Zamówienia Publiczne
Strona główna > Zamówienia Publiczne > Ważny komunikat dot. zamówień publicznych w formie elektronicznej >>

Zagraniczne Biuro Handlowe NairobiZamówienia publiczne w formie elektronicznej


Informujemy, że w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

  • wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: http://paih.eb2b.com.pl,
  • pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.paih.gov.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte przed dniem 18 października 2018 r. i pozostające w toku dostępne będą w dotychczasowej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w PAIH, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. unijnych postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja na platformie zakupowej umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

https://paih.eb2b.com.pl/contractor-registration.html


Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:

  • oferty,
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Przypominamy zatem, iż:

  • dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa powyżej, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania ww. dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
  • szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: www.nccert.pl/kontakt.htm.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij