Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Inwestuj w Polsce

Gospodarka i handel zagraniczny

Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu, a przede wszystkim stabilnością. Jako jedyna uniknęła recesji, a średni dochód na mieszkańca systematycznie rośnie.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska gospodarka rozwijała się w 2019 roku w tempie 4%, tj. znacznie szybciej niż wyniosło średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii Europejskiej (odpowiednio 1,2 i 1,5%). Prognoza wzrostu polskiego PKB na 2020 rok wynosi 3,1% wobec 1,4% w strefie euro i 1,6% w Unii Europejskiej.

Proces modernizacji rozpoczęty w 1989 roku jest kontynuowany. Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światową. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyjne. Dla polskich władz priorytetem jest zapewnienie solidnych fundamentów dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Ten złożony cel osiągany jest za pomocą zapewnienia transparentnych i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gospodarka Polski rozwija się w stabilnym tempie od ponad 25 lat. Jest szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej, a PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE (wg parytetu siły nabywczej). O wyjątkowo zdrowych fundamentach rozwojowych świadczy fakt, że Polska jako jedyny kraj w Europie nie została dotknięta recesją w latach 2008-2010. Obecnie głównymi filarami wzrostu gospodarczego są eksport i konsumpcja krajowa.


Gospodarka


Procentowe zmiany PKB w Polsce na tle Strefy Euro i państw członkowskich UE w latach 2016-2024

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy


Handel zagraniczny

W 2019 r. po raz kolejny obroty towarowe handlu zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką wartość. Eksport wyniósł 235,8 mld EUR i był wyższy o 5,5% (r/r), a import wyniósł blisko 234 mld EUR, (wzrost o 2,6% r/r).

Biorąc pod uwagę istotne czynniki zmienności otoczenia gospodarczego Polski, w tym spowolnienie popytu zagranicznego parterów handlowych i ogólnoświatowego handlu oraz niepewność w zakresie polityk celnych i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, osiągnięte w 2019 r. wyniki obrotów należy uznać za bardzo dobre.

Wyższa dynamika eksportu skutkowała polepszeniem bilansu handlowego w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie deficyt kształtował się na poziomie 5 mld EUR. Na koniec 2019 r. saldo wyniosło 1,8 mld EUR.

W 2019 r. lista pięciu najważniejszych rynków eksportowych i importowych kształtowała się tak samo jak przed rokiem. W obu przypadkach numerem jeden były Niemcy. Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 4,4% (do 188,1 mld EUR). Oprócz stałego wzrostu sprzedaży na rynek niemiecki (o 3,1%), wśród ważniejszych krajów unijnych zwiększył się także eksport do Francji (o 10,4%), na Węgry (o 9,3%), na Słowację (o 6,1%) oraz do Rumunii (o 11,6%). Eksport do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o 11,8% (do 11 mld EUR), w tym do USA o ok. 10,1%, Norwegii o ok. 4,1%, RPA ok. o 12,7%, Izraela o ok. 7,7% i Japonii o ok. 18,2%. Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 11,9% (do 15,2 mld EUR), w tym do Rosji o 9,9%, na Ukrainę o 11,8% oraz na Białoruś o ok. 19%. Zmianę w wielkości eksportu odnotowano na pozostałe (poza WNP) rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się (wzrost o 8,1%, do ok. 16,3 mld EUR).

Wśród ważniejszych pozycji na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu: akumulatorów elektrycznych wraz z separatorami (o ok. 82%) miedzi rafinowanej i stopów miedzi (o ok. 33,6%), autobusów i mikrobusów (o ok. 39,8%), silników turboodrzutowych, turbośmigłowych oraz innych turbin gazowych (o ok. 19,2%). W imporcie natomiast pod względem tempa wzrostu wyróżniały się: akumulatory elektryczne wraz z separatorami (wzrost o ok. 60,5%), silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe (36,8% wzrost) oraz pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne (blisko 19,2% wzrost). Największe pogorszenie salda notowano w obrotach paliwami i olejami mineralnymi (o 12,8 mld EUR), produktami farmaceutycznymi (o 3 mld EUR) oraz żelazem, żeliwem i stalą (o 3,7 mld EUR).

Źródło: MR

Źródło: Insigos


Polski eksport

Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 264,5 mld USD, a import 262,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1%, a w imporcie o 2,8%). Saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld USD, podczas gdy w 2018 r. było ujemne i wyniosło minus 5,4 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 235,8 mld EUR, a import 234,0 mld EUR (wzrost w eksporcie o 5,5%, a w imporcie o 2,6%). Saldo wyniosło 1,8 mld EUR, a w w analogicznym okresie 2018 roku było ujemne i równe minus 4,6 mld EUR.,.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 86,6% (w tym UE 79,8%), a w imporcie - 65,5% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 87,1% (w tym UE 80,6%) i 65,9% (w tym UE 58,8%) w analogicznym okresie 2018 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina), który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 87,9%, wobec odpowiednio 5,8% i 8,9% po dwunastu miesiącach 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się (m. in. Albania, Senegal, Armenia czy Iran): minus 193,9 mld PLN (minus 50,6 mld USD, minus 45,2 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej: minus 17,6 mld PLN (minus 4,6 mld USD, minus 4,1 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 219,3 mld PLN (57,2 mld USD, 51,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 228,2 mld PLN (59,5 mld USD, 53 mld EUR).


Struktura polskiego eksportu według krajów w 2019 roku
(rozkład % według kraju)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


Po dwunastu miesiącach 2019 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Niderlandów, Francji oraz Włoch.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w 2018 r. 66,7%), a importu ogółem - 63,8% (wobec 64,6% w 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2018 r. o 0,6 p. proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 0,8 p. proc. i stanowił 21,8%. Saldo wyniosło 60,8 mld PLN (15,9 mld USD, 14,2 mld EUR) wobec 49,5 mld PLN (13,7 mld USD, 11,6 mld EUR) w 2018 r.

Źródło: GUS


Polski import

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 738,3 mld PLN, w tym z UE - 690,6 mld PLN, wobec odpowiednio 724,0 mld PLN, w tym z UE 680,4 mld PLN w 2018 roku.

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5 p. proc., udział Niderlandów odpowiednio był większy o 1,9 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,7 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

Źródło: GUS


Struktura polskiego importu według krajów w 2019 roku
(rozkład % według kraju pochodzenia)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 


Dodatkowe informacje:


Data aktualizacji: luty 2020 r.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij