Majątek

Struktura aktywów2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)
Aktywa, w tym144 123113 556
Wartości niematerialne i prawne32140
Rzeczowe składniki aktywów2 6312 970
Inwestycje3 8273 633
Należności2 0536 236
Środki pieniężne133 75598 185
Rozliczenia międzyokresowe1 8252 392

Wybrane elementy pasywów2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)
Kapitał własny21 034100 952
Wynik finansowy netto-1 990-36 270*

Otrzymane dotacje2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)
Dotacja MSWiA "Standardy obsługi Inwestora w Samorządzie"209 327
396 255
Dotacja "Next Step Poland"
430 814

*Za rok 2018 strata została pokryta poprzez zmniejszenie kapitału akcyjnego Agencji. Zadania wykonywane na rzecz polskich przedsiębiorców finansowane są w ramach uzyskiwanej z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotacji celowej, jak również z kapitału akcyjnego, opłaconego przez Akcjonariusza, tj. Skarb Państwa. Biorąc pod uwagę to, że Agencja działa w formie spółki prawa handlowego (Spółki Akcyjnej) i podlega przepisom Ustawy o rachunkowości, gros wydatków ponoszonych na realizację wspomnianych celów, zaliczanych jest do bieżących kosztów operacyjnych. W związku z tym mogą one pomniejszyć wynik finansowy Agencji. Nadwyżka kosztów nad przychodami zanotowana przez Agencję w 2018 roku jest jedynie formalnym (technicznym) ujęciem przepływów finansowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2019-12-11 13:58:02 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2019-12-11 13:58:04 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 518

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności