Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Nazwa: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Typ Parku: Park Naukowo-Technologiczny

Podmiot zarządzający: jednostka budżetowa Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Dane kontaktowe: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, tel./fax 85 733 39 55, tel. +48 534 653 001, e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl

Typ Parku - Park Naukowo-Technologiczny
Etap Rozwoju - Rozwijający się
Status SSE - w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Białystok.

 

Lokalizacja: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest zlokalizowany w południowej części miasta w granicach osiedla „Dojlidy”, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości o funkcji usługowej oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Białystok.

W sferze oddziaływania Parku i Strefy funkcjonuje również kompleks akademickiego miasteczka - Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Taka synergiczna koncentracja powoduje, że w tym obszarze miasta powstała dzielnica wiedzy i przemysłu, generująca sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o innowacyjne rozwiązania oraz średnie i wysokie technologie.

Profil sektorowy

 • nauki o życiu
 • elektronika
 • elektrotechnika,
 • ICT i IT.

Zakres branż może zostać poszerzony o inne profile, w ramach zaproponowanych przez potencjalnych lokatorów Parku ciekawych projektów o charakterze innowacyjnym.

Oferta Parku

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest pierwszym w Polsce Wschodniej certyfikowanym technoparkiem. Certyfikat przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) potwierdza spełnianie środowiskowych standardów jakości działania dojrzałych ośrodków innowacji.

Uprawiamy Innowacje. Naturalnie.

Misja BPN-T

BPN-T aktywnie wspiera rozwój innowacyjnych przedsięwzięć i pomaga w pozyskaniu inwestora m.in. poprzez organizację wielu projektów jak np. akcelerator „Platformy Startowe - Hub of Talents”. Dzięki dostępowi do wiedzy, globalnym kontaktom oraz nowoczesnej infrastrukturze, Park stale doskonali swoją ofertę. We współpracy z partnerami, szkoli i doradza młodym przedsiębiorcom.

Oferta Parku obejmuje:

 • wynajem powierzchni dla startupów technologicznych, dojrzałych firm i instytucji naukowo-badawczych (powierzchni biurowych, laboratoryjnych),
 • inkubowanie startupów technologicznych,
 • sprzedaż terenów inwestycyjnych,
 • udostępnianie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej,
 • wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych,
 • doradztwo, informację i szkolenia dla przedsiębiorców,
 • promocję firm działających na terenie Parku,
 • możliwość skorzystania z usługi wirtualnego biura,
 • inne usługi okołobiznesowe.

Usługi proinnowacyjne

 1. Ocena rynkowa produktu/usługi, tworzenie modelu biznesowego.
 2. Przygotowanie do analizy due diligence.
 3. Metody pozyskiwania inwestora zewnętrznego, pitchowania przed inwestorami.
 4. Analiza rynku w zakresie odnajdowania i oceniania możliwości rynkowych, opracowanie koncepcji produktu.
 5. Wsparcie w obszarze tworzenia polityki wizerunkowej oraz nazwy produktów i usług.

OBIEKTY BPN-T

Budynki Inkubatora Technologicznego i Administracji Parku oraz Centrum Technologicznego zostały zlokalizowane na działce o pow. 3,41 ha. Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów brutto wynosi ok. 13 000 m2.
Inkubator Technologiczny BPN-T -
fot. A. Korolczuk

Inkubator Technologiczny BPN-T

Jest to główny, wielofunkcyjny obiekt Parku o pow. użytkowej ok. 5 750 m2.

Inkubator jest swoistym parasolem ochronnym dla osób, które dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą, a także dla tych, których firma istnieje na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Oferta Inkubatora to nie tylko wynajem powierzchni biurowo-usługowej po preferencyjnych cenach, dostęp do nowoczesnej infrastruktury i wsparcie marketingowe start-upów, ale także profesjonalne doradztwo i szkolenia.

Inkubator (5 kondygnacji) podzielony jest na części:

 • reprezentacyjna i administracyjna Parku,
 • sale konferencyjne, sale szkoleniowe,
 • przestrzeń biurową i usługową pod wynajem.Centrum Technologiczne BPN-T -
fot. A. Korolczuk

Centrum Technologiczne

Jest to przestrzeń działania największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie firm. Przenikają się tu strefy nauki i biznesu. Poprzez udostępnienie infrastruktury znajdującej się w Centrum Technologicznym, BPN-T wspiera komercjalizację rezultatów badań naukowych oraz inicjuje transfer technologii.

Budynek Centrum Technologicznego o powierzchni użytkowej ok. 7 200 m2 jest dwukondygnacyjny:

 • na parterze zlokalizowane są specjalistyczne laboratoria naukowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, sale szkoleniowe oraz część biurowa z powierzchniami do wynajęcia,
 • pierwsze piętro przeznaczone jest na biura pod wynajem.


Laboratoria BPN-T

Przygotowana w ramach projektu przestrzeń specjalistyczna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego obejmuje następujące laboratoria:

Laboratorium Obrazowania Molekularnego - z pracownią izotopową klasy II wyposażone jest w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną - skaner PET/MR (aparat Biograph mMR, 3.0 Tesla) - połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym. Laboratorium stwarza możliwość prowadzenia unikalnych badań w wielu dziedzinach medycyny, informatyki i fizyki m.in. poszukiwania wczesnych markerów w chorobie Alzheimera, rozpoznania i monitorowania guzów głowy i szyi, we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach wytwórczych w psychiatrii oraz w tworzeniu dynamicznych modeli 3D organów.

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnej - pełni rolę platformy współpracy nad innowacyjnymi projektami interaktywnej grafiki komputerowej 2D i 3D pomiędzy specjalistami takich branż jak informatyka, grafika komputerowa oraz reklama i marketing, a uczelniami.

Laboratorium wyposażone jest m.in. w:

 • green box,
 • filmowo-studyjny zestaw halogenowy,
 • kamerę 3D,
 • tablety graficzne wysokiej jakości do rysowania odręcznych elementów graficznych,
 • tablicę interaktywną z okularami 3D
 • pakiet oprogramowania wraz z rozszerzeniami do tworzenia wizualizacji 3D,renderowania scen, retuszu zdjęć, tworzenia animacji 2D/3D, nakładania efektów graficznych, teksturowania obiektów 2D/3D oraz tworzenia efektów wizualnych,
 • wysokowydajny sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 3D.

W laboratorium prowadzone są m.in. kursy w zakresie:

 • profesjonalnej wizualizacji 3D w programie Blender 3D
 • Adobe Creative Suite 6

Prototypownia 3D dysponuje kilkoma technologiami druku 3D, zarówno w polimerach jak i w metalu:

 • Drukarka Objet Connex 500, wykorzystująca zaawansowaną technologię PolyJet umożliwia wykonanie detali o wysokiej dokładności i jakości powierzchni z szerokiego zakresu stosowanych materiałów żywicznych w jednej budowie, w tym sztywnych, przeźroczystych czy elastycznych.
 • Drukarka Fortus 250mc pozwala na tworzenie modeli z wytrzymałego tworzywa termoplastycznego - ABS. Jego bardzo dobre właściwości mechaniczne pozwalają na otrzymywanie nie tylko prototypów, ale też gotowych wyrobów przy małych seriach.
 • Do wydruków z metalu, np. stopów tytanu, używane jest jedyne w regionie urządzenie do selektywnego spiekania laserem SLM-250.

Ofertę Prototypowni uzupełnia przenośny laserowy skaner 3D, który umożliwia skanowanie w każdym miejscu przedmiotów o najróżniejszych gabarytach. Prototypowania dysponuje także odpowiednim oprogramowaniem CAD i CAM oraz oferuje możliwość pozyskiwania i obróbki brył na podstawie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Sprzęt laboratorium pozwala na wykonanie modeli, które znajdują zastosowanie w dziedzinach, takich jak: medycyna, reklama, motoryzacja, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo artystyczne, projektowanie, dekoracje wnętrz, elektronika, architektura, czy renowacja zabytków.

Laboratorium badania kompatybilności elektromagnetycznej - jego celem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania odporności prototypów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych na działanie różnorodnych zakłóceń, wpływu ww. prototypów i urządzeń na środowisko, a także prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań stawianych producentom urządzeń z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej ich produktów. Laboratorium wyposażone jest w światowej klasy aparaturę, wykonaną na specjalne zamówienie oraz w największą w Polsce Północno-Wschodniej ekranowaną komorę bezechową SAC. Badane tu urządzenia elektryczne i elektroniczne będą mogły mieć znaczne gabaryty: zmieszczą się tu samochody, a nawet małe samoloty.

Oprócz prac badawczo-rozwojowych, możliwe jest tu prowadzenie szkoleń z zakresu wymagań stawianych producentom urządzeń z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (CE) ich produktów. Przedsiębiorcy mogą uzyskać tu również certyfikaty dopuszczające ich produkty do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Laboratorium o profilu biomedycznym - realizuje projekty badawcze m.in. z zakresu diagnostyki chorób metabolicznych oraz badań żywności i suplementów diety. Prowadzone są tu badania nad cukrzycą typu II i innowacyjnymi lekami, mogącymi walczyć z tą chorobą.

Laboratorium w branży fizykochemicznej - zapewnia przestrzeń, gdzie opracowywane są między innymi kompozytowe konstrukcje i podzespoły dla motoryzacji oraz energetyki wiatrowej.

Innowacyjne laboratorium o profilu metalurgicznym - umożliwia kompleksowe opracowywanie prototypów, podzespołów do maszyn i urządzeń z zakresu mechaniki precyzyjnej i mechatroniki, jak również techniki medycznej (implantologii). Wyposażone jest w m.in. linię do produkcji spieków w technologii MIM - metal injection mould.

Warsztatownia - to miejsce, gdzie Parkowe firmy i uczestnicy projektów takich jak: „Absolwent w Transferowni”, „Science Battle” mogą pracować nad prototypami swoich produktów korzystając z nowoczesnego wyposażenia.  W jego skład  wchodzi m.in. kamera termowizyjna, szlifierka do obróbki szkła czy tokarka.

Lokalna Akademia Cisco - powstała z myślą o osobach interesujących się technologiami sieciowymi, chcącymi rozpocząć bądź kontynuować edukację w tym zakresie oraz rozwijać karierę zawodową w branży IT. Program skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów jak i uczniów szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych). Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

W ramach Cisco Networking Academy oferowane są kursy:

 • CCNA R&S
 • CCNP Route
 • CCNP Switch
 • CCNP TSHOT
 • CCNA Security

Tereny inwestycyjne

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny dysponuje w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. ok 23,1 ha. Tereny inwestycyjne BPN-T sprzedawane są w trybie przetargu przedsiębiorcom deklarującym prowadzenie działalności w ramach inwestycji zrealizowanych na zakupionych terenach. Kluczowym aspektem jest stopień innowacyjności przedsięwzięcia potencjalnego inwestora, ponieważ do udziału w postępowaniu przetargowym dopuszczane są wyłącznie te firmy, które uzyskają co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w procesie oceny stopnia ich innowacyjności.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny.

 

Tereny inwestycyjne - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny


 

Firmy działające na terenie parku

Na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego rozwija się łącznie 70 mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Swoje siedziby mają tu startupy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, a także przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

GALERIA

Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

Centrum Technologiczne

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.bpnt.bialystok.pl


(Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2019)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij