ch seriach.
 • Do wydruk闚 z metalu, np. stop闚 tytanu, u篡wane jest jedyne w regionie urz康zenie do selektywnego spiekania laserem SLM-250.

Ofert Prototypowni uzupe軟ia przeno郾y laserowy skaner 3D, kt鏎y umo磧iwia skanowanie w ka盥ym miejscu przedmiot闚 o najr騜niejszych gabarytach. Prototypowania dysponuje tak瞠 odpowiednim oprogramowaniem CAD i CAM oraz oferuje mo磧iwo嗆 pozyskiwania i obr鏏ki bry na podstawie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Sprz皻 laboratorium pozwala na wykonanie modeli, kt鏎e znajduj zastosowanie w dziedzinach, takich jak: medycyna, reklama, motoryzacja, wzornictwo przemys這we, wzornictwo artystyczne, projektowanie, dekoracje wn皻rz, elektronika, architektura, czy renowacja zabytk闚.

Laboratorium badania kompatybilno軼i elektromagnetycznej - jego celem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania odporno軼i prototyp闚, urz康ze elektrycznych i elektronicznych na dzia豉nie r騜norodnych zak堯ce, wp造wu ww. prototyp闚 i urz康ze na 鈔odowisko, a tak瞠 prowadzenie szkole z zakresu wymaga stawianych producentom urz康ze z punktu widzenia kompatybilno軼i elektromagnetycznej ich produkt闚. Laboratorium wyposa穎ne jest w 鈍iatowej klasy aparatur, wykonan na specjalne zam闚ienie oraz w najwi瘯sz w Polsce P馧nocno-Wschodniej ekranowan komor bezechow SAC. Badane tu urz康zenia elektryczne i elektroniczne b璠 mog造 mie znaczne gabaryty: zmieszcz si tu samochody, a nawet ma貫 samoloty.

Opr鏂z prac badawczo-rozwojowych, mo磧iwe jest tu prowadzenie szkole z zakresu wymaga stawianych producentom urz康ze z punktu widzenia kompatybilno軼i elektromagnetycznej (CE) ich produkt闚. Przedsi瑿iorcy mog uzyska tu r闚nie certyfikaty dopuszczaj帷e ich produkty do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Laboratorium o profilu biomedycznym - realizuje projekty badawcze m.in. z zakresu diagnostyki chor鏏 metabolicznych oraz bada 篡wno軼i i suplement闚 diety. Prowadzone s tu badania nad cukrzyc typu II i innowacyjnymi lekami, mog帷ymi walczy z t chorob.

Laboratorium w bran篡 fizykochemicznej - zapewnia przestrze, gdzie opracowywane s mi璠zy innymi kompozytowe konstrukcje i podzespo造 dla motoryzacji oraz energetyki wiatrowej.

Innowacyjne laboratorium o profilu metalurgicznym - umo磧iwia kompleksowe opracowywanie prototyp闚, podzespo堯w do maszyn i urz康ze z zakresu mechaniki precyzyjnej i mechatroniki, jak r闚nie techniki medycznej (implantologii). Wyposa穎ne jest w m.in. lini do produkcji spiek闚 w technologii MIM - metal injection mould.

Warsztatownia - to miejsce, gdzie Parkowe firmy i uczestnicy projekt闚 takich jak: „Absolwent w Transferowni”, „Science Battle” mog pracowa nad prototypami swoich produkt闚 korzystaj帷 z nowoczesnego wyposa瞠nia.  W jego sk豉d  wchodzi m.in. kamera termowizyjna, szlifierka do obr鏏ki szk豉 czy tokarka.

Lokalna Akademia Cisco - powsta豉 z my郵 o osobach interesuj帷ych si technologiami sieciowymi, chc帷ymi rozpocz望 b康 kontynuowa edukacj w tym zakresie oraz rozwija karier zawodow w bran篡 IT. Program skierowany jest do szerokiego kr璕u odbiorc闚, zar闚no student闚 jak i uczni闚 szk馧 鈔ednich (technik闚, lice闚 i lice闚 profilowanych). Dzi瘯i programowi Cisco uczestnicy maj realne szanse na uzyskanie umiej皻no軼i, kt鏎e pozwol im odnale潭 swoje miejsce na rynku pracy.

W ramach Cisco Networking Academy oferowane s kursy:

 • CCNA R&S
 • CCNP Route
 • CCNP Switch
 • CCNP TSHOT
 • CCNA Security

Tereny inwestycyjne

Bia這stocki Park Naukowo - Technologiczny dysponuje w pe軟i uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o 陰cznej pow. ok 23,1 ha. Tereny inwestycyjne BPN-T sprzedawane s w trybie przetargu przedsi瑿iorcom deklaruj帷ym prowadzenie dzia豉lno軼i w ramach inwestycji zrealizowanych na zakupionych terenach. Kluczowym aspektem jest stopie innowacyjno軼i przedsi瞝zi璚ia potencjalnego inwestora, poniewa do udzia逝 w post瘼owaniu przetargowym dopuszczane s wy陰cznie te firmy, kt鏎e uzyskaj co najmniej 50% maksymalnej warto軼i punkt闚 w procesie oceny stopnia ich innowacyjno軼i.

Oferowane tereny inwestycyjne obj皻e s Suwalsk Specjaln Stref Ekonomiczn. Przedsi瑿iorca, kt鏎y naby tereny inwestycyjne mo瞠 wyst徙i o zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i na terenie Podstrefy Bia造stok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie jest to jednak wym鏬 obligatoryjny.

 

Tereny inwestycyjne - Bia這stocki Park Naukowo-Technologiczny


 

Firmy dzia豉j帷e na terenie parku

Na terenie Bia這stockiego Parku Naukowo-Technologicznego rozwija si 陰cznie 70 mikro, ma造ch oraz 鈔ednich przedsi瑿iorstw. Swoje siedziby maj tu startupy, kt鏎e dopiero rozpoczynaj swoj dzia豉lno嗆, a tak瞠 przedsi瑿iorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

GALERIA

Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

Centrum Technologiczne

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Z OFERT
BIAΜSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Szczeg馧owe informacje znajd Pa雟two na stronie internetowej:
www.bpnt.bialystok.pl


(Ostatnia aktualizacja: wrzesie 2019)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrze穎ne; Wy陰czenie odpowiedzialno軼i

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie.
Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatno軼i. Akceptuj polityk prywatno軼i Portalu zamknij